Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, kişilerin son brüt ücretleri ile aylık ücretinin yanında kişiye sağlanmış düzenli ödemelerin tümü olan giydirilmiş ücret dikkate alınmaktadır. Yani kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınacak ücret giydirilmiş brüt ücrettir.

Kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücretin belirlenmesinde kişinin aylık brüt ücretinin yanında düzenli olarak yapılan tüm ek yardım ve menfaatler de dahil edilmektedir. Örneğin işçiye yol ve yemek parası, yakacak yardımı, düzenli prim ödemesi, asgari geçim indirimi ödeniyorsa bunların son 1 yıldaki ortalaması alınarak hesaplama yapılacaktır.

Yol parası yerine servis uygulaması varsa yahut yemek parası yerine işyerinde yemek verilmesi uygulaması söz konusu ise böyle bir durumda yol ve yemek ücretinin o işyerinin emsallerindeki ücreti araştırılarak hesaplanması ve giydirilmiş brüt ücret hesabında dikkate alınması gerekecektir.

İş akdinizin feshi durumunda yanlış bir hesaplama ile hak kaybına uğramamak için tazminat ve sair alacaklarınızın hesaplanmasında bir uzmandan yardım almayı unutmayınız.

Ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınır mı?

Kıdem tazminatı, işyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı ve tazminata esas alınması gereken ücrete ilişkin yasal dayanak 1475 Sayılı Eski İş Yasasının halen yürürlükte bulunan 14. maddesidir.

Ücretsiz izinde geçirilen günlerde iş sözleşmeleri askıda olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/27343 Esas, 2005/15958 Karar sayılı ve 09.05.2005 tarihli ilamında:

“ Davacı işçinin istemi ile gerçekleşen ücretsiz izin ve çalışılmayan bu sürenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması ve bu süre için ikramiye alacağının hesaplanması hatalı olduğunu belirtmiştir.”

Dolayısıyla işçinin ücretsiz izinde geçen günleri kıdem tazminatı hesaplamasında hizmet süresi tespitinde dikkate alınmayacaktır.

İlginizi çekebilir:  İhbar Süresi Ne Kadardır?

 

 

Avukat Melda Merve TEKCAN

[Toplam:1    Ortalama:5/5]