Senette Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Senette Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Kıymetli evrak çek, senet, bono gibi bir değer bildiren, bir hakkı gösterir nitelikteki belgelerdir. Kıymetli evraklar temsil ettikleri hak ile sıkı sıkıya bağlı olan belgelerdir. Senet de para borcunu gösterir kıymetli evraklardandır. Ancak senedin kıymetli evrak statüsünü kazabilmesi ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile tahsile konu edilebilmesi için bir takım zorunlu unsurlar bulunmaktadır. Senette bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir? işte detaylar!

Senette Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir?

  • “Emre Yazılı Senet” veya “Bono” İbarelerinin Bulunması

Senedin metninde emre yazılı senet veya bono olduğunun açık bir şekilde yazıyor olması gerekmektedir. Bu ibarenin senedin herhangi bir kısmında değil, mutlaka senedin metninde yer alması gerekir. 

  • Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadinde Bulunma

Senette bedelin rakamsal karşılığının açıkça yer alması gerekmektedir. Bu bedel açık ve anlaşılır olmalı herhangi bir koşula bağlı olmamalı, bir şartın gerçekleşmediği durumda senedin geçersiz olacağına dair bir ifadeye yer verilmemelidir. Senedin bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilmişse ve bunlar arasında farklılık bulunuyorsa öyle bir durumda geçerli kabul edilecek olan bedel yazı ile yazılmış olandır. Bedelin Türk Lirası dışında başkaca bir para birimi olarak belirlenmesi de mümkündür.

  • Lehtar

Lehtar, senette yazılı bedelin ödeneceği kişidir. Yani bir diğer deyişle lehtar, senedin alacaklısıdır. Senet lehtarının adı soyadı veya ticaret ünvanının senet metnine yazılması zorunludur.

  • Düzenleme Tarihi

Ayrıca senedin hangi tarihte düzenlenmiş olduğu senede gün-ay-yıl şeklinde belirtilmek zorundadır. Senedin düzenleme yani tanzim edilme tarihi açıkça belirtildiği gibi mümkün bir tarihin de yazılmış olması önemlidir. Örneğin 32.01.2020 gibi bir düzenleme tarihi geçerli olmayacaktır.

  • Düzenleyenin İmzası

senette bulunması gereken zorunlu unsurlar
senette bulunması gereken zorunlu unsurlar

Senedi her kim düzenlemişse yani senet bedelini ödeme borcu her kime aitse bu kişi veya tüzel kişi ise temsilcisi senedin ön yüzünü el yazısı ile imzalamış olmalıdır. Senedin güvenli elektronik imza ile imzalanması kanunen mümkün değildir.

5 başlık halinde saymış olduğumuz bu unsurlar senedin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Bunlardan herhangi birinin eksik olması halinde senet, kıymetli evrak niteliğinde olmayacak ve bu evraklara özgü uygulamalardan faydalanılamayacaktır. Böyle bir durumda senedin adi yazılı bir borç ikrarından ibaret olacağı açıktır. Senedin düzenlenmesi esnasında bu senette bulunması gereken zorunlu unsurların senette yer almasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; ödenmeyen senet tahsilatı nasıl yapılır, kambiyo senetlerine özgü tahsilat nasıl yapılır gibi makalelerimizi de okuyabilirsiniz. Senette bulunması gereken zorunlu unsurlar ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER