Boşanma Davasında Alınan Tedbirler

Boşanma Davasında Alınan Tedbirler

Boşanma davasında taraflara tanınan hak ve yükümlülüklerin olması kadar taraflar için verilen tedbirlerde vardır. Tarafların boşanma davası sırasında menfaatleri zarar görmemesi amacıyla koruma amaçlı önlemler alınabilecektir. Dolayısıyla yargılama sırasında verilebilecek tedbirleri bilmekte fayda var. İşte, boşanma davasında alınan tedbirler ile ilgili tüm ayrıntılar.

İlgili Alan: Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Hangi Tedbirleri Alabiliriz?

Boşanma davasının yargılaması sırasında tarafların zarar uğramaması için alınan tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Aile Konutunun Eşlerden Birine Özgülenmesi
  • Mali Konularda Alınan Tedbirler
  • Geçici Velayetin Verilmesi
  • Tedbir Nafakası
  • Şiddetin Engellenmesi İçin Alınan Tedbirler
Boşanma Davasında Alınan Tedbirler
Boşanma Davasında Alınan Tedbirler

Aile Konutunun Özgülenmesi Tedbiri Nedir?

Eşler arasında boşanmaya karar verildiğinde aynı evde ortak yaşama devam edilmez. Bu sebeple evlilik birliği içerisinde oturulan aile konutunda hangi tarafın oturmaya devam edeceği sorunu ortaya çıkar. Mahkemeden boşanma davası devam ederken aile konutunun taraflar kendisine özgülenmesini isteyebilir. Mahkeme ise aile konutunda hangi eşin oturacağına tarafların mali durumlarına bakarak karar verir. Ayrıca mahkeme karar verirken tarafların menfaatlerine de gözetir.

Aile konutunun kira olması ve kira sözleşmesi diğer eşin üzerinde olması durumu özgülenme tedbirini etkilemez. Yani eşler arasında kullanılan aile konutunun kira sözleşmesini diğer eşin yapması durumu o konutun bir eşe özgülenmesine engel teşkil etmeyecektir. Aynı zamanda konutun sahibi diğer eş olması durumunda da konutun bir eşe karşı özgülenmesi tedbiri etkilenmez.

Aile konutunun özgülenmesi tedbirinin verilmesine engel teşkil etmeyen bir durum da eşlerin kusurunun olup olmamasıdır. Aile konutunun kendisine özgülenmesini talep eden eşin boşanma davasında kusuru olup olmadığına bakılmaz. Eğer ihtiyaç duyuyor ise kusurlu olsun veya olmasın aile konutunun kendisine özgülenmesini mahkemeden talep edebilir.

Mali Konularda Alınan Tedbirler Nelerdir?

Eşler arasında boşanma davası sırasında mali açıdan hem birbirlerine zarar vermemeleri için hem de mali menfaatlerinin yok olmaması için mahkemenin verebileceği bazı tedbirler vardır. Bu mali tedbirler eşler arasında mal kaçırmanın önüne geçilmesi için uygulanır. Eşler arasında mal kaçırma konusunda en sık karşılaşılan durum aile konutunun satılmasıdır. Boşanma sürecine giren eşler arasında aile konutunun satılması mali tedbirlerin uygulanmasına sebebiyet verir. Zira eşlerden birinin böyle bir satımı gerçekleştirmesiyle diğer eş mağduriyet yaşayacaktır. Dolayısıyla mahkemeden aile konutuna şerh konulmasına dair tedbir istenilebilir. Mahkemeden talebiniz haklı görüldüğü takdirde aile konutuna konulacak şerh sayesinde eşin bilgisi olmadan diğer eş tarafından aile konutunun satılması mümkün olmayacaktır.

Aile konutuna şerh konulması boşanma davasının yargılaması sırasında mahkemeden talep edilebilen bir mali tedbirdir. Boşanma davası sırasında talep edilemeyen ve ayrı bir dava açılması gereken mali tedbirlerde vardır. Taraflar boşanma davasından sonra açacakları mal paylaşımı davası ile kendisinden mal kaçırmak isteyen diğer eşe karşı mallar üzerinde ihtiyati tedbir gibi bir mali tedbirin uygulanmasına karar verilmesini isteyebilirler.

Geçici Velayetin Verilmesi Tedbiri Nedir?

Bu tedbir ile eşler mahkemeden müşterek çocuklarının geçici olarak velayetinin kendilerine verilmesini talep eder. Zira çocuğun velayeti boşanma davasının sonunda düzenlenir ve karara bağlanır. Bu sebeple davanın sonunu bekleyene kadar geçici olarak dava sırasında velayetin kendisinde olmasını isteyen eş mahkemeden geçici velayetin kendisine verilmesini talep edebilir.

Çocuğun geçici velayetini alamayan ebeveyne karşı da çocuğu ile iletişimi kopmaması amacıyla kişisel ilişki tesis günleri tayin edilir. Kişisel ilişki tesis günlerinde görüşme hakkı tanınır. Yani geçici velayeti alamayan ebeveynin çocuğunu görememesi gibi bir durum olamaz. Ayrıca boşanma davası sırasında geçici velayeti almış olması dava sonunda da kesin olarak alacağı anlamına gelmez. Yani geçici velayetin verildiği ebeveyne karşı dava sonunda mahkeme kesin velayetin diğer ebeveyne verilmesine de karar verebilir.

Nafakaya İlişkin Verilen Tedbir Nafakası Kararı Nedir?

Boşanma sırasında tarafların tedbir nafakası talep etme hakkı vardır. Tedbir nafakası boşanma sırasında geçimini sağlayamayan veya varsa müşterek çocuklarının giderlerini karşılayamayan eşe karşı verilen nafakadır. Tedbir nafakası sadece boşanma davasının yargılaması sırasında talep edilebilir. Eşin nafaka talebi haklı görüldüğü takdirde boşanma davasının yargılaması süresince tedbir nafakasının ödenmesine karar verilir.

Davanın sonuçlanmasıyla mahkeme tarafından tedbir nafakası başka nafaka niteliğinde (yoksulluk nafakası gibi) ödenmesine karar verilebilir ya da nafaka ödenmesi sonlandırılabilir. Ayrıca tedbir nafakasının talep edilebilmesi için yine eşler arasında kusuru olup olmadığına bakılmaz. Kusuru olsun veya olmasın ihtiyacı olan kişi boşanma davasında tedbir nafakasının ödenmesini talep etme hakkı vardır.

Şiddetin Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler Nelerdir?

Boşanma davası devam ederken halen şiddet gören yahut şiddet görme ihtimali olan eşin mahkemeden şiddetin önlenmesi için birtakım tedbirleri talep etme hakkı vardır. Bu tedbirler; uzaklaştırma kararı, ulaşımın kesilmesi ve engellenmesi şeklindedir. Ayrıca kişinin şiddet görmesi kadar aşağılayıcı tutumlara maruz kalması veya tehdit edilerek korkutulması gibi durumlar da olabilir.

Uzaklaştırma kararıyla alınan tedbirle; şiddet eyleminde bulunan eşin evden uzaklaştırılması, eşinin çalıştığı işten, gittiği ortamlardan, sık sık ziyaret ettiği mekanlardan yani kısacası sosyal hayatının getirisi olan tüm gittiği mekanlara gitmesi engellenir. Böylece devam eden şiddetin bitmesi sağlanır veya şiddet görme ihtimali engellenir. Ulaşımın kesilmesi kararıyla alınan tedbirlerde ise herhangi bir iletişim aracıyla iletişime geçilmesi önlenir.

Tüm bu detaylı olarak belirttiğimiz tedbirler boşanma davasıyla birlikte talep edilerek eşler arasında uygulanmaktadır. Ayrıca mahkeme tarafından boşanma davası sırasında gerekli görüldüğü hallerde eşlerden birinin talep etmesine gerek olmadan re’sen geçici önemler alınabilir.

Bu duruma Türk Medeni Kanun’un “Geçici Önlemler” başlıklı 166. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;

‘’Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.’’

Boşanma İle İlgili İlginizi Çekebilecek Makaleler

Anlaşmalı Boşanma

Boşanmada Çocuğun Velayeti

Boşanmada Düğün Takıları (Ziynet Eşyaları)

Boşanmada Kusur

Boşanmada Tazminat

Boşanma Davası İle İlgili Sorular ve Cevapları

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Alkol veya Uyuşturucu Bağımlılığı Boşanma Sebebi Olur Mu?

Boşanma Sebepleri ve Kadına Yönelik Şiddet

Nişan Bozulması Tazminat Davası

İştirak Nafakası

Aldatma(Zina) Sebebi İle Boşanma Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Ayrıca; boşanma davasında alınan tedbirler ile ilgili daha fazla bilgi almak ve konuyla ilgili sorularınızı sorabilmek için hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Konuyla ilgili büromuzun boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER