mirastan feragat

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirasçının miras bırakanın mirasını istememesi üzerine mirastan vazgeçmesine mirastan feragat denir. Mirasçı miras bırakan ile feragat sözleşmesi yaparak kendi yasal miras hakkından vazgeçmesidir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Mirastan feragat karşılıklı verilen sözler ile yapılamaz. Yani sözel olarak mirastan feragat etmek mümkün değildir. Ancak ve ancak mirasçı ile miras bırakan arasında resmi olarak yapılan bir sözleşme olması gerekir. Bu sözleşmeye Mirastan Feragat Sözleşmesi denir. Bu sözleşme ile mirasçı yasal mirasından vazgeçer. Aynı zamanda bu sözleşme iki türlü yapılabilmektedir.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ NELERDİR?

Mirastan feragat sözleşmesinin; ivazlı ve ivazsız şeklinde iki türü vardır.

İvazsız (Karşılıksız) Mirastan Feragat Sözleşmesi

İvazsız mirastan feragat sözleşmesinde mirasçı miras bırakan hayattayken herhangi bir karşılık almadan kendi yasal hakkı olan mirastan vazgeçer. Bu durumda mirasçı miras bırakanın ölümünden sonra herhangi bir hak talep edemez. Mirastan feragat eden mirasçı hariç diğer mirasçılar arasında miras paylaştırılır.

İvazlı (Karşılıklı) Mirastan Feragat Sözleşmesi

İkinci olarak ivazlı yani karşılıklı olarak mirastan feragat edilmesi durumunda da mirastan feragat edilmesi için mirasçıya belirli bir mal veya para verilir. Karşılığı alınarak mirastan feragat edilmesi halinde mirasçının altsoyu da bu feragatten etkilenmektedir. Yani mirasçının çocukları hatta çocuklarının çocukları tüm altsoyları da bu mirastan feragat edilmesinden etkilenmektedir. Tabi miras bırakan ile mirasçı arasında sözleşme yapılırken aksi kararlaştırılarak mirasçının altsoylarının bu feragatten etkilenmeyeceğine dair düzenleme yapma hakları saklı kalır.

İvazlı olarak mirastan feragat sözleşmesi kapsamında dikkat edilmesi gereken husus; mirasçının feragat karşılığında aldığı malın ya da paranın feragat etmeseydi yasal alacağı olan miras hakkından daha düşük seviyede kalması durumunda mirasçı bu eksik bedelin denkleştirilmesini talep edemez. Yani mirastan feragat karşılığında aldığı bedelin yasal saklı payından daha düşük olması durumunda mirasçı denkleştirme maksadıyla herhangi bir hak talep edemez.

İlginizi çekebilir:  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mirastan feragat sözleşmesini yukarıda iki türü olduğunu belirttikten sonra bu sözleşmenin nasıl yapılacağından da söz etmek gerekiyor. Şöyle ki;

Sözleşmeyi yaparken her iki tarafında birlikte bulunması gerekir. Hem mirasçının hem de miras bırakanın katılım sağlamasıyla bu sözleşme yapılabilir. Aksi halde tek taraflı bir sözleşme kurulması söz konusu olur ki bu da mümkün değildir. Aynı zamanda mirastan feragat sözleşmesi kişiye sıkı sıkı bağlı bir hak olduğu için tarafların sadece mirasçı ve miras bırakan olması gerekir. Dolayısıyla mirasçı yerine bir başkası yahut miras bırakan yerine temsilcisinin işbu sözleşmeyi yapmaya yetkisi yoktur.

Tarafların katılımının önemi kadar aynı zamanda tarafları ayırt etme gücünün bulunması da gerekli ve önemlidir. Ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayan tarafların mirastan feragat sözleşmesi kurma hakkı vardır.

Mirastan feragat sözleşmesi de aynı vasiyetname gibi düzenlenmelidir. Ancak el yazısı vasiyetname şeklinde olmayıp resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Dolayısıyla adi yazılı şekilde değil Noter huzurunda yapılması şekil olarak zorunludur.

İlginizi Çekebilir: Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Türleri Nelerdir?

İlginizi Çekebilir: Vasiyetnamenin İptali İçin Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Sonuçları Nelerdir?

Mirastan feragat sözleşmesinin sonuçları bu feragatin nasıl yapıldığına göre değişmektedir. Eğer mirastan feragat ivazlı veya ivazsız şekilde yapılmasına bağlı doğacak sonuçları farklı olacaktır. Kural olarak mirastan feragat sözleşmesinin sonucu olarak mirasçı tereke borçlarından kurtulur.

Eğer mirasçı ivazsız şekilde mirastan feragat ediyorsa mirasçılık sıfatını zaten kaybetmesinden dolayı aynı zaman da miras borçlarına karşı sorumluluğu da kalmaz. Zira mirasçılık sıfatının kaybedilmesiyle miras üzerinde hak iddia edilemeyeceği gibi mirastan kaynaklanan yükümlülükleri de yerine getirilmesi mirastan feragat eden mirasçıdan istenilemez.

İlginizi çekebilir:  Miras Bırakanın Malları Nasıl Tespit Edilir?

Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi bu sonuç feragat sözleşmesinin yapılma türüne göre değişkenlik gösterir. Dolayısıyla sözleşme ivazlı şekilde yapılmışsa ise o zaman bu sonuç değişir. Şöyle ki;

Mirastan feragat sözleşmesinin ivazlı şekilde yapılması sonucunda tereke borçlarından nasıl diğer mirasçılar sorumlu ise mirastan feragat eden mirasçıda sorumlu olacaktır. Ancak bu sorumlu olacağı bedel sınırlandırılmıştır. Mirasın açılmasıyla ortaya çıkan tereke borçlarından feragat eden mirasçı; miras bırakanın ölümünden itibaren 5 yıl içerisinde mirastan feragat karşılığında aldığı kazanımların mirasın açılması durumundaki zenginleşme tutarı kadar tereke borcundan sorumludur.

Aynı zamanda tutarının belirtildiği gibi bu sorumluluğun olması içinde yine belirli şartlar öngörülmüştür. Bu duruma göre; tereke borçlarının mirasın tümü karşılamıyorsa ve mirasçılarında borçları ödemeye gücü yok ise mirastan ivazlı şekilde feragat eden mirasçının tereke borcundan sorumluluğu doğar.

İlgili Alan: Miras Avukatı

[Toplam:1    Ortalama:5/5]