Çocuk İçin Ödenen Nafakanın Çocuğun Giderleri İçin Harcanmaması

İştirak nafakası boşanma ve ayrılık durumlarında velayet kendisine verilmeyen eşin, çocuğun eğitim ve bakım giderleri için gücü oranında ödediği nafakaya denir.

Boşanma davalarında velayet hakkı verilmeyen tarafın çocuğun bakımı, eğitimi için diğer tarafa nafaka ödemesine karar verilebilir. Ancak bu nafakanın çocuğun menfaatine, bakım ve giderlerinin karşılanmaması halinde alınması gereken bir takım aksiyonlar söz konusu olabilir.

Tedbir/İştirak nafakalarının denetlenmesi Medeni Kanunu’nun 338 ve devam eden maddelerinde açıklanan VASİNİN denetimi hükümlerine tabi tutulabilir “Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığını iyi bir yönetici gibi  özenle yönetmek zorundadır. Vasi, yönetimle ilgili hesap tutmak ve vesayet makamının belirlediği  tarihlerde ve her hâlde yılda bir defa hesabı onun incelemesine sunmakla yükümlüdür.” ( madde 454) Buna göre nafaka bedelinin de kullanılmasında ve harcanmasında benzer bir yöntem uygulamak hakkaniyete ve çocuğun menfaatine uygun olacaktır.

 

                                                                                                Avukat Melda Merve TEKCAN

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
İlginizi çekebilir:  Anlaşmalı Boşanma