İnşaat Hukuku Avukatı

İnşaat Hukuku Avukatı, taşınmaz davaları, müdahalenin men-i davaları ve diğer hukuki anlaşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken avukattır. Uzman İnşaat Hukuku Avukatı kadromuz ile birlikte Tekcan Hukuk Bürosu olarak yanınızdayız.

İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • Taşınmaz tazminatı davaları
 • Müdahalenin men-i davaları
 • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
 • İstihkak davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • İpotek davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira bedeli tespit davaları
 • Tahliye davaları
 • Şüfa davaları
 • Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları
 • Kişiler arasındaki dava takibi
 • Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi

İnşaat Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

 • Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
 • Gayrimenkul değerleme hizmeti
 • Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış ve kiralama
 • Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık
 • Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kira sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 • Tapu işlemleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri
 • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri
 • Yazılı ve sözlü danışmanlık

İnşaat Sözleşmeleri

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Ecrimisil Davası

İnşaat ve Yapı Ruhsatı

Taşkın Yapı

İletişim

İstanbul, Bahçelievler’de çalışmalarına devam eden Tekcan Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve İstanbul inşaat hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.