Aylık Arşivler: Aralık 2018

İş Seyahatinde Geçen Süreler Fazla Mesaiden Sayılır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma süresinden sayılan haller” başlıklı 66/1-b maddesi uyarınca: “İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.” de çalışma süresinden sayılmaktadır. Buna göre işçinin yurt dışında veya şehir dışında görevlendirmesi nedeniyle seyahat etmesi halinde yolda geçen süreler de fazla mesai hesabında dikkate alınacaktır. Avukat Melda Merve

Üst Düzey Yönetici Fazla Mesai Talep Edebilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 09.05.2011 gün ve 2009/12398 E., 2011/13928 K. sayılı ilamı ile; “İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması

İşçinin Maaşı Elden Alması

İşçinin maaşının bir kısmının elden, bir kısmının ise bankadan yatırılması yahut maaşın tamamının elden verilmesi durumlarında sigorta primlerinin gerçek ücretin altında gösterilerek ödenmesi ne yazık ki birçok işyerinde yaşanan usulsüzlüklerden biridir. Böyle bir durumda İşçi, iş akdini haklı nedenle feshederek işçilik alacaklarının ödenmesi talep edebilir. İşçi böyle bir durumda kendisi istifa etse bile kıdem tazminatına

İşyerinde Kreş Bulunmaması Haklı Fesih Sebebi Midir?

Günümüzde doğum izninden sonra çalışmaya devam etmesi halinde yeni doğum yapan kadınların bebeklerini emzirmesi pek çok işyerinde emzirme odalarının ve kreşlerin bulunmaması nedeniyle sorun teşkil etmektedir. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, işverenlerin bu husustaki yükümlülüklerini düzenlemektedir. Buna göre yönetmeliğin 13. Maddesi: “Yaşları ve medeni halleri ne

Çocuk İçin Ödenen Nafakanın Çocuğun Giderleri İçin Harcanmaması

İştirak nafakası boşanma ve ayrılık durumlarında velayet kendisine verilmeyen eşin, çocuğun eğitim ve bakım giderleri için gücü oranında ödediği nafakaya denir. Boşanma davalarında velayet hakkı verilmeyen tarafın çocuğun bakımı, eğitimi için diğer tarafa nafaka ödemesine karar verilebilir. Ancak bu nafakanın çocuğun menfaatine, bakım ve giderlerinin karşılanmaması halinde alınması gereken bir takım aksiyonlar söz konusu olabilir.

1 Günlük Sigorta Başlangıç Süresinin Tespiti

Birçok işçi geçmiş dönemlerde çalışmış olduğu işyerleri işe başlama bildirgesi verilmiş olmasına rağmen sigorta primi ödemesi gerçekleştirilmediği için sigortalılık başlangıç tarihi bakımından sorun yaşamakta ve emeklilikleri gecikmektedir. Bu ve benzeri durumlarda açılacak bir hizmet tespiti davası ile kişilerin 1 günlük sigorta başlangıçlarının tespit edilmesi sağlanmaktadır. Böylece kişi emekli aylığının bağlanması için beklemek zorunda kalmayacaktır. Yargıtay

Sözler

Devletin hazinesi adalettir.
KONFUÇYUS
Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir.
MAHATMA GHANDI
Çoğu 'uzman'ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.
TEKCAN HUKUK

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.