Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kişiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?

4857 Sayılı İş Kanunu bugün işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde ve uyuşmazlıklarında uygulanmaktadır. Ancak 1475 Sayılı İş Kanunu yürürlükten kalkmışsa da bir kısım maddeleri hala yürürlüktedir. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi kıdem tazminatının alınabilmesi koşullarını düzenlemektedir. Buna göre:

“…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”

Yani evlenen kadın işçi, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde evliliğini gösterir belge ile işyerine başvurursa ve kıdem tazminatı için yeterli hizmet süresi var ise işveren, kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
İlginizi çekebilir:  Aynı İşyerinde İki Evli İşçinin Aşk Yaşaması İşverence Haklı Fesih Sebebi Olarak Değerlendirilebilir Mi?