Aylık Arşivler: Nisan 2018

Tarımsal Arazilerin Mirasçılara Özgülenmesi

Türkiye’de tarım işletmelerinin çoğunluğu yeterli büyüklükte olmadığı gibi tarım toprakları çok parçalanmış ve verimli biçimde işlenemeyecek duruma gelmiştir. Parçalanmışlık ve dağınıklık nedeniyle tarımsal yapıda meydana gelen bozukluklar verim üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu gibi verim arttırıcı önlemlerin alınmasını zorlaştırmakta ve maliyetlerin yükselmesine de neden olmaktadır. Bu nedenledir ki tarımsal araziler üzerinde bir kısım yasal düzenlemeler ile koruyucu

Kıdem Tazminatında İdarenin Sorumluluğu

KAMU KURUM VE KURULUŞTA ÇALIŞAN ALTİŞVEREN İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN İDARENİN SORUMLULUĞU Kıdem tazminatı, işçilere koşulları oluşması halinde ödenen, çalışma süresi ve giydirilmiş brüt ücretine göre hesaplanan bir alacak türüdür. Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin sıklıkla görüldüğü herkesçe bilinmektedir. Zira gelişen koşullar ve süre gelen uygulamalar gereği birçok kamu kurum ve kuruluşu alt işverenlerle çalışmaktadır. Kıdem tazminatı

Kartel Tazminatı Hakkında

Rekabet Kurumu’nun 08.03.2013 tarih ve 13- 13/198-100 sayılı kararı ile 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla “kartel oluşturduğu” tespit edilmiştir. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/137 Esas 2014/139 Karar sayılı ve 05.12.2014 tarihli kararı, Rekabet Kurumu kararını hukuka uygun bularak, bankalarca açılan iptal davalarını reddetmiştir. İlgili karar Danıştay 13.

İstifa Etmeye Zorlanmak

İşyerinde kimi durumlarda, işveren tarafından işçiyi istifaya zorlamak için, “istifa etmezsen kötü referans oluruz, iyi referans vermeyiz” şeklinde baskı ve telkinlerde bulunulduğu görülmektedir. Baskı ve telkin ile istifa etmek durumunda kalan işçinin kendisine yapılan bu telkinleri kanıtlaması halinde istifanın geçersiz olduğu sonucu ortaya çıkabilmekte, işçi lehine yasal koşulları var ise kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilebilmektedir. Konu hakkında

Sözler

Devletin hazinesi adalettir.
KONFUÇYUS
Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir.
MAHATMA GHANDI
Çoğu 'uzman'ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.
TEKCAN HUKUK

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.