Bilinmeyen Miras Nasıl Öğrenilir?

bilinmeyen miras

Veraset ilamı nedir ve bilinmeyen miras nasıl öğrenilir? Bir kişi vefat ettiğinde geriye kimlerin mirasçı olarak kaldığını ve bu kişilerin miras paylarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi bir diğer adıyla veraset ilamı da denilmektedir. Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi yalnızca yasal mirasçıları ve miras paylarını öğrenmeye yarar buna karşılık bu belge, miras bırakandan kalan malvarlıklarını göstermez ve tespite tek başına yaramaz.

Yine e-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar ile de miras bırakanın hangi malvarlıklarının olduğunu, sağlığında devir işlemi yapıp yapmadığını öğrenmek mümkün değildir. Bu durumda açılacak olan tereke tespiti davası ile malvarlıklarının tespitinin yapılması söz konusu olabilecektir.

Veraset İlamı Nedir Ne İşe Yarar?

Peki, veraset ilamı nedir ne işe yarar? Mirasçılık belgesi yasal mirasçıların kim olduğunu ve miras paylarının oranını gösteren belgedir. Noterliklerden veya dava açarak Sulh Hukuk Mahkemelerinden bu belge temin edilebilecektir. Miras bırakanın mallarına ilişkin bir dava açılabilmesi veya intikal işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikli olarak mirasçılık belgesinin alınmış olması gerekir.

Mirasçılardan herhangi biri tek başına başvuruda bulunarak mirasçılık belgesini alabilmektedir. Tüm mirasçıların bir araya gelmesi gerekmez. Bunun yanında mirasçı olmayan bir kişinin bu belgeyi alması mümkün olmaz. Ancak açılan bir davada mahkeme tarafından yetki verilmesi halinde Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi mirasçı olmayan biri tarafından da alınabilecektir.

Veraset İlamı Miras Bırakanın Mallarını Gösterir Mi?

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı yalnızca yasal mirasçıların bilgilerini ve paylarını gösterir. Bunun dışında miras bırakanın mallarına ilişkin herhangi bir veriyi içermez. Mirasçılık belgesinde pay oranlarının yer alması miras bırakanın aktif bir malvarlığının yani alacak, tapu, araç, para gibi bir varlığın bulunduğunu da göstermez.

Ölen kişinin herhangi bir aktif veya pasif malı olmamasına rağmen mirasçılık belgesi düzenlenmektedir. Miras bırakanın alacak ve borçlarını, tapu, araç, bankadaki para veya hisse senedi gibi varlıklarını tespit etmek için bir dava açılması gerekmektedir. Bu aşamada alanında tecrübeli bir miras avukatından hukuki yardım alma ve miras hukuku danışmanlık hizmetinden yararlanma sürecin hızlanması ve eksiksiz olarak tamamlanması için tavsiye edeceğimiz bir durumdur.

Tereke Tespiti Davası Nedir?

Veraset ilamı nedir?
Veraset ilamı nedir?

Tereke tespiti davası miras bırakanın aktif ve pasif tüm mal varlıklarının tespit edilerek bir mahkeme ilamı ile kayıt altına alınmasını sağlayan dava türüdür. Mirasçılardan herhangi biri tek başına bu davayı açabilmektedir. Tapu müdürlüklerinden yahut belediyelerden bir takım sorgular yapılarak miras bırakan adına kayıtlı taşınmazların tespit edilmesi mümkün olabilmektedir.

Ancak tapu müdürlüklerinde yapılan araştırma işleminin ancak bir avukat tarafından yürütülmesi söz konusu olabilmektedir. Buna karşılık eksiksiz bilgi edinerek ve tespit yapılabilmesi için en doğru yol tereke tespiti davası açmak olacaktır.

Mirastan Mal Kaçırıldığını Nasıl Tespit Edebiliriz?

Mirastan mal kaçırılması miras bırakanın sağlığında muvazaalı bir devir işlemi gerçekleştirmesi yahut bedelsiz olarak mirasçılardan bir veya birkaçına kazanımda bulunması anlamına gelir. Böyle bir durumun varlığı halinde miras bırakanın sağlığında yaptığı işlemlerin tespiti mahkeme tarafından ilgili;

  • tapu müdürlükleri,
  • bankalara ve
  • emniyet genel müdürlüğüne yazılan müzekkereler ile gerçekleştirilecektir.

Söz konusu tespite dayalı olarak mal kaçırma işleminden kaynaklı hak kaybının düzeltilmesi için miras davaları açılabilmektedir. Durumun doğru değerlendirilmesi, davalar sonucunda olumlu netice elde edilebilmesi için bir miras avukatından hukuki destek almak en doğrusudur.

Veraset İlamı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Veraset İlamı Kaç Günde Çıkarılır?

Peki, veraset ilamı kaç günde çıkarılır? Mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvuru yapıldıktan sonra takriben bir hafta içerisinde mahkeme gerekçeli karara varır. Karar alındıktan sonra başvuru yapan kişi e-devlet üzerinden kararı indirerek çıktısını alabilmektedir. Gerekli belgelerle notere başvurulduğunda ise aynı gün mirasçılık belgesi hazırlanmaktadır.

Veraset İlamı Nereden Çıkarılır?

Veraset İlamı nereden çıkarılır sorusu da sıkça sorulan sorulardan biridir. Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne ya da notere başvuru yapılarak çıkartılmaktadır.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Peki, veraset ilamı için gerekli belgeler nelerdir?

  • Vefat eden kişinin ölüm belgesi,
  • Mirasçıların nüfus kayıt örneği,
  • Vefat eden kişinin nüfus bilgileri,
  • Veraset ilamı başvurusu için dilekçe.

Tüm bu belgeler temin edildikten sonra, noter ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne mirasçılık belgesi istemiyle başvuru yapılabilmektedir.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER