1 Günlük Sigorta Başlangıç Süresinin Tespiti

Sigorta Başlangıç Süresinin Tespiti

Sigorta Başlangıç Süresinin Tespiti için birçok işçi geçmiş dönemlerde çalışmış olduğu işyerleri işe başlama bildirgesi verilmiş olmasına rağmen sigorta primi ödemesi gerçekleştirilmediği için sigortalılık başlangıç tarihi bakımından sorun yaşamakta ve emeklilikleri gecikmektedir. Sigorta başlangıç tarihi, emekliliğe hak kazanma koşulları bakımından değişiklik oluşturduğu için de büyük önem arz etmektedir. Bu durumda sigorta başlangıç tarihi daha eski bir tarih olmasına karşın prim ödemesi yapılmadığı için bu tarihin dikkate alınmadığı durumlarda işçilerin hizmet tespiti davası açması mümkündür.

Hizmet Süresinin Başlangıcı Nasıl Değiştirilir?

Bu ve benzeri durumlarda açılacak bir hizmet tespiti davası ile kişilerin 1 günlük sigorta başlangıçlarının tespit edilmesi sağlanmaktadır. Böylece kişi emekli aylığının bağlanması için beklemek zorunda kalmayacaktır. Hizmet tespiti davası ile yetkili İş Mahkemesi tarafından işe başlangıç bildirgesi verilip verilmediği tespit olunacak ve bu durumda sigorta primi ödenmemiş olsa bile işe başlama tarihinde fiili başlangıç tarihinin esas alınabilmesi için değişiklik yapılacaktır.

Dava Açma Süresi Nedir? Hak Düşürücü Süre Var mıdır?

Yasal düzenleme gereği hizmet tespiti davalarında işçinin işten ayrıldığı tarihteki yılın son günü itibariyle 5 yıllık hak düşürücü süre ön görülmüştür. Hak düşürücü süreler niteliği gereği ilk itiraz olmayıp, Mahkemece kendiliğinden değerlendirilen sürelerdir. Yani süre geçmesine rağmen dava açılması durumunda Mahkeme davanın süresinde olmadığından davayı reddedecektir. Ancak 1 günlük çalışma süresinin tespiti amacıyla açılacak olan hizmet tespiti davalarında yapılan düzenleme gereği 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu değildir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 07.10.2003 tarihli 2003/6987 Esas, 2003/7562 Karar sayılı ilamı;

“Hizmet akdine dayalı olarak geçen ve Kuruma kayıt ve tescil edilmeyen sigortalı hizmetlerinin tesbiti isteminde yasal dayanak 506 sayılı Yasa’nın 79/10 maddesidir. Anılan madde de yönetmelikte tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açabilecekleri hükmü öngörülmüştür. Madde de belirtildiği üzere yönetmelikte tespit edilen belgelerin (işe giriş bildirgesi) verilmesi durumunda 5 yıllık hak düşürücü süreden söz edilemeyeceği açıktır.”

hükmü ile de hak düşürücü sürenin bu durumda dikkate alınmayacağını belirtmektedir.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER