Maske Takmayan İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılabilir Mi?

İş Yerinde Maske Takmama! Maske Takmayan İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılabilir Mi?

Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam etmekte ve Türkiye’de de hala virüsten korunmak için birçok önlem alınmaktadır. Salgın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak kabul edilmiştir. Buna göre Covid-19 Tedbirleri konulu 8.9.2020 tarihli genelge ile ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda genelge ile getirilen zorunluluğa işyerlerinde de uyulması gerekmektedir. İşte, iş yerinde maske takmama hakkında detaylı bilgiler!

İlgili Alan: İş Hukuku Avukatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bu koşulların iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir. Bunların amacı ise iş yerlerindeki fiziksel şartlar sebebiyle maruz kalınabilecek sağlık sorunlarının ve meslekten kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi ve neticesinde tamamen ortadan kaldırılmasıdır. İşveren nasıl ki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, bu konuda işçilere gerekli eğitimleri vermekle yükümlü ise işçiler de bu önlemlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

İş Yerinde Maske Takmamak Tazminatsız İşten Çıkarma Sebebi midir?

Yukarıda da değindiğimiz gibi maske kullanımı yayınlanan genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda zorunlu hale getirilmiş olup maskenin ağız ve burnu tam kapatacak şekilde takılması gerekmektedir. Pek çok işyerinde birden fazla işçi aynı anda kapalı bir mekanda çalışmakta bu da hastalığın bulaşma riskini artırmaktadır. Bu nedenledir ki zaten zorunlu olan maske kullanımına ilişkin kurallara eksiksiz olarak uymak gerekecektir. Ancak maskesini işyerinde, işyeri servisinde, yemekhanede veya diğer ortak alanlarda uygun şekilde kullanmayan işçinin ihbar önellerine uyulmaksızın tazminatsız olarak işten çıkarılması söz konusu olabilecektir. Burada şüphesiz ki yalnızca bir kez maskesini takmayan işçinin işten çıkarılması iş hukukunda hakim olan feshin son çare olması ilkesine de aykırılık teşkil eder. Bu nedenle işçinin ikaz edilmesine rağmen ısrarlı olarak iş yerinde maske takmamaya devam etmesi durumunda tazminatsız ve bildirimsiz olarak işçi işten çıkarılabilecektir. İşçinin maske takmadığının veya diğer önlemlere uymadığının tespit edilmesi halinde öncelikle bir tutanak tutulmalı ve işçinin savunması alınmalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19. Maddesine göre çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Yine 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesinin h ve ı bentleri de işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesini ve işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesini haklı fesih sebebi olarak düzenlemektedir.

İşçi Kaç Kez İhtar Edildikten Sonra İşten Tazminatsız Çıkarılabilir?

İş Yerinde Maske Takmama
İş Yerinde Maske Takmama

Peki, işçi iş yerinde maske takmama sonucunu kaç kere ikaz sonrası işten tazminatsız çıkarılabilir? Kanunda ya da Yüksek Mahkeme kararlarında işçinin kaç kez aynı konuda ihtar edildikten sonra işten tazminatsız ve bildirimsiz olarak çıkarılacağına ilişkin bir sayı belirlenmemiştir. Ancak en az 2 kez işçinin bu konu ile ilgili olarak yazılı şekilde ihtar edilmesi ve konuya ilişkin savunmasının alınması gerekmektedir.

Yine test sonucu pozitif çıkan veya karantinada kalması gerektiğine karar verilen kişilerin işyerine gelmesi, bu konuda işverene bilgi vermemesi halleri de işçinin tazminatsız ve bildirimsiz olarak işten çıkarılmasına sebep olabilecektir.

İş yerinde maske takmama cezası, iş yerlerinde maske takma zorunluluğu, iş yerinde maske kullanımı ve iş yerinde maske zorunlu mu gibi konularda da büromuzdan hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER