Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, boşanmanın yasal yönlerinde uzmanlaşmış bir avukattır. Evrakların toparlanmasından, bir anlaşma görüşmelerinin yürütülmesine kadar her konuda size yardımcı olabilirler. Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin hak kayıpları yaşamadan en kısa sürede davalarını sonuçlandırmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Alanında uzman ve tecrübeli boşanma avukatı kadromuzla boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize destek veriyoruz.

Amacımız etik kurallar içerisinde sizlere sonuca ulaştıracak çözümler üretmektir. Boşanma avukatı arıyorsanız İstanbul / Bahçelievler ‘de bulunan ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ne Yapar?

Bir boşanma avukatı size şu konularda yardımcı olabilir:

 • Mahkemeye gerekli evrakların sunulması
 • Boşanma evraklarının eşinize sunulması
 • Eşinizle bir uzlaşma müzakeresi yapılması
 • Mahkemede sizin temsil edilmeniz
 • Çocuk velayeti ve ziyareti konusunda gerekli bilgilendirmeler ve müzakere
 • Varlıkların ve borçların bölünmesinde gerekli bilgilendirmeler ve müzakere
 • Nafaka konusunda gerekli bilgilendirmeler
 • Boşanmanızla ilgili diğer yasal konularda size yardımcı olunması

Boşanmayı düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede iyi bir boşanma avukatı ile görüşmeniz önemlidir. Yasal haklarınızı ve seçeneklerinizi anlamanıza yardımcı olabilirler ve boşanma sürecinde size rehberlik edebilirler.

Boşanma Avukatı Dava Vekilliği

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davalarında; taraflar, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmıştır. Nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda taraflar sürecin nasıl neticeleneceğini özgürce kararlaştırabileceklerdir. Bu durumda anlaşmaya ilişkin bir anlaşmalı boşanma protokolü oluşturulacaktır. Devamında açılacak dava ile tarafların hazır bulunduğu tek celsede dava neticelenebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Aksi takdirde mahkeme tarafından evlilik birliğinin temelden sarsılmış olup olmadığını araştırarak karar verilecektir.
 • Eşlerin birlikte dava açmaları veya bir eşin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir.
 • Eşler arasında aşağıdaki hususları barındıracak bir protokol hazırlanarak dava açılırken veya ilk duruşmaya kadar mahkemeye sunulması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar boşanmanın sonuçları hususunda anlaşma sağlayamamışlardır ve Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde boşanmada daha fazla kusurlu olan tarafın kim olduğunu, müşterek çocukların velayetinin kime verileceğini, nafaka bağlanıp bağlanmayacağını ve bağlanacaksa bunun miktarının ne kadar olacağını, varsa diğer tüm taleplerin ne şekilde karara bağlanacağını değerlendirecektir. Çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlenir ve tarafların sunduğu tüm deliller değerlendirilir.

Boşanma Davası Sonuçları

Boşanmada Velayet

Boşanmaya karar veren çiftlerin reşit olmamış bir veya birden fazla çocuğu var ise, bu durumda çocuğun yaşam şartları göz önünde bulundurularak çocuğun kime velayet edileceği belirlenmesi gerekmektedir.

Velayet, çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Çocuğun doğru ve sağlıklı gelişimi için , ihtiyaçlarının karşılanması ve hoş görülü ortamda yetiştirilmesi gerekir. Yasal bir neden olmadıkça da velayet anne babadan alınmaz. Anne babanın evlilikleri sürdüğü müddetçe velayet anne babanın ikisine aittir. Anne babanın boşanması durumunda ise hakimin kararı ile belirlenir. Eğer anne baba evli değillerse çocuğun velayeti anneye aittir. Anne bakamayacak durumda ise veya ölmüş ise velayet babaya ya da mahkeme tarafından belirlenen vasiye verilebilir.

Velayet hakkında boşanma davası içerisinde taraflar talepte bulunacaktır. Bu durumunda boşanma davanıza bakan avukatınız Aile Mahkemesinden aynı dava içerisinde velayet hakkını da talep edebilecektir.

Boşanmada Nafaka

Boşanma davası devam ederken veya boşanma işleminin sonunda maddi durumu kötüleşecek kişiye bağlanan ücrettir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekmektedir. Boşanma davasında velayet hakkını alan eş müşterek çocukların masrafları açısından destek sağlanması maksadıyla her bir müşterek çocuk için nafaka talep edebileceği için kendisi için de nafaka talep edebilecektir.

Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken alınabilecek nafaka tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası sadece boşanma davası devam ederken alınabilir. Dava bittiğinde bu tedbir nafakası ödenmez.

İştirak Nafakası: Dava sonuçlandığı zaman ise alınabilecek 2 çeşit nafaka vardır. Bunlardan biri iştirak nafakası yani çocuk için ödenen nafakadır.

Yoksulluk Nafakası: Boşanmadan dolayı yoksulluğa düşen ve daha az kusurlu olan tarafında talepte bulunabileceği nafaka türüdür. Nafakanın ne kadar olacağı hakim tarafından karşı tarafın ekonomik durumuna göre belirlenir. Belirli bir zaman geçtikten sonra nafakanın yetmemesi durumunda karşı tarafa nafaka artırım davası açılabilir.

Nafaka Artırım veya Nafakanın Uyarlanması Davası

Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra nafaka ödemekle yükümlü olan eşin maddi durumunda olumlu veya olumsuz anlamda bir değişiklik meydana gelirse ve bu değişiklik nafaka miktarına etki edebilecek nitelikteyse nafaka alacaklısı veya borçlusu nafakanın artırılması yahut azaltılması için nafakanın uyarlanması davasını açabilecektir.

Örneğin nafaka ödemekle yükümlü olan nafaka borçlusunun maddi durumu kötüleşmişse ve ödemekte olduğu nafaka miktarı gelirine oranla hakkaniyete aykırı oranda yüksek bir hal almışsa bu nafaka miktarının azaltılması için Aile Mahkemesinde dava açabilir ve nafaka miktarının azaltılmasını isteyebilir. Aynı şekilde nafaka ödeme borcu olan kişinin mal varlığınca ciddi bir artış gerçekleşmişse nafaka alacaklısı nafakanın artırılmasını da talep edebilecektir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmanın getirdiği hukuksal bir sonucu da mal paylaşımıdır. Boşanma davasının neticelenip kesinleşmesinden sonra mal paylaşımına ilişkin süreç başlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Birincisi boşanma davası ve mal paylaşımı davası birbirinden farklı dava türleridir ve iki ayrı dava açılması gerekir.

Bir diğer konu ise mal paylaşımına konu mal varlıklarının boşanma davası devam ederken satılmasının yani bir diğer tabirle kaçırılmasının engellenmesi için mal paylaşımı davasında mahkemeden tedbir kararı alınmasıdır. Aksi takdirde mal paylaşımı davası sonuçlandığında alacaklı olan eş alacağını tahsil edebileceği bir mal varlığı bulamayacaktır. Bu konuda mal paylaşımında uzman bir avukatın desteğinin alınması hak kayıplarını önlemek açısından önem arz etmektedir.

Eşler, boşanmamın getirdiği duygusal olarak ortak hareket etme durumunu ortadan kaldırdığı için ekonomik olarak ortak hareket etme durumu da ortadan kalkmış olur ve böylece boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken taraflar arasındaki ortaklığın niteliği, boşanma davalarının ve mal paylaşımı davalarının konusu olmaktadır.

Buna göre; eşlerin tabi oldukları yasal mal varlığı doğrultusunda boşanma sürecinde mal paylaşımı yapmaları gerekir. Mal paylaşmış eğer ki; mal paylaşım sözleşmesi yapılmış ise bu sözleşme gereğince hareket edilir. Herhangi bir sözleşme söz konusu değil ise mal rejimine göre paylaşım yapılmaktadır.

Boşanmada Ziynet Eşyaları / Düğün Takıları

Yargıtay’ın Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) tarafların evlendikleri sırada yapmış oldukları düğün töreni esnasında takılan takı ve paraların kime ait olduğu konusunda ortak içtihat oluşturarak “Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir” diye karar vermiştir. Buna göre boşanma halinde, kadına ya da erkeğe, kayınvalide, kayınpeder, teyze, amca kim takarsa taksın, bilezik, kolye, küpe, altın gibi “ziynet” eşyaları da nakit “takı paraları” da kadına verilecektir.

Boşanma davası açılırken beraberinde ziynet eşyalarının da istenmesi mümkündür. Yine boşanma davası ile birlikte ziynet eşyalarınızı talep etmediyseniz ayrıca bir alacak davası ile bunların Aile Mahkemesinde açılacak bir dava ile istenmesi mümkündür. Bu konuda Aile Hukuku avukatından ya da boşanma avukatından yardım talep edilmesi hak kayıplarına sebebiyet vermemek açısından önemlidir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davasında, boşanmaya sebebiyet verecek olaylarda ve konularda daha fazla kusurlu olan taraf, daha az kusurlu veya kusursuz olan tarafa tazminat ödemek zorunda kalabilir. Maddi tazminat, boşanma davası sonrasında yeni bir hayat kuracak olması nedeniyle kişinin ihtiyaç duyacağı şeylerin masrafının karşılanması amacıyla takdir edilmektedir. Manevi tazminat ise kişinin boşanma ve boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle duyduğu elem, keder ve ızdırabın dindirilmesi amacıyla takdir edilmektedir. Burada önemli olan ise Aile Mahkemesinde kusura ilişkin durumların delillerle ispat edilebilmesidir.

Boşanma Kararı Ne Zaman Verilir?

Boşanma kararının verilebilmesinde davanın türü önem arz eder. Buna göre anlaşmalı boşanma davasında dava tek celsede bitebilecekken çekişmeli boşanma davalarında süre daha uzun olmaktadır. Bu durum mahkemelerin yoğunluğuna göre değişir.

Anlaşmalı boşanma davasında duruşma günü her iki eşin de bizzat duruşmaya katılması gerekir. Hakim ilk duruşmada eşleri dinledikten sonra protokoldeki hususlar uyarınca boşanmaya karar verebilir. Protokolde anlaşılmayan, eksik, hatalı hususların varlığı halinde taraflara/eşlere sorarak iradelerini öğrenip tutanağa geçirerek buna göre karar verebilir.

Boşanma kararının yazılması biraz süre alacaktır. Bu süre genelde 1 aydır. Daha sonra mahkemeden kararı alıp istinaf etmeyeceğinizi belirtmeniz halinde karar kesinleşir ve mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak boşanma bildirilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise; taraflardan biri boşanmak istemeyebilir veya herhangi bir konu üzerinde anlaşmaya varılmadığından, dava çekişmeye gitme durumunda kalmıştır. Çekişmeli boşanma davaları uzun süren davalardır bu kapsamda çekişmeli boşanma davaları 1-1,5 yıl gibi bir sürede karara çıkabilmektedir. Tabii tarafların yargılama neticesinde yerel mahkemece verilen karar itiraz edebilmesi mümkündür.

Boşanma Davası Nerede Açılmalıdır?

Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olmakla birlikte boşanma davası, velayet davası, nafaka davası gibi dava türlerinin de Aile Mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesine göre: boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir”. Buna göre boşanma davasının hangi yer mahkemesinde açılacağı ilgili kanun maddesi uyarınca belirlenmektedir.

Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Yabancı Mahkemelerce verilen kararlar Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmaz. Yabancı bir mahkemeden alınan kararı Türkiye’de uygulanabilir hale getirmek için yarıca bir dava açılması gerekmektedir. Örneğin yurtdışında boşanmış olan bir çift bu kararın Türkiye’de tanıma tenfizini yaptırmadıysa Türkiye’de hala evli olarak görünecektir.

Bu nedenle de bir dava açılmak suretiyle ilgili kararın Türkiye’de de uygulanabilir hale getirilmesi tanınması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları Aile Mahkemelerinde açılacaktır. Bunun için yurtdışındaki mahkemenin vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ve kesinleşen kararın apostil şerhli bir örneğinin Türkiye’deki Mahkemeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Tanıma, yurtdışındaki mahkemenin vermiş olduğu kararın Türkiye’de uygulanabileceği ve hüküm doğurabileceğinin tespitidir. Tenfiz ise yurtdışındaki mahkemece verilen kararın icra edilebilirliğinin sağlanması anlamına gelir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebepleri

Geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda neden genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir.

