TEKCAN HUKUK BÜROSU

Tekcan; hukukun tüm dallarında doğru strateji ve hızlı aksiyon alan hizmet politikasıyla müvekkil memnuniyetini en üst aşamada tutarak çalışmaktadır.

HAKKIMIZDA

Tekcan Hukuk Bürosu 360 derece hizmet prensibiyle çalışan, alanlarında mesleki deneyime sahip uzman avukat kadrosu ile Türkiye’de müvekkillerine hukuk hizmeti sağlamaktadır. Bu çerçevede en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla organize olmuştur.
AVUKAT
1
TAKIM
2
TOPLAM
3

Çoğu ‘uzman’ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.

MAKALELER

Saklama Sözleşmesi

Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sözleşmenin bir tarafı saklayan

Marka Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğü, tescil edilmiş bir markanın ve buna bağlı hakların sona ermesi hallerinden biridir.  Sınai Mülkiyet Kanunu 5. ve 6. maddelerinde sayılı hallerden birinin varlığı

Hukuk bürosu; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı gerçek kişiler ile kamu veya özel tüzel kişilerin hakkını hukuki olarak elde etmesi için veya haklarını koruma altında tutmak için mutlaka başvurmaları gereken, hukukçuların hizmet verdiği ofisler, mekânlardır.

Yargılama makamlarına intikal etmiş bir dosyanız mevcut ise vekiliniz olarak sizi ilgili dosya kapsamında temsil eder. Yaşadığınız olayları hukuki düzenlemelerle bütünleştirerek haklılığınızı yargı makamları önünde tescil ettirir. Bu dosyalar “Savcılık Soruşturmaları, Ceza Davaları, Hukuk Davaları, İdari Davalar, Vergi Davaları, İcra Takipleri, Tahkim Dosyaları, Hakem Heyeti Dosyaları” gibi yargılama makamlarına intikal etmiş dosyalardır.

Henüz yargı makamlarına intikal etmeyen ancak olası ihtilaflara karşı size hizmet verilmesi ise genel tabirle “Danışmanlık Hizmeti” olarak adlandırılır. Örneğin eşinizden boşanmayı düşünüyorsunuz ve boşanma avukatı arıyorsunuz. Ancak hukuki sonuçlarının neler olacağını öngöremiyorsanız hukuk büroları size bu konuyla ilgili olarak mevzuat ve mahkeme uygulamalarını gözeterek olası sonuçlar hakkında bilgi ve tavsiye verir.

En iyi hukuk bürosu; sizin en iyi olduğunu düşündüğünüz hukuk bürosudur. En özet tabirle, siz hukukçu olsaydınız kendiniz için neler yapacaktıysanız onları yapan hukuk bürosudur.