“Eşim Boşanmak İstemiyor”

"Eşim Boşanmak İstemiyor"

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ve neticeleri konusunda anlaşma sağlarlar dolayısıyla çok daha hızlı ve kolayca sonuca ulaşabilirler. Çekişmeli boşanma davalarında her iki taraf da boşanmayı istiyor olmasına rağmen neticeler konusunda anlaşma sağlanamamış olabilir. Bu durumda Mahkeme iddialar ve deliller doğrultusunda değerlendirme yaparak karar verecektir. Bir diğer ihtimal ise eşlerden biri boşanmayı isterken diğer eşin boşanmayı istememesi durumudur. Karım boşanmak istemiyor veya kocam boşanmak istemiyor diyen eşler bakımından dosyanın durumu ne olacak? İşte, eşim boşanmak istemiyor konusu!

İlgili Alan: Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanmada Eşlerden Birinin Duruşmaya Katılmaması

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki eşin de aynı anda mahkemede hazır bulunması ve anlaşmalı boşanma protokolünü onayladıklarını sözlü olarak teyit etmesi gerekmektedir. Eşlerden birinin duruşmaya katılmaması halinde anlaşmaya yönelik irade yine devam ediyorsa bir başka duruşma günü verilmesi Mahkemeden talep edilebilir. Ancak eşlerden biri anlaşma şartları doğrultusunda boşanmak istemediğinden bahisle duruşmaya katılmayacak olursa bu durumda dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Buna göre Mahkeme davacı tarafa boşanma gerekçelerini ve taleplerini anlatan bir dilekçe sunması için süre verecektir. Bu aşamadan sonra artık dava çekişmeli boşanma davasına dönecek dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra verilecek duruşma günü ile süreç ilerleyecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Eşlerden Birinin Duruşmaya Katılmaması

Bir çekişmeli boşanma davasında eşlerden biri boşanmak istemesine rağmen boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi konularda diğer eş ile anlaşma sağlayamamış olabilir. Bu durumda mahkeme yargılama neticesinde bir karar verebilecektir. Ancak eşlerden biri boşanmak isterken diğer eş davayı takip etmiyor, duruşmalara gelmiyor, dilekçelere cevap vermiyor olabilir. Davacı taraf zaten davayı açan ve talepte bulunan taraf olduğundan davayı takip etmesi gerekir. Aksi halde dava dosyası işlemden kaldırılacaktır.

Davalı tarafın duruşmalara katılmaması, dosyayı takip etmemesi için yargılamanın seyrine engel teşkil etmeyecektir. Yargı sürecine katılım sağlamayan tarafın yokluğunda işlemler devam etmektedir. Davalı eşe tebligat yapılamaması, tebligata yarar bir adresinin bulunmaması yargılamanın ister istemez uzamasına sebep olur. Boşanmak istemeyen eşin tebligata yarar bir adresi olmasına karşın herhangi bir işlemi takip etmemesi ise yargılamanın uzamasına önemli ölçüde etki etmeyecektir. Boşanma sebeplerini ispat edebilen davacı boşanma kararını alabilecektir.

Boşanmak İstemeyen Eşin Dava Dilekçesine Cevap Vermemesi

Eşim Boşanmak İstemiyor
Eşim Boşanmak İstemiyor

Boşanma davası açıldığında davayı açan taraf iddia ve taleplerini bir dilekçe ile Mahkemeye sunmaktadır. Bu dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edildikten sonra 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap beyanlarını içerir cevap dilekçesinin dosyaya ibraz edilmesi gerekir. Süresi içinde cevap dilekçesi sunmayan veya cevap dilekçesini hiç sunmayan davalı davayı reddetmiş sayılacaktır. Cevap dilekçesinde delil listesi de bulunur. Bu durumda davalı tarafın tanık dinletme veya başkaca delilleri toplatma talebi Mahkemece kabul edilmez.

Tanık deliline dayanılmasa dahi velayet, kamu düzeninden kaynaklanan bir konu olduğundan Mahkeme velayet hakkının kime verileceği hususunu belirlemek maksadı ile tanık dinleyebilecektir.

Özetlemek gerekirse eşlerden birinin boşanma davası açması ve dava konusunu ispat etmesi halinde diğer eş davaya cevap vermese de, duruşmalara gelmese de ve hatta dava eşe hiç ulaşılamasa bile Mahkeme boşanma kararı verebilecektir. Yani eşinizin boşanmamak istememesi boşanmanızın önünde bir engel değildir.

Eşim boşanmak istemiyor dava ne kadar sürer ve eşim boşanmak istemiyor konusuyla ilgili büromuzun boşanma avukatı ile görüşebilir ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER