E-ticaret Hukuku Avukatı

E-ticaret hukuku avukatı, internet üzerinden ticaret yapmak isteyen kişilere veya şirketlere hukuki destek sunan avukatlardır. E-ticaret hukuku avukatı, müvekkilinin yaşadığı hukuki sorunların çözümünün yanında şirket kurma gibi hukuki işlemlerinin de hukuka uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

E-ticaret ile internetten satış yapmak isteyen kişilerin veya şirketlerin e-ticaret ile ilgili bazı hukuki süreçleri bilmesi gerekmektedir. Hem satışın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, hem müşterinin haklarının korunması, hem de zararın kimde kalacağı gibi konular e- ticaret sektöründe sıkça karşılaşılan sorulardır. Aynı zamanda satılan ürünün taşıma sırasında zarar görmesi halinde zararın kim tarafından üstlenileceği de hem kargo şirketleri ile satıcı hem de satıcı ile alıcı arasında ortaya çözülmesi gereken sorunlar çıkarabilmektedir.

E-ticaret Hukuku’nda bir diğer konu da tüketicinin güven endeksidir. Kanun koyucu emredici düzenlemeler yaparak tüketicinin sektöre olan güveninin artmasını hedeflemektedir. Ancak bu durum sektörde yer alan oyunculara ekstra yükümlülükler getirebilmektedir.

E- ticaret Hukuku’nda incelenmesi gereken en önemli konu başlıkları şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Cayma Hakkı Nedir?
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?
 • Gizlilik Sözleşmesi Nedir?
 • E- fatura Zorunluluğu Nedir?
 • E-ticarette İade Koşulları Nelerdir?

E-ticaret Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Start-up şirketlere hukuki danışmanlık
 • E-ticaret sitesinde bulunması zorunlu olan ön bilgilendirme formu, gizlilik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, kullanıcı sözleşmesi gibi hukuki metinlerin hazırlanması, düzenlenmesi
 • Bilişim avukatı gibi hareket ederek hedef siteye yapılmış olan bilişim suçları anlamında saldırılar için dava açılması
 • E-ticaretin vergilendirilmesi konusunda da hukuki danışmanlık
 • Gerekmesi halinde sitenin itibarını ve güvenilirliğini sarsacak olumsuz yazıların, haberlerin veya yorumların kaldırılmasını sağlamak veya internet sitesini kapattırabilmek.
 • E-ticaret işlemleri sırasında mağdur olan kişiler için maddi ve manevi tazminat davası açmak
 • E-ticaret işlemleri sırasında şifresi öğrenilen ve şifresi ile hesapları boşaltılan kişilere gereken davalar konusunda yardımcı olmak
 • E-ticaret hizmeti sunan satıcıların da gereken işlemlerinin yapılmasına yardım etmekte ve sistemin incelemesini gerçekleştirerek herhangi bir açık olup olmadığının denetlemesini gerçekleştirmek
 • E-ticaret işlemleri sırasında gereken belgeler ve yapılması gereken hukuki zorunluluklar konusunda yardımcı olmak
 • Mesafeli sözleşmeler ile oluşan sorunların çözümüne yardımcı olmak
 • İzinli pazarlama işlemleri sırasında oluşan problemlerin çözümünü sağlamak
 • E-Ticaret Hukuku Avukatı, elektronik satım sözleşmesinin hazırlanması ya da denetlenmesi ile birlikte çıkan ihtilafların çözümünü gerçekleştirmek
 • E-Ticaret Hukuku Avukatı, e-ticaret sisteminde yaşanan mağduriyetlerin sorumlusu ile ilgili ceza davalarını da yürütmek

E-ticaret Hukuku’nda Mesafeli Satış Sözleşmesi

E-ticaret Hukuku’nda Mesafeli Satış Sözleşmesi aslında tüketiciyi korumak amacıyla işletme sahibinin yükümlülüklerinden bir tanesidir. Mesafeli Satış Sözleşmesi, işletmenin mal ve hizmetlerini tüketici ile yüz yüze gelmeden gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır.

E-ticaret Hukuku’ndaki Mesafeli Satış Sözleşmesi tüketici tarafından kabul edildikten sonra işletme sahibinin onaylı sözleşmeyi 3 sene boyunca saklama yükümlülüğü vardır.

E-ticaret Hukuku’nda Gizlilik Sözleşmesi

E-ticaret Hukuku’nda gizlilik sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinde olduğu gibi tüketiciyi korumak amacıyla düzenlenen ve işletme sahibine yükümlülükler getiren düzenlemelerden bir tanesidir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artması ile beraber kimlik bilgileri, ilgi alanları gibi kişisel bilgilerin korunması gerektiği gibi kredi kart bilgileri gibi tüketiciyi maddi anlamda zarar uğratılacak bilgilerin de korunması gerektirmektedir.

Tüketici ve işletme arasında imzalanan gizlilik sözleşmesi aynı zamanda tüketicin sipariş bilgilerinin de saklanması gerektiğini evleviyetle söylemektedir. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı e-ticaret yapmak isteyen kimselerin dikkat etmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • İşletme tüketicinin kart bilgilerini saklamamalıdır.
 • Tüketiciden talep edilen iletişim bilgilerinin sadece ürünün teslimatı için tutulacağını belirtmelidir.
 • Tüketicinin kişisel bilgilerinin, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Dair Yönetmelik’e uygun bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir.

E-ticaret Hukuku Avukatı olarak karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek her türlü hukuki sorunun çözüm sürecinde profesyonel hukuki destek sunmaktayız.

E-ticaret Hukuku’nda E-Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

E-ticaret Hukuku’nda E-fatura zorunluluğu firma sahibine yüklenen yükümlülüklerden bir diğeridir. Ancak kanun koyucu e-faturaya geçişi kademeli olarak ön görmüştür. Kanun koyucu firmaların yıllık cirosuna göre kademeli geçişi düzenlemiştir. Buna göre yıllık cirosu 5 milyon ve üzerinde olan firmaların e-fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Yıllık cirosu 5 milyonun altında olan firmaların ise şu anda e-fatura tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

E-ticaret Hukuku’nda Cayma Hakkı

E-ticaret hukukunda cayma hakkı, kanun koyucunun Tüketicinin Korunması gerektiğini düşündüğü bir diğer uygulamasıdır. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’dan önceki süreçte süre 7 gündü. Ancak Tüketici Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra bu süre 14 güne çıkarılmıştır. Ürün tüketiciye ulaştıktan 14 gün sonra tüketici hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden cezai şart ödemeden cayabilmektedir.

Mesafeli satışlarda tüketicinin sözleşmeden caymasında gündeme gelen bir diğer önemli husus da kargo ücretini kimin üstleneceğidir. Kanun koyucu yine burada da tüketiciyi korumuş ve kargo ücretinin satıcıya ait olması gerektiğini hüküm altına almıştır.

Satıcının cayma hakkını tüketiciye bildirmemesi halinde ise kanun koyucu tüketiciye 1 sürelik bir cayma süresi tanımıştır.

Tüketiciye birden fazla mal teslim edilmesi halinde ise cayma süresi her malın teslim tarihine göre, birden çok eşyadan oluşan malın teslimi halinde ise en son parçanın tüketiciye ulaşması tarihinden itibaren başlamaktadır.

E-Ticaret Hukuku’nda Şirket Kurma Zorunluluğu

E-ticaret hukukunda şirket kurma zorunluluğu, kanun koyucu tarafından vergi gelirlerinin korunması için öngörülen bir düzenlemedir. Düzenlemeye göre e – ticaret sektöründe faaliyet gösterecek olan kişilerin şahıs ya da sermaye şirketlerinden bir tanesini kurmaları gerekmektedir. Kanunda öngörülen şirket ve türleri şu şekildedir:

 • Kolektif Şirket (şahıs),
 • Komandit Şirket (şahıs)
 • Limited Şirket (sermaye),
 • Anonim Şirket (sermaye).

E-ticaret Avukatı Arıyorum

E-ticaret avukatı arıyorum diyorsanız uzman avukatımız, Avukat Melda Merve Tekcan ve Tekcan Hukuk Bürosu olarak hukuki destek imkanı sunuyoruz.

E-ticaret hukuku avukatı dinamik sektörün gelişmelerine ayak uydurabilmeli ve bilgi ile tecrübesini bu alanda geliştirmelidir. E-ticaret avukatı gerek sektöre girerken yapılması gereken hukuki işlemlerin kanuna uygun bir şekilde tamamlanmasına gerek ise de firma sahibi ile tüketici, kargo şirketleri arasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde hukuki destek sunmaktadır.