Özel boşanma sebepleri

Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma davaları şunlardır:

 • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) ,
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),
 • Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),
 • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Boşanma Avukatı Ücretleri / Fiyatları – 2021

Baronun belirlediği fiyat vardır ve avukatlar bu fiyattan düşük bir ücret talep edemez. Boşanma davası avukatı için yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. 2021 yılında yayınlanan baronun belirttiği tarifeye göre asgari 3.400 TL’dir.

Boşanma davasında avukata ödenmesi gereken ücret davanın zorluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukatınızın boşanma davasına harcayacağı emek ve zaman belirleyicidir. Bu süreçte avukatınızın yapacağı işlemler, yazışmalar, araştırmalar boşanma davasında avukatlık ücretinin tutarını belirler.

Boşanma Davasında Deliller

Eşlerden birinin açmış olacağı boşanma davasında öne süreceği deliller çok önemlidir. Davacının öne sürdüğü boşanma sebebini kanıtlayamadığı takdirde davası reddedilecektir. Bu nedenle delil çok önemlidir, delillerin hukuka uygun olması gerekmektedir. Davacı, aldatıldığını ispatlamak istiyor ise davalı eşinin telefon kayıtlarının çıkarılmasını mahkeme kanalıyla talep edebilir.

Her ne kadar davalı eşinin telefon kayıtlarından ne konuştuğu ya da ne yönde mesajlaştığı çıkarılmasa da sık sık kimle görüştüğü görülebilmektedir. Bunun yanında davalı ile üçüncü kişinin otelde kaldığına dair duyum alan davacı, davalının otel kaydının çıkarılmasını da isteyebilmektedir. Boşanma davasında, önemli olan ispat olup delil yelpazesi geniş olan dava türlerindendir. Hukuka uygun olmak koşulu ile mahkemeye birçok delil sunulabilir.

Delil olarak kullanılabilecek argümanlar nelerdir?

 • SMS
 • Fotoğraflar
 • Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya paylaşımları ve mesajları
 • Otel kayıtları
 • Kamera görüntüleri
 • Whatsapp mesajları, konuşmaları
 • Notlar, yazışmalar
 • Tanık
 • Bilirkişi incelemesi
 • Banka ya da kredi kayıtları
 • Pasaport giriş çıkış kayıtları

Boşanmada Neler Delil Olarak Kullanılamaz?

Davada öne sürülen delillerin hukuka aykırı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle delillerin nasıl ve hangi yollarla elde edildiği önemlidir. Örneğin; gizlice eşinin görüntülerini çeken kişi, bu deliller hukuka aykırı olduğundan mahkeme tarafından dikkate alınmaz. Mahkemede öne sürülen vakıaların ispatında özel hayatın gizliliği ihlal edilmemeli, kişinin onur ve haysiyetini zedeleyici deliller mahkemeye sunulmamalıdır.

Taraflar, boşanma davasında iddia ve beyanlarını ispatlama gayesi altında suç işlememelidir. Boşanma davasında ispat edeceğim derken savcılıkta hakkınızda dosya açılmamalıdır. Diğer bir husus da dedektiflik hizmetinden yararlanarak boşanma davasına delil toplatılmasıdır. Dedektif aracılığıyla delil toplatılması yasal değildir. Özellikle eşinin kendisini aldatıyor şüphesi ile dedektif tutan ve eşini takip ettirerek fotoğraf çektirenler bulunmaktadır. Ancak dedektiflik, özel hayatın gizliliğinin ihlali suçun unsurlarını oluşturmaktadır. Dedektif ile eşiniz aleyhine delil toplatılması yasaya aykırı bir durum olup risk taşımaktadır.

En İyi Boşanma Avukatı

Tekcan Hukuk Bürosu olarak boşanma avukatı ekibimizle yalnızca boşanma davasının açılması ve yürütülmesi işlerini değil eş zamanlı olarak çiftlerin evlenmeden önce ve sonra evlilik sözleşmelerinin ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, süreçle ilgili tarafların sözleşmelerin imzalanmasından önce bilgilendirilmesi iş ve işlemlerini de yürütmektedir. En iyi avukat, sizin için en iyi olduğunuzu düşündüğünüz avukattır. Vekalet ilişkisi güven esasına dayanır ve bu anlamda güveneceğiniz bir boşanma avukatı sizi en doğru sonuca en kısa sürede ulaştırmayı hedefleyen en iyi avukattır.

