anlaşmalı boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma

Aile birliğinin korunması Türk Hukukunda üstün tutulmaktadır. Ancak hayatın içerisinde evliliğin kurulması kadar bitmesi de görülmektedir. Çoğumuzun bildiği gibi eşlerden her ikisinin de evliliğin bitmesini istemesi anlaşmalı olarak nitelendirilir ve bu boşanma sürecini anlaşmalı boşanma olarak geçirmelerini sağlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Her iki eşinde boşanmak istemeleri ve ortak irade ile hareket etmeleri sonucu ayrılmaya yönelik boşanma davası açmasına anlaşmalı boşanma denir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

Türk Hukukunda boşanma Medeni Kanunu’nda düzenlenmektedir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun m.166’da  ‘’Evlilik birliğinin sarsılması’’ başlıklı maddesinde boşanma davası düzenlenmiştir. Bu maddeye göre eşlerden biri için bile ortak hayatın devam edilemez hale gelmesi ve evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda boşanma davasını açabileceği düzenlenmiştir. O halde açılabilecek anlaşmalı boşanma davasının şartlarına bakmak gerekecektir.

anlaşmalı boşanmaaa

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle boşanma davasını anlaşmalı olarak açabilmek için evlilik süresinin en 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Yani evlilik süresi 1 yıldan az olan eşlerin açmak isteyeceği boşanma davası anlaşmalı boşanma davası niteliğinde olamaz. Kural olarak anlaşmalı boşanma davasını açabilmek için 1 yıl boyunca evli kalınması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı arayışınız için linke tıklayabilirsiniz.

Buna ek olarak da eşlerin birlikte ortak irade ile mahkemeye başvurmaları gerekir ya da eşlerden birinin tek başına mahkemeye başvurduğunda diğer eşinde buna rıza göstererek boşanmanın ortak düşünceleri olduğu yönünde uyum sağlaması gerekmektedir. Bu şekilde olması durumunda eşlerin mahkeme huzurunda talep ve sonuçlar bakımından ortak irade göstermeleri anlaşmalı boşanma davası için yeterli olacaktır. Taraflar boşanma davası açılmadan önce hazırlanacak bir protokol ile boşanmanın sonuçları hususunda anlaştıklarını imza altına alırlar.

Ayrıca daha önce tarafların çekişmeli boşanma olarak yürüttükleri boşanma davalarında daha sonradan istekleri yönünden anlaşarak ortak iradeye vardıklarında anlaşmalı boşanma protokolü imzalamak şartıyla davalarını anlaşmalı boşanma olarak değiştirebilirler ve bunda sonra davalarına anlaşmalı boşanma şeklinde devam ederler.

İlginizi çekebilir:  Velayet Hakkı Nedir? Ne İçin Verilir?

Anlaşmalı boşanma davasında bir diğer şart ise eşlerin mahkeme huzurunda ortak iradeleriyle bu davayı yürüttüklerini ve boşanmak istediklerini hakim önünde açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Ayrıca taraflar sadece boşanma konusunda anlaştıklarını değil aynı zamanda var ise çocukları üzerindeki velayet konusunda ve nafaka, tazminat gibi maddi konular bakımından da ortak irade sonucu istekleri konusunda anlaştıklarını da açıkça belirtmek zorundadırlar. Protokol taraflarca imzalanarak Mahkemeye sunulmuş olsa dahi duruşmada protokol hükümlerini kabul etmediğini taraflardan herhangi birinin beyan etmesi durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir.

Bu şartlar TMK m.166’da yasal olarak da düzenlenmiştir.

anlaşmalı boşanma

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Her iki eşinde aynı irade ile hareket ederek isteklerinin yer aldığı protokolü imzalamakla süreci başlatmış olurlar. İmzaladıkları protokol anlaşmalı boşanma protokolü olup dava açılmasına yarayan belgedir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü ilgili aile mahkemelerinden birine başvurarak dava sürecini de başlatırlar. Burada önemli olan nokta, anlaşmalı boşanma davasında her iki tarafında yargılama sırasında mahkemede hazır olmaları gerekir. Tarafların avukat ile kendilerini temsil ettirmeleri mahkeme huzurunda bulunma zorunluluklarını değiştirmez. Yani taraflar kendilerini ister avukat ile temsil ettirsinler isterlerse kendilerini tek başına temsil etsinler her iki durumda da mahkeme huzurunda iradelerini açıklamak için hazır bulunmak zorundadırlar.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bahsettiğimiz anlaşmalı protokolün hazırlanması ve davanın sonuçlanmasıyla hak kaybına uğranmaması gibi işin hukuki teknik boyutu olması sebebiyle tarafların kendilerini anlaşmalı boşanma alanında uzman bir en iyi boşanma avukatı ile temsil ettirmelerinde fayda vardır.

Hakim, taraflar arasında protokolü onayladıklarını ve boşanmak istediklerine kanaat getirdiği takdirde tarafların uzun yargılama süreci olmadan sonuca hızlı ulaşılarak boşanmalarına karar verilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜN HUKUKİ BOYUTU NEDİR?

Yukarıda anlaşmalı boşanma davasının sürecinden bahsettik. Ayrıca anlaşmalı boşanma protokolün hukuki boyutunu ayrıntılı olarak da açıklamak gerekir. Şöyle ki;

İlginizi çekebilir:  Çocuk İçin Ödenen Nafakanın Çocuğun Giderleri İçin Harcanmaması

Bahsettiğimiz gibi taraflar boşanma süreciyle birlikte sonuçlanmasıyla da ortaya çıkacak maddi sonuçlar üzerinde de ortak iradede buluşmaları gerekir. Bu maddi sonuçların halk arasında en yaygın olarak bilinenleri nafaka ve tazminattır. Eşlerin boşanma sonrası kimin kime ne kadar ve hangi süreler ile nafaka ödeyeceğini veya nafaka olarak olmayıp sadece bir kereliğine mahsus tazminat ödeyeceğine ilişkin düzenlemeleri işbu protokol de yazılı şekilde belirtmeleri gerekir. Tam tersi olarak tarafların birbirine karşı herhangi bir ödeme yapmamaları kararlaştırılırsa bu durumun da protokolde yazılı olarak düzenlemeleri gerekir.

Ancak bahsedilen ihtimallerin (ödeme yapılması yahut yapılmaması gibi) protokolde yer alması, mahkeme huzurunda aynı şekilde hukuki olarak karar verileceği anlamına gelmemektedir. Yani taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlendikleri gibi mahkeme de hakimin aynı düzenleme şeklinde karar verme zorunluluğu yoktur. Hakim tarafların ve varsa müşterek çocuklarının menfaatini gözeterek protokoldeki hususlar üzerinde değişiklikler yapabilir. Çünkü çocuğun üstün yararını gözetmek Mahkemenin asli görevlerindendir.

Hakim tarafından anlaşmalı boşanma protokolünde değişiklik yapılırsa tarafların bu değişikliğe onay vermesi gerekir. Aksi halde boşanma davasına anlaşmalı olarak devam edilemez. Yani hakimin protokol üzerinde yapmış olduğu değişiklik yahut değişiklikleri taraflar kabul ettiği takdirde anlaşmalı boşanma davası anlaşmalı olarak devam edebilir. Eğer taraflar bu değişikliği yahut değişiklikleri kabul etmezse anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu durumda taraflar taleplerini ileri sürecek ve Mahkeme yargılama neticesinde talepler doğrultusunda karar verecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası için Avukat Melda Merve Tekcan’a +9 0532 211 57 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]