Hakaret Boşanma Sebebi Mi?

Hakaret Boşanma Sebebi Mi?

Hakaret boşanma sebebi mi? Evlilik birliğinin sona ermesine sebebiyet veren boşanma sebepleri 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre boşanma sebepleri:

  1. Zina
  2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  4. Terk
  5. Akıl hastalığı
  6. Evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

İlk 5 sırada yer alan sebepler özel boşanma sebepleri olarak adlandırılmaktadır. Özel boşanma sebeplerinden birinin varlığı halinde boşanmak isteyen eş bu sebebin varlığını ispat etmesi halinde boşanma gerçekleşecektir. Evlilik birliğinin sarsılması ise genel boşanma sebebi olarak anılmakta ve evlilik birliğinin devamının taraflar açısından çekilemez hale gelmesi durumunda taraflar bu sebeple boşanmaya karar verilmesini talep edebileceklerdir.

Peki, Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Ne Demektir?

Evlilik birliğinin tarafların müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarılmışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilecektir. Bu genel bir değerlendirme olup boşanmaya sebep olan eylemlerin tarafların müşterek hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenemeyecek ağırlıkta olması, evliliğin temelinden sarsılması kıstas alınacaktır. Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davasında boşanmaya sebep olabilecek eylemlere örnek olarak; fiziksel şiddet, hakaret, cinsel isteksizlik, aşırı kıskançlık gibi durumlar gösterilebilir.

Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Hakaret Boşanma Sebebi mi?
Hakaret Boşanma Sebebi mi?

Özel boşanma sebeplerinden pek kötü veya onur kırıcı davranışın varlığı halinde bu olay nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez hale gelip gelmediği aranmaz. Bu eylemin gerçekleştiğinin ispatı boşanmaya karar verilmesi için yeterlidir. Pek kötü davranış zulüm, işkence boyutuna ulaşan kötü muamelelerken, onur kırıcı davranıştan kasıt ise yazılı veya sözlü herhangi bir araçla gerçekleştirilebilecek ağır hakaret halleridir. Her hakareti kanunda boşanma sebebi olarak yer alan onur kırıcı davranış kategorisine sokmak mümkün olmayacaktır. Ancak eşine umuma açık bir alanda herkesin duyabileceği şekilde şerefsiz, haysiyetsiz diye bağırmak, kahvehanede eşinin evlenmeden önce bakire olmadığını açıklamak gibi ağır surette neticeler doğuracak hareketleri boşanma sebebi olan onur kırıcı davranış olarak tanımlayabiliriz.

Hakaret Nedeniyle Boşanma

Hakaret nedeniyle kişinin boşanma davası açabilmesi için kanunda tanımlanan iki alternatif söz konusu. Bunlardan biri onur kırıcı davranış diğeri ise evlilik birliğinin sarsılması. Onur kırıcı davranış bir özel boşanma sebebi olduğundan bu durumda davacı eşin yalnızca bu eylemin gerçekleştiğini ispat etmesi yeterli olacaktır. Ancak onur kırıcı davranış olarak değerlendirilemeyecek bir hakaret eylemi söz konusu ise veya hakaret eşler arasında karşılıklı olarak alışkanlık haline gelmiş bir eylem ise bu durumda evlilik birliğinin sarsılmasına dayalı genel boşanma sebebi ile dava açmak gerekecektir. Böyle bir durumda da mahkeme hakimi, hakarete uğrayan eş açısından evlilik birliğinin devamının çekilmez hale gelip gelmediği irdelenecektir.

Hakaret Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

Tazminat hesaplanması noktasında dikkat edilecek husus boşanmaya sebep olan eylemlerde kusurun kimde olduğudur. Hakarete maruz kalan eş lehine tazminata hükmedilebilir. Ancak eşit kusurun bulunması durumunda tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Örneğin karşılıklı hakaret söz konusu ise eşler eşit oranda kusurlu olacaklardır. Eşlerden birinin başka bir eylemle daha ağır kusurlu olmadığı varsayımında eşlerin birbirine tazminat ödemesi gerekmeyecektir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma ve Mal Paylaşımı

Eşler arasında mal paylaşımı rejimi söz konusu ise mal rejiminin boşanma kararının kesinleşmesinden sonra tasfiyesi aşamasında eşlerin hakaret nedeniyle boşanmış olması katılma alacağının hesabına etki etmez. Ancak zina ve hayata kast söz konusu ise katılma alacağı bakımından indirime gidilebilir veya katılma alacağı tamamen kaldırılabilir. Hakaret bu sebeplerden biri olmadığı için mal paylaşımı sürecinde önem arz etmeyecektir.

Ayrıca kaynanaya hakaret boşanma sebebi mi, eşe hakaret boşanma sebebi mi, hakaret boşanma sebebi Yargıtay kararı ve bunlar gibi konularda daha ayrıntılı bilgi için hukuk büromuzun boşanma avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER