Sözleşme Avukatı

AnasayfaSözleşme Avukatı

Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Borçlar Kanunu’nda borç ilişkisini doğuran sebepler; sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. İki ya da daha fazla kişi arasında belirli bir amaç doğrultusunda yapılan karşılıklı işlemlere sözleşme denir. Sözleşmeleri konu alan hukuk dalına ise sözleşme hukuku denirSözleşmelerin içeriği, şekli, amacı, geçerlilik koşulları, unsurları gibi temel özellikleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümler kısmında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun özel hükümler bölümünde ise uygulamada en çok karşılaşılan sözleşme türleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Satış sözleşmesi, trampa sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, ödünç sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi gibi birçok sözleşme türünü özel hükümler bölümünde ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde sözleşme hukuku tanımlanmıştır. Sözleşme her iki tarafın iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması açık bir şekilde olabileceği gibi, zımni bir şekilde de olabilir. Sözleşmelerin geçerliliği kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildir. Yazılı şekilde yapılabileceği gibi, sözlü şekilde de iradelerin uyuşması ile sözleşme kurulur. İspat kolaylığı açısından yazılı şekilde yapılması daha lehedir. Ancak kanunda bir şekil belirtilmiş ise bu şekle uyulması sözleşmenin geçerlilik koşuludur. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz, geçersizdir. Sözleşmenin yazılı şekilde yapılması kararlaştırılmış ise tarafların sözleşme de imzalarının bulunması şarttır. İmza borç altına girenin el yazısı ile olabileceği gibi, güvenli elektronik imza ile de olabilmektedir. Sözleşmeler hukuku, yapılan sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanan bu kavramda tarafların birbirlerine olan borçları, hakları ve borç kaynakları düzenlenir. Sözleşmeler hukuku her geçen gün daha fazla önem kazanmıştır. Önceden sözü senet olarak kabul eden ve yazılı bir sözleşme yapmayan insanlar, şimdilerde, tecrübelerine ve duydukları davalara göre yazılı sözleşme yapmaya başlamışlardır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin uzman kişilerce hazırlanması gerekmektedir. Başarılı bir Sözleşme Avukatı olarak Av. Melda Merve TEKCAN, taraflar arası sözleşmeleri düzenlerken danışmanlık ve dava hizmetleri ile müvekkillerinin taleplerini karşılamaktadır.

Dava Hizmetlerimiz

 • Ortaklık sözleşmeleri davaları
 • Gayrimenkul sözleşmeleri davaları
 • Mimarlık sözleşmeleri davaları
 • Telif hakkı sözleşmeleri davaları
 • Kira sözleşmeleri davaları
 • Danışmanlık sözleşmeleri davaları
 • Hizmet sözleşmeleri davaları
 • Hisse devir sözleşmeleri davaları
 • Finansal kiralama sözleşmeleri davaları
 • Alım-satım sözleşmeleri davaları
 • Ortaklar arası sözleşme davaları
 • Sigorta sözleşmeleri davaları
 • Lisans sözleşmeleri davaları
 • Alım/ satım sözleşmeleri davaları
 • Kredi sözleşmeleri davaları
 • İş sözleşmeleri davaları
Danışmanlık Hizmetleri
 • Proje finansman sözleşmeleri
 • Gayrimenkul geliştirme sözleşmeleri
 • Gayrimenkul yönetim sözleşmeleri
 • İnşaat sözleşmeleri (fidic bazlı)
 • Mimarlık sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Bayilik sözleşmeleri
 • Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • Telif hakları sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Danışmanlık sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri
 • Hisse devir sözleşmeleri
 • Ortaklar arası sözleşmeler
 • Alım satım sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri
 • Kredi sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri
 • Sigorta sözleşmeleri

Avukatlar

avukat melda
Av. Melda Merve Tekcan

İstanbul, Avukat

Profili Görüntüle
fatma-karadas-avukat
Av. Fatma Karadaş

İstanbul, Avukat

Profili Görüntüle

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.