Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim hukuku avukatı, siber suçlar olarak adlandırılan bilişim suçları ile ilgilenir. İnternet üzerinden işlenen ve bilişim sistemine girme suçu olarak tanımlanabilecek banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı, hesaptan rıza dışı para aktarılması, vb. suçlar bilişim hukuku avukatı görev kapsamına girer. Siber suçlar avukatı, bahsi geçen suçlar nedeniyle mağdur olan taraflara ve bu suça karışan faillere hukuki destek verir. Hukukun yaşayan bir bilim dalı olduğunu gösteren bu alana yönelik düzenlemeler ve denetimler de giderek sıkılaşarak profesyonel desteği zorunlu kılmaktadır.

Bilişim Suçları

Bilişim alanında meydana gelen haksız eylemlerin suç teşkil etmesi halinde failler Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeler gereği cezalandırılabilecektir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun onuncu bölümünde bilişim suçları düzenlenmiştir. Bunlar;

  • Bilişim sistemine girme suçu,
  • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
  • Yasak cihaz veya programlardır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi durumunda oluşmaktadır. Bu bilişim sistemindeki verilerin değiştirilmesi veya yok edilmesi durumunda ise suçun nitelikli hali oluşmakta ve verilecek ceza artmaktadır. Kanunda bahsedilen bilişim sistemi bir yazılım, işletim programı olabileceği gibi sosyal medya uygulamaları olarak bilinen Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter da olabilmektedir. Bilişim sistemine girme suçunda ispat noktasında en önemli unsur IP adresinin tespit edilebilmesidir.

IP adresi, internet bağlantısı kurulabilen her cihaza sistem tarafından verilen bir tür kimlik numarasıdır. Yalnızca IP numarasının tespiti failin tespit edilmesi açısından yeterli olmayabilecektir. Bu durumda PORT bilgisine de ulaşmak gerekir ve ne yazık ki servis sağlayıcılarının PORT bilgisini tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. PORT bilgisi, birden fazla kişiye aynı IP numarasının verilmiş olması durumunda suç teşkil eden eylemi gerçekleştiren kişinin bire bir tespiti imkanını sağlayabilecektir.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu

Bilişim sistemine hukuka aykırı fiillerle sistemi engelleyerek, bozarak verileri yok etmek yahut değiştirmek suretiyle zarar verilmesi halinde bu suç oluşacaktır. Bilişim suçları şikayete bağlı suçlar değildir. Yani şikayetçi, şikayetinden vazgeçse bile bu, davanın düşmesini sağlamaz. Bu suçun oluşmasında bilişim sistemine bir tür zarar verme koşulu aranmaktadır. Yine yukarıda bahsettiğimiz şekillerde IP ve PORT bilgileri şüphelilerin tespitinde önem arz eder.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, bir başkasına ait kredi kartı veya banka kartlarının hukuka uygun olmayan şekillerde kullanılması, bir başkası adına sahte kart üretimi, bu kartın satılması, kullanılması, başkalarına verilmesi halinde oluşacaktır. Günümüzde dijital bankacılığın gelişmesi ve daha yaygın kullanım alanı bulması ile kredi kartı veya banka kartlarının da kullanımının sıklaştığı görülmekte. Kart kopyalanması durumları ne yazık ki çoğu zaman kişiler açısından maddi kayıplar oluşturmaktadır. Bu nedenle hızlı bir şekilde yasal süreci başlatmak önem arz etmektedir.

İnternette Yayınlanmış Olan İçeriklerin Kaldırılması

Kişilerin rızası olmaksızın yayınlanan fotoğraf, video, görüntüler veya hukuka aykırılık teşkil eden haber içeriklerinin yer aldığı internet sitelerinin erişiminin engellenmesi ve bu içeriklerin kaldırılması sağlanabilecektir. İnternetten içerik kaldırılması veya erişimin engellenmesi için öncelikle bu konuda bir tespit yapılması gerekmektedir.

Noterlikler e-tespit yöntemi ile web siteleri, sosyal medya hesapları gibi dijital platformlarda içeriğe ilişkin tespit yapabilmektedir. Ekran görüntüleri bu anlamda yeterli olmayacağından ve içerikte değişiklik, farklılık yapılabileceğinden e-tespit işlemi gerçekleştirilmesi daha doğru olacaktır. Kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, suç işlenmesine sebebiyet verecek içeriklerin paylaşılması, kamu yararı gibi nedenlerle içeriğin kaldırılması yahut erişimin engellenmesi talep edilebilir.  

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret

Hakaret suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi yahut sövmek suretiyle bu eylemin gerçekleştirilmesi halinde hakaret suçu oluşmaktadır. Hakaret suçunun e-mail, yazışma, görüntülü konuşma veya sms yolu ile işlenmesi de mümkündür. Ne yazık ki internet ortamında sosyal medya araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kişilerin çoğu zaman sosyal medya hesapları aracılığıyla diğer kişileri paylaşımları üzerine hakaret suçunu oluşturacak yorumlarda bulunduğunu görmekteyiz.

Bu durum hakaret suçunun oluşmasına engel olmadığı gibi aksine verilecek cezayı ağırlaştıracaktır. Sosyal medya üzerinden yahut iletişim araçları aracılığı ile kısa mesaj, sms, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram yazışmaları yahut bu mecralardaki yorumlar ve mesajlar ile hakaret suçuna maruz bırakıldıysanız ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunularak soruşturma başlatılması sağlanabilecektir. Delillerin hızlı bir şekilde toplanması ve faillerin tespiti için zaman kaybetmeksizin IP ve PORT bilgileri ile ilgili araştırma yapılması önem taşımaktadır.

Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu

Yukarıda da açıkladığımız gibi nasıl ki hakaret suçunun internet üzerinden sosyal medya hesapları aracılığıyla yahut iletişim araçları kanalıyla işlenmesi durumunda tehdit suçunu oluşturan eylemler gerçekleştirildiyse şikayet üzerine soruşturma işlemleri başlatılacaktır. Zaman zaman sahte kullanıcı hesapları oluşturularak IP adreslerinin tespit edilemeyeceği düşüncesiyle bu suçlar işlenmektedir. Sahte hesap kullanılarak tehdit suçunun işlenmesi cezanın artırılmasına sebep olacaktır. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunularak soruşturma başlatılması sağlanabilecektir.

Bilişim Hukuku Avukatı İletişim

Bilişim hukuku avukatı arayanlar uzman profesyonel kadromuzla çalışmak için Avukat Melda Merve Tekcan ve avukat ekibi ile iletişime geçebilirler. Tekcan Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku kapsamında yer alan konuların taraflarına hukuksal destek sunarız. Bilişim suçları ve internet ortamında yaşanabilecek tüm suç ve uyuşmazlıklar için bizden hukuki hizmet alabilirsiniz.

İşlenen bilişim sistemine izinsiz giriş, bilişim sistemlerinin çalışmalarının engellenmesi, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya program kullanımı suçlarına ilişkin deneyimli kadromuzla sizlere destek veriyoruz. Bilişim hukuku avukatı gerektiren tüm konularda iletişime geçebilirsiniz.