Bakırköy Boşanma Avukatı

Boşanma davası avukatı, aile hukuku çerçevesinde yolunda gitmeyen ilişkilere, eşler arasındaki anlaşmazlıklara ve boşanmak isteyen müvekkillere hukuki çözümler üretmektedir. Bakırköy boşanma avukatı olan Melda Merve Tekcan tecrübesi ile birlikte hukuki problemlere hukuki çözümler üretmektedir. Boşanma davası ile ilgili olarak sormuş olduğunuz sorular derlenip tecrübe ile birlikte cevap verilmiştir. Arayıp da bulamadığınız, detaylı olarak bilgi almak istediğiniz konular hakkında büromuz ile iletişime geçebilirsiniz

Boşanma İle İlgili Sorular ve Cevapları

Boşanma davası için avukat tutmak zorunlu mu?

Mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını boşanma avukatı olmadan arayabilir. Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de geçerlidir. Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına dayalı olarak dava açılması sonucu büyük hak ve zaman kaybına neden olunmaktadır.

Boşanma davaları avukat ücretleri ne kadardır?

Baronun belirlediği fiyat vardır ve avukatlar bu fiyattan düşük bir ücret talep edemez. Boşanma davası avukatı için yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. 2021 yılında yayınlanan baronun belirttiği tarifeye göre asgari 3.400 TL’dir. Boşanma davasında avukata ödenmesi gereken ücret davanın zorluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukatınızın boşanma davasına harcayacağı emek ve zaman belirleyicidir. Bu süreçte avukatınızın yapacağı işlemler, yazışmalar, araştırmalar boşanma davasında avukatlık ücretinin tutarını belirler.

Avukat danışma ücreti ne kadar?

Avukat asgari ücret tarifesine göre danışma ücreti ilk 1 saat 540 TL. Devam eden saatler için 325 TL’dir. Çağrı üzerine gidilen yerde yapılan görüşme 1 saate kadar 1.125 TL’dir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosya takibi, duruşmalara katılım gibi müvekkil menfaati öncelikli vekillik hizmeti gerçekleştirir.

Boşanma avukatı nedir?

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya talebi konularında hukuki danışmanlık veren ve dava takibi yapan avukattır.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bölge fark etmeksizin bütün adliyelerde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için bölgenin önemi yoktur. ‘’Boşanma protokolü’’ çerçevesinde boşanma kararı verilir. Çekişmeli boşanma türünde yapılan usuller burada uygulanmaz. Peki, nedir onlar?

 • Cevap dilekçesi,
 • Ön inceleme aşaması,
 • Tebligat gönderme.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Bu türdeki boşanma davasını açmadan önce ilk olarak gerekli belgeleri (iki nüsha dava dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve ek belgeler) toplamak gerekiyor. Daha sonra ‘’Aile mahkemesi’’ nde dava görülür. Bu dava türünde boşanma davası yetkili mahkeme belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

 • Davacı olan kişi, yaşadığı lokasyona uygun bir aile mahkemesinde dava açabilir.
 • Davalı olan kişi, yaşadığı lokasyona uygun bir aile mahkemesinde dava açabilir.
 • Her iki tarafta 6 ay boyunca yaşadıkları lokasyonda dava açabilir.

Çekişmeli boşanma davası kaç celse sürer?

Boşanma davası kesinleşme süresi, davanın türüne göre farklılık gösterir. Çekişmeli boşanma davalarında süre değişir. Ortalama olarak 1,5 yıl – 3 yıl arasında karar verilir. Anlaşmalı boşanma davasında bu süre daha kısadır. Tek celsede boşanma gerçekleştiği için bu süre 1 ay – 4 ay arasında değişkenlik gösterir.

İletişim

Boşanma avukatı arayan kişiler Tekcan Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek deneyimli bir ekipten destek alabilirler. Ekibimiz tarafından verilen hizmetler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Dava sürecinde müvekkile duruşma tarihi, süre ve dava aşamaları hakkında bilgi vermek,
 • Müvekkilin elde etmek istediği sonuca göre yol haritası çıkarmak,
 • Tazminat, velayet ve nafaka gibi konularda hususların yürütülmesi,
 • Boşanma dava türüne göre müvekkili bilgilendirmek için en iyi avukat ekibini arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.