Etiket Arşivi: İşveren Avukatı

İşçinin Uzun Süren Hastalığı Nedeni İle İşverenin Derhal Fesih Hakkı

Bir iş sözleşmesinin sona ermesinde esas olan, belirli süreli akitler için sürenin bitmesi, belirsiz süreli akitler için ise, sözleşmenin bildirimli fesih yoluyla sona erdirilebilmesidir. Ancak, bazen öyle durumlar ortaya çıkabilir ki, iş sözleşmesinin derhal sona erdirilebilmesi gerekli olur. Akdin belirli süre için de olsa sürdürülebilmesi katlanılmaz bir duruma gelebilir. Bu gibi durumlarda, süre sonuna kadar

İş Yerindeki Tartışma Haklı Neden İle Fesih Sebebi Midir?

Çalışanların birbirlerine sataşması, kavga etmeleri gibi problemler bir işverenin iş yerinde en son kalmak isteyeceği durumlardandır. İşveren her ne kadar bu durumlara ilişkin önlem almaya çalışsa da işçiler arasında gerçekleşecek bu tür sorun ve ihtimallerin önceden önlenebilmesi mümkün değildir. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalınması hem iş yeri düzeninin bozulmasına, aynı zamanda yapılmakta olan işin

İşçinin İşverene Yalan Beyanda Bulunması ve Sonuçları

Çalıştığı iş yerindeki başvuru formundaki sorulara yanlış beyanda bulunan işçi, bu durum ortaya çıkınca işten atıldı. Bu durum Yargıtay’da değerlendirildi. Yüksek Mahkeme, işverene yalan söyleyen işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmadığı ve işverenin feshinin haklı olduğuna hükmetti. Karıştığı adli bir olaydan dolayı aldığı denetimli serbestlik cezasını işverenden saklayan işçi hakkında güncel bir karar

İşverenin Haklı Neden İle Derhal Fesih Hakkı

İşçinin işverenine karşı öncelikli borcu iş görme borcudur. Bu borcunu yerine getirirken işverenin emir ve talimatlarına göre hareket etmeli, işini özenle yapmalı, işverenine karşı sadık olmalı ve işvereniyle rekabet etmemelidir. İşçinin borçlarına aykırı davranması halinde sözleşmesinin feshi mümkündür. İşçinin iş sözleşmesinin derhal feshi Kanununun 25. maddesinde düzenlenmiştir. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 25

Sözler

Devletin hazinesi adalettir.
KONFUÇYUS
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
ARISTOTELES
Çoğu 'uzman'ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.
TEKCAN HUKUK

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.