Koronavirüs ve Okul Sözleşmeleri

Koronavirüs ve Okul Sözleşmeleri

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 Aralık ayında çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (COVID-19) uluslararası bir sorun haline gelmiş ve 11 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilmiştir. İşte, koronavirüs ve okul sözleşmeleri  hakkında detaylar.

Sözleşmeler Hukuku konusunda detaylı bilgi almak için tıklayın.

Koronavirüs Eğitim ve Öğrenim Kurumlarını Nasıl Etkil0edi?

koronavirüs ve okul sözleşmeleri
koronavirüs ve okul sözleşmeleri

Koronavirüs’ün ortaya çıkması ile okullarda eğitime fiziki olarak ara verilmiş ve dersler online takip yolu ile devam etmeye başlamıştır. Pek tabii öğrenciler ve veliler yüz yüze öğretim koşulu ile okullar ile sözleşmeler imzalamış ve bu durumda söz konusu sözleşmelerin durumunun ne olacağı konusunda endişeye düşmüşlerdir.

Koronavirüs salgını bazı sözleşmeleri sona erdirmiş bazı sözleşmelerin değişmesine sebep olmuştur. Örneğin kira sözleşmeleri açısından indirim yoluna gidilmiş yahut bedel iadesi gibi durumlar meydana gelmiştir. Peki, koronavirüs ve okul sözleşmeleri ile ilgili detaylar nedir?

Okul İle Yapılan Sözleşmenin Niteliği Nedir?

Okul sözleşmesi belli bazı sözleşmelerin aksine herhangi bir mevzuatta hüküm altına alınmayan bir sözleşme türüdür. Karma sözleşme niteliğine haiz olan bu sözleşme türü sürekli borç doğuran bir sözleşmedir. Sözleşme, her iki tarafa da belli bazı borçlar yüklemektedir. Buna göre okul sözleşmelerinin en temel özelliği tam iki tarafa borç yükleyen ve karşılıklı düzenlenen sözleşmedir. 

Okul Sözleşmesi Tüketici Sözleşmesi Midir?

Okul sözleşmesinin üçüncü kişi yararına düzenlenmiş olma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda tüketici sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi mümkün olacaktır.  Tüketici sözleşmesi olarak değerlendirecek olursak eğer, Koronavirüs ve benzeri salgın durumlarında sözleşmeler açısından aşırı ifa güçlüğü ve imkansızlık halleri gündeme gelecektir. Bu durumda Borçlar Kanununda yer alan hükümler uygulama alanı bulacaktır. Zira okul sözleşmeleri en nihayetinde iş görme sözleşmesi niteliğine haizdir ve aksi bir durum olmadığı takdirde vekalet hükümlerine de tabi sayılacaklardır.

Okul sözleşmeleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açısından hizmet eylemini barındıran sözleşmelerdendir. Buna göre eğitimin sağlanamaması, imzalanan okul sözleşmesi açısından ayıplı hizmet olarak değerlendirilebilecektir.

Okul sözleşmelerinde belli bazı hükümler okulun avantajına olduğu için haksız şart müessesesi gündeme gelecektir.

Yemek ve Servis Sözleşmelerinin Akıbeti Ne Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere söz konusu sözleşmeler tam iki tarafa borç yükleyen ve karşılıklı imzalanan sözleşmelerdir ve haliyle hizmet veren okulların/kurumların ve öğrencilerin/velilerin sözleşme nedeni ile karşılıklı olarak borçları gündeme gelecektir.

Yemek ve servis hizmeti sağlayıcıları öğrenciye karşı borçlarını gerçekleştirmekle yükümlüdürler bunun karşılığında ise velileri yahut öğrenciler söz konusu hizmetin bedelini kuruma ödemekle yükümlü olacaklardır. Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs sebebi ile öğrenciler eğitime ara verip uzaktan eğitim yöntemine geçildiğinden hizmet sağlayan kurumlar açısından borçların ifa edilememesi hali gündeme gelmektedir. Haliyle bu durum hizmet sağlayıcıların elinde olmayıp herhangi bir kusur kendilerine atfedilemeyecektir. Türk Borçlar Kanunu 136. Maddesi gereği söz konusu durum bir ifa imkansızlığı halidir. Buna göre hizmet sağlayıcılarının borcu geçici süreliğine imkansız hale gelmiştir. 

Yemek ve Servis Hizmeti Sağlayıcıları Velilerden Ücret Talep Edebilir Mi?

Koronavirüs neticesinde alınan tedbirler sebebi ile eğitimin fiziki olarak devamı geçici olarak kesilmiştir ve bu sebeple hizmet sağlayıcı kurumlar yemek ve servis hizmeti sunamamaktadır. Haliyle gerçekleştirmedikleri hizmetin bedelini yani ücretin ödenmesini talep edemeyeceklerdir. 

Yemek ve Servis Ücretini Peşin Ödeyen Veliler Açısından Durum Nasıl Olacak?

Söz konusu durumda Milli Eğitim Bakanlığı’nca herhangi bir tedbir alınamaması yahut çözüme kavuşturulamaması halinde fiili eğitime ara verildiği tarihten itibaren servis ve yemek hizmeti sağlanamaz ise sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulama alanı bulacak ve  veliler bu hizmet karşılığında ödedikleri ücretlerin iadesini talep edebilecektir.

Ayrıca; koronavirüs ve okul sözleşmeleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için hukuk büromuzdan hukuki danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER