Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılarak Tazminat Alan Kişi Yeni Bir İşte Çalışabilir Mi?

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kıdem tazminatına hak kazanılacak koşulları düzenlemiştir. Buna göre evlilik tarihinden sonraki 1 yıllık süre içerisinde işyerine başvuran kadın işçiler, koşulları var ise kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir. Evlilik nedeniyle iş akdini sona erdirip kıdem tazminatını alan kadın işçi daha sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir.

Zira Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2015/23042 Esas 2015/27860 Karar sayılı ve 18.10.2015 tarihli ilamında:

Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasa koyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir.şeklinde hüküm kurmuştur.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
İlginizi çekebilir:  Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk