İşe İade Davası Avukatı

4857 Sayılı İş Kanununu, işçinin geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılmasını engellemek için iş güvencesi hükümlerini düzenlemiştir. Buna göre 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesi:

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.” Şeklinde hüküm ihtiva etmektedir.

Buna göre iş sözleşmesi geçerli bir neden olmaksızın sona erdirilen işçi, fesih bildiriminden itibaren 1 aylık süre içerisinde işe iade talebi ile arabuluculuk başvurusu yapabilecektir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
İlginizi çekebilir:  Aynı İşyerinde İki Evli İşçinin Aşk Yaşaması İşverence Haklı Fesih Sebebi Olarak Değerlendirilebilir Mi?