Aylık Arşivler: Nisan 2019

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davası

Boşanma kavramı, evliliği yasal olarak sona erdirme olarak tanımlanabilir. Eşler birçok nedenden dolayı boşanma kurumuna başvurmaktadırlar. Zira eşlerden birinin evlilik birliğinin sona erdirilmesi talebiyle Aile mahkemesine başvurusu üzerine hâkim somut olayı değerlendirerek söz konusu evliliğin sona erdirilmesine karar verebilir. Aile toplumun en temel yapı taşını oluşturan sosyal bir kurumdur. Bu nedenle aile bireyleri arasında huzurun

Yasal Faiz Uygulanacak Olan İşçilik Alacakları Nelerdir?

1) İHBAR TAZMİNATI İÇİN; İş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından sonlandırılırken işçinin işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, uygulamada bu düzenlemeye ihbar süresi ve ihbar tazminatı denilmektedir. İşçinin işvereni ihtarname yolu ile temerrüde düşürmemesi halinde, davanın açılması ile

İşçi Alacaklarında Faiz Oranları Nelerdir?

İşçinin alacakları ve tazminat haklarına iki tür faiz uygulanmaktadır. Bunlar; Yasal faiz ve tevdiata uygulanan en yüksek faizlerdir. HANGİ ALACAK VE TAZMİNATLARA TEVDİATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI UYGULANACAKTIR? 1) KIDEM TAZMİNATI İÇİN; İşçiye (işçinin hayatını kaybetmesi durumunda mirasçısına) iş sözleşmesi sona erdiğinde, çalıştığı süreyle orantılı olarak bir kerede ödenen (işçi taksitle ödemeyi kabul etmediği

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

İzale-i Şuyu davasında bir taşınır veyahut taşınmaz mala paylı ya da elbirliği mülkiyeti ile ortak olanların aralarındaki paydaşlık ilişkilerine son verdirerek, kişilerin şahsi mülkiyetlerine geçişi sağlayan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkemeler, taşınır veya taşınmaz mal ve haklar için dava konusu malın değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemeleridir (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, HMK

İş Yerindeki Tartışma Haklı Neden İle Fesih Sebebi Midir?

Çalışanların birbirlerine sataşması, kavga etmeleri gibi problemler bir işverenin iş yerinde en son kalmak isteyeceği durumlardandır. İşveren her ne kadar bu durumlara ilişkin önlem almaya çalışsa da işçiler arasında gerçekleşecek bu tür sorun ve ihtimallerin önceden önlenebilmesi mümkün değildir. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalınması hem iş yeri düzeninin bozulmasına, aynı zamanda yapılmakta olan işin

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri

Ticari hayatın çeşitli yerlerinde şirket sahibi ya da yöneticisi olarak akit, mukavele, kontrat, anlaşma gibi isimlerle sık sık karşılaşılan sözleşmelere imza atılmaktadır. Sözleşme; tarafların belli bir amaca yönelik olarak sonuç doğurmayı kararlaştırdıkları hukuki bir işlemdir. Sözleşmede her zaman bir alacaklı bir borçlu bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme ile yükümlülük altına girilen

Sözler

Devletin hazinesi adalettir.
KONFUÇYUS
Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir.
MAHATMA GHANDI
Çoğu 'uzman'ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.
TEKCAN HUKUK

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.