Kategori: Miras Hukuku

Mirasın Reddi, Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir gerçek kişinin ölümünden sonra ona ait intikal edebilir hukukî ilişkilerin ve bu hukukî ilişkiler üzerinde hak sahibi olacak kişilerin tespit edilmesi miras hukukunun esaslı konularından birisidir. Miras hukuku kurallarının ve hükümlerinin uygulanmaya başlanabilmesi için bir gerçek kişinin ölümü gerekmektedir. Zira miras, mirasbırakanın ölümü ile açılır. Mirasın açılmasıyla birlikte mirasbırakana yakınlıkları dolayısıyla başta eş ve

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

İzale-i Şuyu davasında bir taşınır veyahut taşınmaz mala paylı ya da elbirliği mülkiyeti ile ortak olanların aralarındaki paydaşlık ilişkilerine son verdirerek, kişilerin şahsi mülkiyetlerine geçişi sağlayan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkemeler, taşınır veya taşınmaz mal ve haklar için dava konusu malın değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemeleridir (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, HMK

Vasiyetnamenin İptali İçin Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Vasiyetname; bir kimsenin son istek arzuları ile ölümünden sonra bırakacağı mirasın paylaşım şeklini belirtmiş olduğu yazılı veya sözlü beyanıdır. Medeni Kanuna göre; • Resmi, • El yazısı • Sözlü şekilde düzenlenebilmektedir. Resmi vasiyetname, yasada belirtilen memur huzurunda iki tanığın katılımı ile düzenlenir. Resmi memur ise sulh hakimi, noter ile yasada kendisine yetki verilen kişilerdir. Yasaya

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 652. maddesinin kenar başlığı aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi şeklindedir. Buna göre: “ Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya EŞLERİN BİRLİKTE YAŞADIKLARI KONUT varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ

Sözler

Devletin hazinesi adalettir.
KONFUÇYUS
Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir.
MAHATMA GHANDI
Çoğu 'uzman'ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.
TEKCAN HUKUK

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.