Kategori: Medeni Hukuk

Estetik Cerrahının Sorumluluğu

Estetik cerrahî, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetmiş ve estetik ameliyat olanların sayısı gözle görülür oranda artmıştır. Bunda, modern hayat ve değişen değerler sistemiyle birlikte toplumların estetik anlayışlarının da değişmesinin, daha güzel veya yakışıklı olmak, kendini daha iyi hissetmek, kendine güven duygusunu kazanmak veya geliştirmek, hayatta daha aktif rol

Hekimin(Doktorun) Müdahalesi Sebebi İle Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

İnsanın sahip olduğu olanakları geliştirebilmesinin en temel koşulu onun bedensel ve ruhsal sağlığıdır. Kişinin hayat, sağlık ve beden bütünlüğü üzerindeki hakkı, kişilik hakkı kapsamında olduğu için, mutlak haktır. Anayasa’nın 17 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz”.

Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Türleri

Şiddet her toplumda ve her dönemde varolmuş ve varolacak bir sosyal olgudur. Kadınların fiziksel istismarı ise binlerce yıl öncesine dek uzanmaktadır. Kadına yönelik şiddet türlerinin en sık görülen şekli, kadının birlikte olduğu kişi tarafından istismar edilmesidir. Kadının eşi tarafından yöneltilen şiddet davranışıyla karşı karşıya kaldığı her dönem ve her toplumda bilinmesine karşın buna aile içinde

Aile Konutu Nedir? Aile Konutu Şerhi Ne İçin Konulur?

Aile konutu kavramı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu terminolojisiyle hukuk hayatımıza girmiş olan kavramlardan olup, kanunun gerek evliliğin genel hükümlerini, gerek mal rejimlerini, gerekse mirasın paylaşımını düzenleyen hükümleri arasında yer almış olan önemli bir kavram olmasına karşın, kanunda aile konutu kavramına ilişkin bir tanıma yer verilmemiştir. Ancak Türk Medeni Kanununun gerekçesinde kavrama ilişkin bir tanıma

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılarak Tazminat Alan Kişi Yeni Bir İşte Çalışabilir Mi?

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kıdem tazminatına hak kazanılacak koşulları düzenlemiştir. Buna göre evlilik tarihinden sonraki 1 yıllık süre içerisinde işyerine başvuran kadın işçiler, koşulları var ise kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir. Evlilik nedeniyle iş akdini sona erdirip kıdem tazminatını alan kadın işçi daha sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir. Zira Yargıtay 22.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kişiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?

4857 Sayılı İş Kanunu bugün işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde ve uyuşmazlıklarında uygulanmaktadır. Ancak 1475 Sayılı İş Kanunu yürürlükten kalkmışsa da bir kısım maddeleri hala yürürlüktedir. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi kıdem tazminatının alınabilmesi koşullarını düzenlemektedir. Buna göre: “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması

Sözler

Devletin hazinesi adalettir.
KONFUÇYUS
Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir.
MAHATMA GHANDI
Çoğu 'uzman'ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.
TEKCAN HUKUK

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.