Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti

Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti

Kıdem tazminatı, işçinin belli koşullarda işten çıkması ya da çıkarılması halinde işveren tarafından, işte çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanan tazminat alacağıdır. İşçi çalıştığı her bir yıl için ortalama bir aylık giydirilmiş brüt ücreti kadar kıdem tazminatı alacaktır. Kıdem tazminatına hak kazanmanın ön koşulu en az 1 yıl işyerinde çalışmış olmaktır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Peki, kıdem tazminatı tavan ücreti nedir?

Kıdem Tazminatında Tavan Ücreti Nedir?

Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti
Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti

Yürürlükten kalkan 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre:

“Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.”

Bu hüküm 4857 Sayılı İş Kanunu ile de geçerliliğini korumaktadır.

İlginizi Çekebilir: Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçiye Tavan Değeri Aşan Ücret Esas Alınarak Kıdem Tazminatı Ödenebilir mi?

Kıdem tazminatı tavan ücreti kanunda emredici olarak düzenlenmiştir. Buna göre işçi lehine bir farklılık yaratacak olsa bile kıdem tazminatının tavanını aşan bir ödeme yapılmış olsa bile bu işçi tarafından yerleşik bir uygulama olduğu gerekçesiyle talep edilebilir bir alacak kalemi olmayacaktır. Yüksek Mahkeme kararlarında da yer verildiği üzere işverenin geçmiş dönemlerde tavanı aşan miktarda ödemeler yapması veya kendi şirket politikalarında/prosedürlerinde özel bir kıdem tazminatı hesaplama yönetimi belirlemesinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Yani işyerinizde sizden önce ayrılan personellere kıdem tazminatının tavan değerini aşan giydirilmiş brüt ücreti olmasına rağmen kanuni sınırlamaya uyulmaksızın ödeme yapıldıysa bunu ileri sürerek kıdem tazminatının tavan değeri dikkate alınmaksızın size de kıdem tazminatı ödemesi yapılmasını talep edemezsiniz.

Kıdem Tazminatı Tavan Değeri Hangi Dönemlerde Hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavan değeri yılda 2 kez, 6 aylık dönemleri kapsayacak şekilde açıklanır. Her yılın iki yarısında da değişen oranların kontrol edilmesi gerekmektedir. Örneğin 2019 yılının 2. yarısında : 01.01.2020-30.06.2020 = 6.370,15 TL kıdem tazminatı tavan değeri uygulanmıştır.

Ayrıca, kıdem tazminatında tavan ücreti konusuyla ilgili iş hukuku avukatımızla iletişime geçerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

 

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER