Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılma

Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılma

1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi gereği evlilik birliği kuran kadın işçi, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kendi hür iradesi ile evliliği neden göstererek işten ayrılma hakkına sahiptir. Buna göre kadın işçi, işten ayrılma iradesini içeren bir dilekçe sunarak iş sözleşmesini feshedebilir. Evlilik tarihi, nikah tarihi olarak hesaplanmalıdır. Nikah ve düğünün ayrı tarihlerde yapılması halinde nikah tarihi dikkate alınmalıdır. İşte, evlilik nedeni ile işten ayrılma hakkında detaylar…

İlgili Alan: İş Hukuku

Sadece Kadın İşçi mi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir?

"<yoastmark

Evlilik nedeni ile işten ayrılma halinde kıdem tazminatına hak kazanma sadece kadın işçiye tanınmış bir haktır. Yani evlilik nedeni ile işten ayrılma erkek işçiye tanınan bir hak olmayıp, erkek işçi evlilik nedeni ile iş akdini feshetse dahi kıdem tazminatı talep edemez.

İşçi Kendisi mi İşten Ayrılmalıdır?

İşçinin evlilik nedeni ile kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kendi isteği ile işten ayrılması gerekmektedir. İşveren tarafından iş akdi feshedilen kadın işçi, evlenme tarihinden itibaren 1 yıl dolmamış olsa bile kıdem tazminatı alamaz.

İhbar Süresi Nedir? İhbar Tazminatı Kazanılabilir mi?

Kadın işçi, evlilik nedeni ile iş akdini feshederse ihbar süresinde çalışmak zorunda değildir, sözleşmesini derhal feshedebilir. İşveren de evlilik nedeni ile işten ayrılan işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir.

En Az Kaç Yıl Çalışmalı?

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin, kıdem tazminatına hak kazanması için iş sözleşmesinin son bulduğu tarihte, çalışılmış süreleri toplamının 1 yılı geçmiş olması gerekir. Aksi halde kıdem tazminatı ödenmez.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılış SGK’ya Hangi Kodla Belirtilir?

4857 sayılı İş Kanunu gereği fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadırlar. İşten çıkış gerekçesinin aynı zamanda SGK çıkış kodlarıyla da uyumlu olması gerekmektedir. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma durumunda“ 13 Kadın işçinin evlenmesi” Kodu seçilmelidir.

Konu İle Alakalı Yargıtay Kararı;

Konuya ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2014/37979E. 2016/8130K. sayılı 04.04.2016 tarihli kararı şu şekildedir:
İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır ve bu sebeple, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 Sayılı Kanun’un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.

Ayrıca; evlilik nedeniyle işten ayrılma ihbar tazminatı, evlilik nedeni ile işten ayrılma kıdem tazminatı hesaplama gibi konularda da hukuk büromuzun avukatlarıyla iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Evlilik Nedeni ile İşten Ayrılma Dilekçesi

Örnek Dilekçe;

../../20..
……………………………………..(şirket unvanı)’ye

………….. tarihinden beri şirketiniz bünyesinde ………. pozisyonunda çalışmaktayım. Ekte sunmuş olduğum evlilik cüzdanım ile de sabit olduğu üzere ……… tarihinde evlenmiş bulunmaktayım. İş sözleşmemi 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi gereği …………… tarihinde evlilik nedeni ile sonlandırıyorum. Kıdem tazminatı ve sair işçilik alacaklarımın tarafıma ödenmesini talep ederim.

AD-SOYAD
İMZA

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER