Alkol veya Uyuşturucu Bağımlılığı Boşanma Sebebi Olur Mu? Boşanmada Alkol İspatı

Alkol veya Uyuşturucu Bağımlılığı Boşanma Sebebi Olur Mu? Boşanmada Alkol İspatı

Boşanma sebebi olarak nelerin sayıldığı Türk Medeni Kanun’da tek tek belirtilmiştir. Kanuna göre; terk, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme ve akıl hastalığı boşanma sebepleridir. Ancak eşlerin boşanmak istemesi bazen bu durumların varlığı dışında bir sebep teşkil edebilir. Bu durumların başında genellikle eşin alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlısı olması karşımıza çıkar. Bu sebeple alkol, madde ve kumar bağımlılığın kanunda boşanma sebebi olarak sayılmadığından dolayı boşanma davası açılamayacak mı sorusu akla gelir. İşte boşanmada alkol ispatı ve alkol veya uyuşturucu boşanma sebebi olur mu sorusunun cevabı!

Alkol, Uyuşturucu Veya Kumar Bağımlılığı Boşanma Sebebi Olur Mu?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı kanunda boşanma sebebi olarak düzenlenmemiştir. Ancak bu bağımlılığın diğer eşin evliliği devam ettiremeyecek kadar çekilmez hale getirmesi ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması niteliğine ulaştığı takdirde o halde eş boşanma davası açabilecektir. Ayrıca boşanma davasını küçük düşürücü suç işleme sebebiyle haysiyetsiz yaşam sürdüğünü belirterek eş tarafından açılabilir. Zira küçük düşürücü suçun ne olduğu kanunda açıkça belirtilmemiştir. Kişinin uyuşturucu kullanması, temin etmesi ve bulundurması durumları hukukumuzda suç teşkil ettiğinden evlilikte haysiyetsiz yaşam sürülmesine sebebiyet verilebilir. Dolayısıyla bu bağımlılığın küçük düşürücü suç işleme sebebiyle haysiyetsiz yaşam sürmesine sebebiyet verdiğini iddia ederek boşanma davasını açabilir.

İlgili Alan: Boşanma Avukatı

Boşanmada Alkol İspatı ve Diğer Bağımlılıkların İspatı

Peki,  boşanmada alkol ispatı ve diğer bağımlılıkların ispatı nasıl yapılmalıdır? Kişi boşanma davası açarak eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle sergilediği tutum ve davranışların evlilik hayatını çekilmez hale getirdiğini, kendisine karşı onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu, aralarında sevgi ve saygının tükendiğini ileri sürebilecektir. Ancak bunları mahkemede ispat etmesi de gerekir. Sadece kişinin alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlısı olduğunu ileri sürmesi ve bu sebeple boşanmak istemesi yeterli olmayabilir. Eşinin bu bağımlılığının evlilik hayatlarında nasıl olumsuzluklara yol açtığını da ispat etmekle yükümlüdür.

Boşanmada Alkol İspatı
Boşanmada Alkol İspatı

Mahkeme zaten alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlısı olduğu iddia edilen eşe karşı gerekli incelemeleri yapacaktır. Gereken tıbbı raporlar, iddiaların ispatlanması için taraflarca getirilen deliller, tanıklar ve gerekli görüldüğünde uzman kişilerden alınan raporlar çerçevesinde bir karara varılacaktır. Nitekim burada alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığın boşanma sebebi sayılabilmesi için yeterli ispatın yapılabilmesidir.

Alkol, madde ve kumar bağımlılığının araştırılmasında öncelikle kişinin bu durumları ne sıklıkla yaptığına ve bu sıklığın bağımlılık teşhisinin konulması için yeterli olup olmadığına bakılır. Örneğin kişi haftalık olarak bir gece arkadaşlarıyla alkol kullanması hemen o kişinin alkol bağımlısı olduğunu göstermez. Bu gibi fiilleri ne sıklıkla yaptığını araştırmak gerekir ki bağımlı olup olmadığına dair teşhis konulabilsin.  Daha sonra bu fiillerin eşler arasındaki evliliği haysiyetsiz yaşam sürdürmeye mahkûm edip etmediği veya evlilik birliğinin temelinden sarsılmaya sebebiyet verip vermediği incelenir.

Tüm bu durumların incelenmesinden sonra tabi ki karar merci olarak son söz hakimin olacaktır. Hakim boşanma davasında ailenin kutsallığı sebebiyle tarafların durumunu, kusurlarını inceledikten sonra en önemlisi bağımlı eşin tedaviye bakış açısını da irdeleyecektir. Nitekim alkol, madde ve kumar bağımlılığı sebebiyle pişman olan ve tedavi olmak isteyen ayrıca kişi tedaviye cevap verdiği takdirde eşler arasındaki evliliğe dair bir şans vermek adına hakim boşanmama yönünde karar verebilir.

Dolayısıyla bağımlı olan eşin tedaviye bakış açısı, tedavi olma isteği ve evliliğini kurtarmak istemesi boşanma davasında hakimin takdirini belirlemede önemli rol oynar.

Özetle alkol, madde ve kumar bağımlılıkları eşleri yıprattığı ve evliliklerine zarar verdiği aşikardır. Bu nedenle tüm bu bağımlılıklar evlilikte haysiyetsiz yaşam sürmeye, evlilik birliğinin devam edilemeyecek nitelikte katlanılamayacak hale gelmesi sebepleriyle boşanma davasında boşanma sebebi olarak görülebilir.

Ayrıca; boşanmada alkol ispatı ya da boşanmada uyuşturucu bağımlılığı ispatı boşanma sebei olur mu konularında hukuk büromuzun boşanma avukatı ile görüşebilir ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER