İlamlı İcra Takibi (Mahkeme Kararının İcrası)

İlamlı İcra Takibi (Mahkeme Kararının İcrası)

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde verilen kararın uygulaması, senet ve çek gibi kıymetli evrakların tahsili için işlem başlatılması hallerinde ilamlı icra takibi başlatılması gerekmektedir. Mahkeme kararlarının icrası bakımından düzenlenen prosedürde bir takım farklılıklar meydana gelebilmektedir.

Hangi Kararlar İcra Edilebilir?

İlamlı İcra Takibi
İlamlı İcra Takibi

İlamlı icra takibi nedir? bu takip alacaklının lehine olan bir mahkeme kararı olması durumunda başvurulan icra takibatıdır. İlamsız icra takibi para ile ölçülebilen borçlar için açılabilirken, bu takibin konusu para alacağı dışında da konular olabilmektedir. Örnek verecek olursak; çocuk teslimi, taşınır teslimi, taşınmazın tahliyesi gibi mahkeme kararları da ilamlı icra yoluyla yerine getirilebilmektedir.

Mahkeme Kararı Ne Kadar Süre İçin İcra Edilebilir?

İlamlı icra takibi herhangi bir icra dairesine yapılabilir, bu noktada herhangi bir yetki sorunu yoktur. İlamların icraya konulması ise 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yani Mahkemece verilmiş olan kararı 10 yıl süre içerisinde icra takibine konu etmeniz gerekir.

İlamlı İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Mahkeme kararlarına itiraz ederek ve bir üst mahkemeye taşımak mümkündür. Karara itiraz edildiğinde ise kesinleşmesini engeller. Kural olarak bir mahkeme kararının icraya konulması için kesinleşmesi gerekmemektedir ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Taşınmazların aynına ilişkin ilamlar, aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar, yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizine ilişkin kararlar, menfi tespit ve istirdat davalarında verilen kararlar, bayrağına ve siciline bakılmaksızın bütün gemiler ve bunların aynına ilişkin kararlar ile Sayıştay ilamları kesinleşmeden icraya konulamamaktadır. Bahsedilen kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlardan biri icraya konulursa, borçlu zamanaşımı olmaksızın icra mahkemesine bununla alakalı şikayette bulunabilecektir.

İlamlı olarak açılan icra takiplerine itiraz etmek ve durdurmak mümkün değildir zira bir mahkeme kararına dayalı olarak açılır. Ancak borcun varlığı dışında, zamanaşımı, ödeme ile son bulma gibi itirazlar mevcutsa icra emri tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine başvurmak gerekir.

Ayrıca ilamlı icra takibi dilekçe örneği ve bunlar gibi konularda daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun avukatlarıyla görüşebilir ve büromuzu arayarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER