Sözleşmeler Hukuku Avukatı

Sözleşme avukatı taraflar arasında yapılan yazılı anlaşmaların oluşturulması sürecinde danışmanlık ve sözleşme şartlarında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek verir. Sözleşmelerin niteliğinin geniş olması nedeniyle sözleşme avukatı, hukukun hemen hemen tüm alt dalları konusunda deneyimli olmalıdır. Sözleşme metinlerinin hazırlanması aşamasında görevi başlayan avukat, daha önce imzalanan ya da avukat danışmanlığı ile hazırlanan sözleşmenin şartlarının uygulanmasının takibi ve uyuşmazlıkların açılan davada çözümü süresince görev almayı sürdürür.

Sözleşme Avukatı

Sözleşme avukatının işi yapılan yazılı anlaşmanın hukuka uygun düzenlenmesi, tarafın haklarının güvence altına alınması ve imzaya alınan anlaşmaya aykırı eylemlere yönelik hukuki sürecin takip edilmesi olarak özetlenebilir. Borçlar Kanunu, Gayrimenkul Hukuku, Kat Mülkiyeti Kanunu ve daha pek çok hukukun alt dalı ile ilişkili olan sözleşmeler hukuku; deneyim ve tecrübe isteyen bir hukuk dalıdır. Avukat, danışmanlık ve dava takibi aşamasında şu konularda sözleşme taraflarına hukuki yardım verir:

 • Kira Sözleşmesi Davaları
 • İş Sözleşmesi Davaları
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi Davaları
 • Sigorta Sözleşmesi Davaları
 • Telif Hakkı Sözleşmesi Davaları
 • Mimarlık Sözleşmesi Davaları
 • Gayrimenkul Sözleşmesi Davaları
 • Danışmanlık Sözleşmesi Davaları
 • Ticari Mal Alış ve Satış Sözleşmesi Davaları
 • Lisans Sözleşmesi Davaları
 • Ortaklık Sözleşmesi Davaları
 • Hizmet Sözleşmesi Davaları
 • