İşe İade Davası Açmanın Şartları

İşe iade davası açabilmenin ilk ve en önemli konusu iş yerinde sigortalı olarak çalışmaktan geçiyor. İşveren, işçiyi herhangi bahane ile işten çıkarmasını önlemek için çıkarılan iş kanunu, işçinin haksız fesih sebebi ile olmaması için bazı yaptırımlarla güvence altına alınmıştır.

İş Güvencesi Şartları;

  1. İş yerinin 30 veya daha fazla işçi çalıştırması
  2. İşçinin İş Kanunu veya Basın İş Kanunu anlamında işçi olması
  3. İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılması
  4. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi
  5. İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması
  6. İşçinin, işveren vekili olmaması

Yukarıda sayılan 6 koşulu taşıyan bir konumda olan işçi, işe iade davası açma hakkından yararlanabilecektir.

İşe iade davalarının açılması ise kanunen süreye tabi tutulmuştur. Buna göre işten çıkartılan işçi iş sözleşmesinin feshinden itibaren 1 AY içinde işe iade talebiyle, İş Kanunu hükümleri uyarınca dava şartı haline gelen Arabuluculuk yoluna başvurmak zorundadır. Arabuluculuk görüşmelerinin sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren de iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Kanunen ön görülmüş bu süreler geçirilir ise açılan dava reddedilecektir. Yani işten çıkartılan işçi ne kadar haklı da olsa davası dinlenmeyecektir. Bu sebeple bu sürelere uyulması çok önemlidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Arabulucuya başvurma süresinin iş söz sözleşmesinin feshinden itibaren başlamasıdır.

İşe iade davasını kazanan işçinin, yeniden işe başlatılma başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda İş Kanununda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Başvurunun işverene Noter veya posta yoluyla yapılması işçi açısından ispat kolaylığı sağlayacaktır. İşçi, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurması gerekmektedir.

İşverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda 120 günlük boşta geçen süre ücretine ek olarak emsal ücret üzerinden fesih sebebine ve kıdemine göre 4 – 8 aylık işe başlatmama tazminatını, çalışanın almaya hak kazandığı tüm tazminatları kendisine ödemekle yükümlüdür. Bir önceki işten çıkıştan doğan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin parası gibi ücretler, daha önce işçiye ödenmiş olsa dahi feshin boşta geçen süre sonunda gerçekleşmiş sayılması ile, işçinin yeni kıdem süresi üzerinden emsal ücret baz alınarak yeniden hesaplanmalıdır. Daha önce ödenmiş tutarlar düşülerek, kıdem, ihbar tazminatı ve izin süreleri için fark ödemesi yapmalıdır. İşçi işe başlama başvurusunu yasal süresi içinde yaptıysa, çalışanın 4 aya kadar boşta geçirdiği sürelerin karşılığı olan tüm ücret ve yan haklarını çalışana işe başlatsa da başlatmasa da ödemekle yükümlüdür.Geriye dönük boşta geçen 4 ay için aylık prim hizmet belgesi ve yeni fesih tarihine göre düzenlenmiş yeni işten ayrılış bildirgesini yasal süresinde SGK’ ya bildirmekle yükümlüdür.

İlginizi çekebilir:  Mobbing Karşısında İşçinin Hakları Nelerdir?
[Toplam:2    Ortalama:5/5]