İşten Çıkış Belgesi Nasıl Gönderilir?

İşten çıkış bildirgesi son yapılan değişiklikle birlikte 5510 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmektedir. İşten ayrılış bildirgesi, sigortalıların işten hangi sebeplerle ayrıldığının Kurumlarca bilinmesini sağlayan son derece önemli bir belgedir. Zira bu belgeyle bildirilen sebeplere göre sigortalıya işsizlik ödeneği verilip verilmeyeceği anlaşılmakta, işçinin hangi sebeplerle işten ayrıldığı tespit edilmektedir. İşsizlik istatistiklerinde bir veri olarak dikkate alınmakta, işini kaybedenlerin sayıları nedenleriyle birlikte bu belgenin Sosyal Güvenlik Kurumu‘na verilmesiyle tespit edilebilmektedir. Bu derece öneme sahip bir belgenin süresi içinde verilmesi Kurumlar açısından oldukça önemlidir. İlgililer, bu kadar önemli belgeyi Kuruma vermemesi halinde ise, Kanunla belirlenen kriterlere göre idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklardır.

İşten Çıkış Belgesi Nasıl Gönderilir?

İşverenler, sigortalı işten ayrılış bildirgesini SGK’ya e-sigorta kanalıyla, elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi için yapılacaklar şu şekildedir:

  1. Sosyal Güvenlik Sicil Numarası alanına Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numara,
  2. A- Sigortalının Kimlik/Adres Bilgileri bölümünün 1 ila 12 numaralı alanlarına sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri,
  3. B- Sigortalının Sosyal Güvenlik Bilgileri bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılacaktır.
  4. 14 numaralı “Meslek adı ve kodu” alanına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yaptıkları mesleklerinin adı ve kodu işaretlenecek, İŞKUR tarafından belirlenen “Meslek adı ve kodu” bilgileri ise “www.sgk.gov.tr” internet adresinde görüntülenecektir.
  5. “C- Sigortalının Hizmet Bilgileri” bölümünün 15 numaralı İşten Ayrılış Nedeni, 16 numaralı Eksik Gün Nedeni ve 17 numaralı Ücret (yüzde usulü) alanları açıklandığı şekilde doldurulacaktır.

Sigortalıların hizmet sözleşmesinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde, bu durumun, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. 10 günlük süre, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır. İşten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verildiği takdirde, yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

Örneğin, 06.05.2014 tarihinde işten ayrılan bir sigortalı için işten ayrılış bildirgesinin en geç 16.05.2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekirken, 16.05.2015 tarihinin Cumartesi gününe, 17.05.2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 18.05.2015 Pazartesi gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde, yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

İşverenler İşten Ayrılış Bildirgesini Elden veya Posta Kanalı İle Gönderebilir Mi?

İşverenler, sigortalı işten ayrılış bildirgesini SGK’ya e-sigorta kanalıyla, elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Bu nedenle işten ayrılış bildirgesi kuruma yasal süresi içinde olsa bile elden veya posta kanalıyla gönderildiği takdirde, idari para cezası ile karşılaşacaktır.

İlginizi çekebilir:  SGK Primlerinin Eksik Yatması Halinde İşçinin Yapması Gerekenler ve Hakları Nelerdir?

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigortalı işten çıkış bildirgesi sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi ve e- devlet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İşten ayrıldıktan sonra kanunun ön gördüğü biçimde 10 iş günü içinde işten ayrılış ya da işe giriş bildirgeleriniz yapılmadığı takdirde işveren ya da kurum hakkında hukuki süreç başlatabilirsiniz

İşten Çıkış Bildirgesindeki Ayrılış Kodları Ne Anlama Gelir?

1- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence feshi
2- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin işçi tarafından feshi.
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi.
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.
8- Emeklilik(yaşlılık) ve ya toptan ödeme nedeniyle.
9- Malulen emeklilik nedeniyle.
10- Ölüm.
11- İş kazası sonucu ölüm.
12- Askerlik.
13- Kadın işçinin evlenmesi
14– Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15– Toplu işçi çıkarma
16– Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17– İşyerinin kapanması
18– İşin sona ermesi
19– Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20– Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21– Statü değişikliği
22– Diğer nedenler
23– İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24– İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25– İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26– Disiplin kurulu kararı ile fesih
27– İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28– İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29– İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30– Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31– Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32– 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33– Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34– İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İlginizi çekebilir:  Ücretsiz İzindeyken Sigorta Primi Ödenir Mi?

İşten ayrılış bildirimi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar;
• İşten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kuruma internet ortamı üzerinden bildirilmelidir.
• Bildirim tarihi en önemli noktalarından bir tanesidir. İşten ayrılış tarihi doğru olarak bildirilmelidir.
• İşten ayrılış bildirgesi üzerinde yapılacak düzeltmeler ve güncellemeler, işten ayrılış tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde yapılabilir.
• İşten çıkış nedenini belirten “işten çıkış kodu” sisteme mutlaka doğru bildirilmelidir. Bu alanda yapılan hatalar çalışanın işsizlik ödeneğinden faydalanmasına engel olabilir ya da yersiz ödenekten faydalanmasını sağlayabilir. Sigortalıya hak etmediği halde işsizlik ödeneği ödenmesine sebep olan işveren hakkında cezai işlem uygulanabilir. Bu nedenle sehven yapılan yanlış bildirimlerin mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir.
• İşçinin işten ayrılış bilgileri işten ayrılma tarihinden itibaren 11. gün İŞ-KUR tarafından kurum bilgisayar sistemine erişim sağlanarak alındığı için 10 günlük süreden sonra yapılan düzeltmeler İŞ-KUR tarafından kabul edilmez. Bu nedenle işverenlerin düzeltme sebebine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle İŞ-KUR müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
• Çalışanın meslek kodu, güncel kod ile girilmelidir.
• Eğer çıkış nakil ise alt kısımda nakil gideceği iş yeri doğru bir şekilde girilmelidir.
• Hak edişleri doğru bir şekilde bildirilmelidir.
• Birden fazla iş yerinde çalışanlar için doğru iş yeri SGK’ya girilip bildirim yapılmalıdır.
• Ay içerisinde 30 günden az çalışılmış ise (istirahat veya puantaj kaydı veya başka nedenlerle) eksik gün bildirilmesi durumunda eksik gün nedeni ve kodu girilmelidir.
• İşten ayrılma tarihinden itibaren 10 günlük süreyle genel sağlık sigortasından faydalanılabilir. Bir yıl içerisinde 90 gün sigortalılık süresinin bulunması durumunda ise 10 günlük süreye ilave olarak 90 gün süre ile bakmakla yükümlü olunan kişiler de dâhil olmak üzere sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir.
• Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılan sigortalıların, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri 10 günlük süre beklenmeden verilmelidir.
• ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi her zaman e-sigorta yoluyla işverenler tarafından değiştirilebilir.
• İşten ayrılış bildirgesinin zamanında verilmemesi durumunda, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için Asgari Ücretin 10’da 1’i tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İlginizi çekebilir:  İşverenin Haklı Nedenle Fesih Sebepleri Nelerdir?
[Toplam:1    Ortalama:5/5]