İşe İade Davası Avukatı

işe iade davası avukatı

İşe iade davası avukatı, işçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların ardından işçinin işe yeniden başlatılmasında hukuki destek sunar. İş sözleşmesinin, haksız bir nedenle feshedilmesi durumunda genellikle işçiler hak ve alacakları için dava açabilirler. Bu tür davalardan biri olan işe iade davasında da hukuki alanda hak kayıpları yaşamamak için işe iade davası avukatı desteği alınmalıdır.

İşe İade Davası Nedir?

İş davaları arasında yer alan işe iade davası, işçi için getirilen iş güvencesi hükümleri kapsamında açılan davalardandır. Bu davada, iş sözleşmesinin haksız veya geçersiz olduğu tespit edildikten sonra işçinin yeniden işe iade edilmesine yönelik bir uygulama yapılır. İş mahkemelerinde yapılan yargılama sonucunda, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı sebeplerle yapıldığı tespit edilirse bu neticenin ortaya çıkmasından sonra davanın reddine karar verilir.

Fakat iş mahkemelerinde yapılan yargılama sonucunda, iş sözleşmesinin İş Kanunu’ndaki haklı ya da geçerli fesih hallerinden olmadığı tespit edilirse, bu süreçte işe iade gündeme gelir. Uygulamada işçi ile işveren arasındaki en sık görülen davalardan biri olan işe iade davasına paralel bir şekilde boşta geçen süre ücreti ve iş güvencesi tazminatı da öne çıkar. Tüm bu süreçlerin başarılı ve hukuka uygun bir şekilde yönetilebilmesi için mutlaka mesleğinde uzmanlaşmış ve deneyimli işe iade davası avukatından destek alınmalıdır.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşçinin işe iade davası açmak için, bizzat işçinin iş mahkemesine giderek talepte bulunmasıyla veya bir avukata vekalet vermesiyle gündeme gelebilir. İşçinin işe iade talebinde bulunması bu davanın açılabilmesi için yeterlidir. İş sözleşmesinin geçersizliğine bağlı olan tazminat ve boşta geçen süre ücret alacağı da tespit niteliğinde sayılmaktadır. Dolayısıyla her iki unsurun da kaç aylık ücret tutarında olduğu yapılan yargılama süreci içinde belirlenir. Bu sebeple işçi işçin ayrıca tazminat miktarı ve tahsile ilişkin hüküm kurulmaz.

Tebligat Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan hükümlere göre takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu tutulur. Böylelikle kesinleşmiş işe iade kararı, dava avukatı ile takip edilmişse, avukata yapılan tebligat ile on günlük süre başlatılır. İşçi işe başlamak için bizzat başvurabileceği gibi noter ya da iadeli taahhütlü mektup kanalıyla da başvuru yapabilir. İşe başlama iradesini işveren ulaştıran işçi için süreç hukuki olarak tamamlanmış sayılır. Ancak bu süreçte mutlaka 10 günlük süre geçmeden başvuru yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir.

İşe İade Süreci Nasıl İşler?

İşçinin işe iade süreci, 10 iş günü içinde yeniden işe başlama talebiyle hukuki açıdan gerçekleşir. İşverene başvuru yapıldıktan sonra işveren, ilgili hükümlere göre işe iade kararı çıkan işçisini 30 gün içinde işe başlatmak durumundadır. Bu süreçte işçisini işe başlatmazsa en az 4 aylık ve en fazla 8 aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatı ödemek zorunda kalır. İşçi, işe iade kararı üzerine işverene başvurduktan sonra muaccel hale gelen boşta geçen süre için 4 aya kadar alacaklarının belirlenmesi için ikinci bir dava açabilir.

İşe iade davası açıldıktan sonra daha dava sonuçlanmadan işveren işçiyi tekrar işe başlatırsa, dava sonucunun beklenmesine gerek kalmaz. Bu durumda uygulamada karşılaşılan ve Yargıtay’a taşınan davalarda, işçinin, boşta geçen süre için ücrete hak kazanması, feshin geçersizliğine karar verilmiş olması şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla konusuz kalan davalarda, feshin geçersizliğine ve işe iade kararı verilmediği için işçinin çalıştırılmadığı süreyi kapsayan en çok dört aylık ücrete karar çıkmaz.

