Futbolcu Avukatı

Futbolcu avukatı, futbolcuların hukuki sorunlarına destek sunan kişidir. Spor Hukuku’nun dinamik ve sürekli değişen yapısından dolayı alanında uzman bir avukat olması gerekmektedir. Futbolcu avukatı futbolcuların gerek kulüpleri ile yaşadığı hukuki ihtilafların çözümünde gerek futbolcu ile federasyon arasında yaşanan hukuki sorunların çözümünde hukuki bilgi ve deneyimini sunan kişidir.

Spor Hukuku gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Yurt dışında genellikle ayrı bir hukuk dersi olarak öğretilen Spor Hukuku avukatın çabası ve gerekli eğitimleri alması halinde uzman olunabilecek bir hukuk dalıdır.

Spor Hukuku’nun kaynakları da gelişmekte olan bir hukuk dalı olduğundan sürekli değişmektedir. Spor Hukuku’nda uzmanlaşmak isteyen avukatın aldığı eğitimlerin yanında sürekli kendini geliştirmesi gerekmektedir.

Futbolcu hakları sürekli büyüyen futbol ekonomisi nedeniyle korunmadığından geri dönülmez kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde futbol kulüplerinin gerekli hukuki desteği almaması halinde çok büyük tazminatlar ödemek zorunda kaldığı da bilinen bir olgudur.

Spor Hukuku’nun Kaynakları Nelerdir?

Spor Hukuku’nun kaynakları gelişen ve büyüyen futbol ekonomisiyle sürekli değişmekte ve gelişmektedir.

Hukukun temel kaynaklarını incelendiğinde bazı hukuk kurallarının egemen güç tarafından yani yazılı hukuktan bazen kendiliğinden ki buna da örf ve adet hukuku denilmektedir bazen de içtihatlarla oluştuğu göze çarpmaktadır.

Spor Hukuku incelendiğinde yazılı bir temel kanunu bulunmadığı göze çarpmaktadır. Yani Türk Ticaret Kanunu gibi bir kanunda toplanmış Spor Kanunu gibi bir mevzuatı bulunmamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise spor dallarındaki farklılıklardan dolayı genel bir kanun yapılmasının zor olmasıdır. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de Spor Hukuku’nun kaynaklarını federasyon tarafından hazırlanan yönetmelikler oluşturmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar bir yana Spor Hukuku’nun temelini oluşturan temel kaynaklar şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • FIFA Tüzüğü,
 • 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,
 • Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun.

Ulusal ile uluslararası federasyonların çıkardığı yönetmelikler de Spor Hukuku’nun temelini oluşturan bir diğer temel kaynaktır.

Futbol Avukatının Görevleri Nelerdir?

Futbol avukatının görevleri, karşısına gelen hukuki uyuşmazlığa göre farklılık göstermektedir. Uygulama incelendiğinde futbol avukatından genellikle şu konularda hukuki destek talep edilmektedir:

 • Futbolcu ile kulübü arasında çıkan uyuşmazlıkların takip süreci ve çözümü,
 • Futbolcu ile kulübü arasında imzalanacak olan sözleşmenin taraf çıkarlarını koruyacak şekilde hazırlanması,
 • Futbolcunun ikametgah izni alabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Futbolcunun vatandaşlık işlemlerinin takip edilmesi,
 • Futbolcunun kişilik haklarının korunması için dava takip süreci ve gerekli önlemlerin alınması,
 • Futbolcuya yaptığı ya da yapmadığı fiilden kaynaklanan para cezalarına itiraz ve sürecin takibi,
 • Futbolcu alacaklarına karşı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, FIFA, UEFA, CAS ve arabuluculuk sürecinin takip edilmesi ve çözüme ulaştırılması,
 • Futbolcu ve menajerleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların engellenmesi ya da çıkan uyuşmazlıkların futbolcu lehine çözümü,
 • Futbolcu ve reklam şirketleri arasında çıkan uyuşmazlıkların takibi ve çözümü.

Futbolcu avukatı olarak uzman Avukatımız Melda Merve Tekcan ve Tekcan Hukuk Bürosu olarak futbolcu haklarının korunması ve alacaklarına tam bir şekilde kavuşmaları için profesyonel hukuki destek sunmaktayız.

Futbolun Gerçek Kişi Süjeleri Kimlerdir?

Futbolun gerçek kişi süjeleri futbol sektöründe olan ama tüzel kişiliği olmayan kişilerdir. Türk Hukuku’nda 2 tane kişi vardır. Biri gerçek diğeri de tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler kanundan doğan bir kişiliğe sahip iken gerçek kişiler tam ve sağ doğmuş olmaları kaydıyla kişiliğe sahip olurlar. Futbol sektörü incelendiğinde her daim futbolun içinde olan ve olması gereken kişilerdir. Futbolun gerçek kişileri incelendiğinde şu şekilde özetlenebilmektedirler:

 • Futbolcular: en aktif şekilde futbolun içerisinde yer alan kişilerdir. Futbolu meslek olarak yapan (profesyonel) ve geçimini futbol oynayarak sağlayan kimselerdir. Futbolcular Türkiye’de profesyonel olarak kabul edilen tek sporculardır.
 • Hakemler: maçın adil bir şekilde bitmesi için maçları yöneten ve gözlemci tarafından denetlenen, Türkiye Merkez Hakem kurulu tarafından atanan kimselerdir.
 • Teknik direktörler ve antrenörler: Futbol maçlarının hazırlık aşamalarında ve maç sırasında takımı teknik taktikler vererek yöneten kişilerdir. Futbolcuların doğru yönetilmesi için futbolun olmazsa olmazları arasındaki kişilerdir.
 • Menajerler: futbolcu ile kulüp arasında sözleşme kurulmasına aracılık eden kişilerde denmektedir. Büyüyen futbol ekonomisinde oldukça aktif görevleri bulunmaktadır.
 • Taraftar: futbolun olmazsa olmazlarıdır. Gerek takımın ekonomik olarak kalkınması gerek takımın ateşlenmesi için genellikler taraftar grupları aktif rol oynamaktadırlar.

Futbolcu Lisansı Nerden Alınır?

Futbolcunun lisansı, Türkiye’deki diğer tüm spor dallarından farklıdır. Futbol dışında kalan sporcu lisansları Spor Genel Müdürlüğü’nün yetkisi kapsamındadır. Futbolcular ise lisanslarını ise Türkiye Futbol Federasyonu vermektedir.

Futbolcu Lisansları İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Futbolcu lisansları için gerekli olan belgeler şu şekilde listelenebilmektedir:

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • C. nüfus kartının aslının gösterilmesi şartı ile fotokopisi,
 • Taahhütname,
 • Fotoğraf bulunan ve doktordan alınmış sağlık raporu,
 • Son bir sene içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.

Yukarıda sayılan belgeler genel hatlarıyla sayılmıştır. Gerektiğinde Türkiye Futbol Federasyonu Ekstra belgeler talep edebilmektedir. Öğrenci futbolcu lisansı almak için gerekli olan belgeler ise şu şekildedir:

 • Son bir sene içerisinde çekilmiş 2 fotoğraf ile T.C kimlik kartı,
 • Sağlık durumunu gösterir doktor onaylı belge,
 • Futbolcu 18 yaşından küçük ise ailesinden alınacak olan izin belgesi.

Yine futbolcu lisansında olduğu gibi TFF ekstra belgeler talep edebilmektedir.

Futbolcu Avukatı Arıyorum

Futbolcu avukatı arıyorum diyorsanız Avukat Melda Merve Tekcan ve Tekcan Hukuk Bürosu’ndan profesyonel destek alabilirsiniz. Gerek menajerler ile futbolcular arasında gerek ise futbolcu ve kulübü arasında çıkabilecek her sorun avukatlarımız tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.

Futbolcu avukatı olarak alacaklarınızı tahsil etmek istediğinizde bize ulaşabilir ya da sözleşmenizin haklı feshini talep edebiliriz.