Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu ve detayları. Türk Hukuk sisteminde herkes kendisini yargı mercileri önünde bizzat temsil edebilme hakkına sahiptir. Dolayısıyla gerçek veya tüzel kişiler bir avukatları olmaksızın dava açabilir, açmış oldukları davaların duruşmalarına katılabilir, savcılık şikayetinde bulunabilir. Ancak 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesinde yapılan düzenleme ile bu durum anonim şirketler açısından ek bir hükümle farklılaştırılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nda ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi bulunan Anonim Şirketler kanun gereği avukat bulundurmak zorundadır. Avukat bulundurma zorunluluğu anonim şirketlerde bir avukatın kendi bünyelerinde istihdam edilmesi şeklinde yerine getirilebileceği gibi bir avukat ile sözleşmeli olarak çalışmak şeklinde de gerçekleştirilebilecektir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme Hakkında

"<yoastmark

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin düzenleme hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusu reddedilmiştir. Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 2010/10 sayılı dava ile Anayasa Mahkemesi’nin Avukatlık Kanunu’nun 35/3. Maddesinin hukuk devleti, eşitlik, sözleşme özgürlüğü gibi gerekçelerle iptalini talep etmişse de Anayasa Mahkemesi iptal talebini reddetmiştir. Buna göre belli bir sermaye bedelinin üzerinde iş hacmi bulunan anonim şirketler bakımından çıkarların dengelenmesi, önemli kararlar alınması ve girişimlerde bulunulması nedenleriyle anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun ekonomik işleyişi düzenleyici bir rol oynar nitelikte olduğu tespit edilmiştir. her zaman için vurgulamakta olduğumuz önleyici hukuk hizmetinin ehemmiyeti ilgili Anayasa Mahkemesi kararı ile de tekrarlanmıştır. Öyle ki kararda uyuşmazlıkların büyük bir kısmının hukuki ilişkinin kurulmasında gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklandığı belirtilmiş, yalnızca dava takibinde değil, hukuki uyuşmazlık doğmadan önce de avukat bulundurarak anonim şirketlerin avukatın hukuk yardımından yararlanmasının amaçlandığı söylenmiştir.

İlgili kanun hükmünün uygulanabilirliği açısından hükme aykırı davranarak avukat bulundurma yükümlülüğüne uymayan anonim şirketlere Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için sanayi sektöründe çalışan ve 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin 2 aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte barolar tarafından anonim şirketlere avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin bildirimler yapılmakta ve varsa avukatlık sözleşmeleri ile ödeme dekontlarının iletilmesi talep edilmektedir. Bu yükümlülüğe aykırı davranan şirketler hakkında baroların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayet yolu ile bildirimde bulunmaları mümkündür.

Ayrıca; Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 2019 ‘dan bu yana herhangi bir değişiklik var mı, anonim şirketlerde avukat vekalet ücreti, anonim şirketlerde avukatın sorumluluğu, anonim şirketlerde avukatlık sözleşmesi örneği, anonim şirketlerde avukat tutma zorunluluğu ile ilgili veya farklı konularda daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun şirket avukatı ile ya da ticaret hukuk avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER