Evlilik İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlilik İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlilik izni, evlenen işçiye evlilik nedeniyle tanınan bir mazeret izni türüdür. Bu izin türünde işçinin maaşından kesinti yapılmaz. Evlilik izni 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. ek maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

“İşçiye evlenmesi, evlat edinmesi ya da anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çoğununun ölmesi halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.” Evlilikte olduğu gibi cenaze ve doğumda da ücretli olarak mazeret izni hakkı işçiye tanınmıştır.

Evlilik İznine Nasıl Hak Kazanılır?

Evlilik iznini talep edecek olan işçinin öncelikle nikah tarihi alması gerekmektedir. Nikah tarihini gösterir belgenin işverene ibrazı gerekir. İznin kullanılması için nikah tarihi veya düğün tarihi esas alınabilecektir. Bu tarihlerin hemen sonrasında 3 gün olarak belirlenen evlilik izni kullanılabilecektir.

İşçi her bir evliliğinde bu izni kullanma hakkına sahiptir. Birden fazla kez evlenen işçinin her evliliğinde bu mazeret iznini talep etme hakkı olur. İşveren işçinin daha önceki evliliğinde evlilik iznini kullandığından bahisle bu izni kullanmasını engelleyemeyecektir.

İşçinin Evlilik İzni Kaç Gündür?

Evlilik izni süresi 3 gündür. Yasal düzenleme izin süresini gün olarak belirmiştir. 3 günlük süre “iş günü” olarak belirtilmediğinden izin günlerinin hafta sonuna veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde bu günler de izin günlerinden sayılacaktır.

Evlilik İzni Dilekçesi

Evlenme izni nikah tarihi alındıktan sonra ama nikah tarihinden önce işverene ya da iş yerinin insan kaynaklarına dilekçe ile bildirilir. Eğer işveren talep ederse, nikah günü alındığına dair belge de dilekçeye eklenir. Dilekçede hangi günlerde izin hakkının kullanılacağının ve nikah yahut düğün tarihinin ne zaman olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Evlilik İzni ve Yıllık İzin

Evlilik izninin çalışma günlerinden sayılması 4857 Sayılı İş Kanunu 46. Madde b bendinde şu şekilde düzenlenmiştir:
“b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır.”
Kanunun tanıdığı  3 günlük evlilik izni, yıllık izinden hariç düzenlenmiş bir ücretli izin türüdür. Bu nedenle de yıllık izin sürelerinden evlilik izninden geçen süreler düşülemeyecektir. Evlilik izninde olduğu süreler için işçiye çalışmış gibi ücreti ödenir.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER