İhbar Süresi Ne Kadardır?

ihbar süresi ne kadardır

İhbar Süresi Ne Kadardır sorusunu cevaplamadan önce ihbar süresi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. İhbar süresi iş akdini haklı neden olmaksızın fesheden işçinin işten ayrılmadan önce işverene yapacağı bildirim süresidir.

İşçinin iş akdini haklı fesih hakkının bulunmadığı durumlarda işverene çalışma süresine göre belli bir zaman önce haber etmesi, bu şekilde işveren tarafından işlerin devir süreci ve yeni bir personel bulunması için imkan tanınması gerekmektedir.

İhbar süresine uymayan işçinin şayet derhal feshi gerektirecek bir sebebi bulunmuyorsa ihbar süresine uymadığı takdirde işverenin ihbar tazminatı isteme hakkı doğacaktır. Aynı şekilde işveren tarafından yapılan fesihlerde, derhal fesih hakkının kullanılmasına sebebiyet verecek haklı bir nedenin bulunmadığı durumlarda işçi ihbar tazminatına hak kazanacaktır.

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca işçi-işveren ilişkileri için ön görülen ihbar önelleri şu şekildedir:

ÇALIŞMA SÜRESİ İHBAR SÜRESİ
6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta

 

İhbar Süresi Neye Göre Hesaplanır?

İhbar süresi hesaplama işleminde, işveren tarafından işçiye ihbarın ne zaman yapıldığına dikkat edilmelidir.
İşçiye iş sırasında ihbar gönderilmezse ihbar süreleri ertesi gün başlamaktadır. Kanunda gösterilen bütün ihbar süreleri hafta hesabı üzerinden belirlenmektedir. İhbar süresine bütün hafta sonları, resmi tatil ve bayramlar dahil edilmekle beraber ihbar süresi 1 takvim yılı hesabına göre belirlenmiştir.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER