Kısmi Çalışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısmi çalışma, işçinin, iş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmaya denir. Her işçi; işin mahiyetine, kendi ihtiyaçlarına ve durumuna, işverenle karşılıklı anlaşma koşuluna bağlı olarak ve yazılı olması şartıyla kısmi süreli iş sözleşmesine dayanarak kısmi süreli çalışma yapabilir.

Kanunda Bu Konu Nasıl Düzenlenmiştir?

4857 Sayılı İş Kanununun 13. Maddesine göre Kısmi Süreli İş Sözleşmesi “işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, kısmi süreli çalışma, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal isçiye göre kısa belirlendiği çalışma biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Kısmi çalışan işçinin birden fazla iş yerinde çalışması mümkündür.

Nitekim Yargıtay bir kararında  “esnek çalışma biçimlerinden kısmi süreli çalışma ile bir kimsenin aynı zamanda birden fazla iş yerinde ayrı hizmet akitleri ile çalışması mümkündür. … birden çok işverenin olması aradaki ilişkinin iş sözleşmesine dayanmadığı anlamına gelmez.” demektedir. Kısmi çalışmanın nitelikli iş gücüne yönelik talep artışı sağlama düşüncesi, bu özelliklere sahip iş gücünün kısmi çalışmaya yönelmesini sağlamamıştır. İş gücü ve işverenler kısmi çalışmaya yönelik önemli kuşkulara sahiptir. Bu durum istihdamın yapısından açıkça görülmektedir. Kısmi çalışma daha çok niteliksiz işler ve tarım sektöründe kendine yer bulmuştur. Kısmi çalışma sektörel açıdan Türk çalışma hayatının istihdam yapısına uyumlu bir durum göstermektedir.

Kısmi çalışma ağırlıklı olarak tarım sektöründe görülen bir istihdam şekli olarak görünmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilenlerin (gündelikçi, mevsimlik tarım işçisi vb.) kendilerini bu istihdam türünde görmeleri bunda temel etken olarak görülmektedir.

İlginizi çekebilir:  İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Çözüm Yolu

Kısmi Süreli Çalışma Talebi Hangi Şekilde Yapılır?

  • İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı maddede belirtilen ücretsiz iznin veya 7 nci maddede belirtilen altı aya kadar ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.
  • Kısmi süreli çalışma talebi, 7 nci maddede belirtilen altı aya kadar ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz.
  • Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]