SGK İlave İstihdam Teşviki Hakkında Bilinmesi Gerekenler

SGK İlave İstihdam Teşviki Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istihdamın arttırılması amacıyla hazırlanmış olan kanunlar çerçevesinde İşverenler teşviklerle desteklenmektedirler. İstihdam artışında katkıda bulunan işyerleri, her ay sigortalıları adına yatırmakta olduğu İşveren Priminde teşvik, destek ve indirimden yararlanabilmektedirler. İşte, SGK İlave İstihdam Teşviki Hakkında Bilinmesi Gerekenler…

SGK Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir?

Peki, kimler SGK ilave istihdam teşviki desteğinden faydalanabilir. SGK teşviklerinden küçük veya büyük ayırt etmeksizin bütün işyerleri faydalanma hakkına sahiptirler. İşyerindeki personel sayısının uzun-kısa vadede arttırılmış olması en önemli husustur.
Bunlara ek olarak bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

İşveren Yönünden;

 1. Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
 2. Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 3. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
 4. Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
 5. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
 6. Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

Sigortalı Yönünden;

 1. İşe alındığı tarihten önce, belirli bir dönemde işsiz olmalı
 2. Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı

Teşvikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

SGK ilave istihdam teşviki
SGK ilave istihdam teşviki

SGK ilave istihdam teşviki desteğinden faydalanabilmenin şartları nelerdir?

Çalışan için aranan şartlar;

 1. Sigortalıların; işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 2. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 3. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İşveren için aranan şartlar;

 1. Özel sektör işverenine ait olması,
 2. Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 3. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 4. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 5. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekiyor.

İstihdamın artırması için devlet, işverenlere teşvikler veriyor. Bu teşvikler de işverenlerin yükünü hafifleterek, işsizlik sayısında önemli düşüşler sağlıyor. İşe yeni başlayan işçilerin, aranan kriterleri taşıdığında SGK teşviklere onay veriyor. Ancak teşvikten yersiz yararlananlara ceza verildiğini unutmamak gerekiyor. İş yerlerine yeni alınan personeller için SGK üzerinden teşvik sorgulamaları yapılıyor. Bu sorgulamalar sonucunda ise yeni alınan personeller için yürürlükte olan birtakım teşvikler bulunuyor. Bu teşviklerden biri de 7103 Teşvikidir. Süreç ilk olarak SGK sisteminden onaylanıyor. Daha sonrasında, işçinin ortalamasının SGK ortalamasına uygun olup olmadığına bakılıyor. İşçinin ortalaması SGK kriterlerine uygunsa, işçi için teşvik resmen yürürlüğe giriyor. Yürürlüğe giren teşvik, belirli bir süre zarfını kapsıyor. Teşvikten yararlandırılacak işçiler için 7103 kapsamında ayrı bir tahakkuk veriliyor ve teşvikten yararlanılıyor.

Teşvik Onayı Verilmişken Neden Ceza Ortaya Çıkar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 7103 Teşvikinin de belirli bir süresi söz konusu. Bir iş yerinde teşvikten yararlanmış bir işçi, bu süreyi doldurmadan başka bir iş yerinde aynı teşvikten kalan süre kadar yararlanıyor. Eğer yeni iş yerinde bu teşvike baştan başlarsa, teşvikten yersiz yararlanılmış oluyor. SGK bu zamanı filtreleyemediği için bunun takibi işverenlerce yapılacak. SGK geriye dönük olarak bu işlemin kontrollerini gerçekleştirmeye başlıyor.

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

 1. İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 2. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 3. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
  gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 1. Özel sektör işverenine ait olması,
 2. Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 3. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 4. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 5. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
  gerekmektedir.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır. İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL). Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

Destek Süresi Nedir?

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Ek Kurallar Nelerdir?

 1. Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
 2. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
 3. Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.
YENİ MAKALELER
KATEGORİLER