İşe İade Talebinde İşçilik Alacakları

İşçinin işe iade talebinde alacakları, iş sözleşmesinden doğan kıdem ve ihbar tazminatı gibi alacaklar, bu dava kapsamında görülmez. Çünkü hem iş sözleşmesinin geçersizliği ile işe iade talep edilirken bir yandan da feshin sonucuna bağlı olarak kıdem tazminatının istenmesi zıtlık oluşturur. Bu çelişki sebebiyle işe iade davası açılırsa, işçilik alacakları olan kıdem ve ihbar tazminatı talep edilemez.

Konuyla ilgili olarak Yargıtay kararına göre, işe iade ve kıdem tazminatı gibi iş akdinin sona ermesinden kaynaklanan işçilik hakları, talep edilen davlardan öncelikle davanın ayrılmasına karar verilerek sürdürülebilir. Yani işe iade davasının sonucu kesinleşinceye kadar kıdem ve ihbar tazminatı talepli davada bu sürecin beklemesine yol açmaktadır. Yargıtay kararına göre, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatılmayan işçi kıdem ve ihbar tazminatı için dava açtığında hizmet süresine 4 ay ekleme yapılır.

İşçinin Boşta Geçen Süre Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İşçinin boşta geçen süre ücretinin hesaplanması, işe iade avukatı tarafından gerçekleştirilen önemli hukuki prosedürlerden biridir. İşçinin bu alanda hak kaybına uğramaması için mutlaka mesleğinde uzman ve alanında deneyimli bir işe iade avukatından dava takibi hizmeti alması gerekir. İşe iade davası sonucunda 10 iş günü içinde işe başlamayı talep eden işçi, işe başlatılsa da başlatılmasa da çalıştırılmadığı dönemde boşta geçen sürelerin ücretini almak durumundadır. Bu kapsamda işe iade sürecinde boşta geçen sürenin karşılığı olarak işçi en fazla 4 aylık ücretini ve bununla ilişkili olan diğer haklarını talep edebilir.

İş Güvencesi Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçinin iş güvencesi tazminatını alma konusunda da tecrübeli işe iade avukatlarından destek alınması gerekebilir. İş sözleşmesinin geçersiz olmasından dolayı, işe iade kararı ile birlikte işe başlatmama tazminatı da gündeme gelir. Yetkili mahkeme tarafından hükmedilen bu tazminat, işçinin süresi içinde işverene başvuru yapmasına rağmen, işverenin işçiyi kasıtlı olarak işe başlatmamasının karşılığıdır.

Hukuki alanda işe başlatmama tazminatı olarak da bilinen iş güvencesi tazminatı, işçinin en az 4 en fazla ise 8 aylık ücreti tutarında olabilir. Kanunda bu konuyla ilgili yer alan hükümlere göre işveren işçiyi işe başlatırsa ya da işçi kendisine tanınan süre içinde gerekli başvuruyu yapmaz ise, bu tazminattan söz edilemez. Tazminat hakkını yitirmemek için işçilerin mutlaka tecrübeli işe iade davası avukatından destek almaları tavsiye edilir.

İşe İade Davası Avukatı Neden Önemlidir?

İşe iade davası avukatının önemi, iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenle feshedildiği durumlarda genellikle işçi hak ve alacaklarına yönelik davalarda dikkat çekmektedir. İşçinin hak ettiği alacaklar ve işe iade sürecinde hukuki açıdan hak kaybına uğramaması için mutlaka deneyimli avukatlardan destek almalıdır. işe iade davası, işçi için getirilen iş güvencesi hükümleri çerçevesinde açılan ve yapılan feshin haksız veya geçersiz olduğunun tespit edilmesini konu aldığı için avukat desteği önem teşkil eder. Yargılama sonucunda işe iadeye, boşta geçen süre ücretine ve iş güvencesi tazminatına hükmedilebilmesi için sürecin işçi açısından profesyonel bir şekilde yönetilmesi zorunludur.

İşe İade Davası Avukatı Arıyorum

Deneyimli işe iade davası avukatı arıyorsanız, Avukat Melda Merve Tekcan ve avukat ekibimizden aradığınız desteği bulabilirsiniz. İşçi ile işveren davalarında uzun yıllar boyunca takip yapmış ve mevzuat konusunda kendini geliştiren avukatlar sayesinde bu yöndeki taleplerinizde istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Tekcan Hukuk Bürosu olarak işe iade davası avukatı desteğiyle, işçinin boşa geçen süre ücreti alacağı ve iş güvencesi tazminatı gibi konularda da profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER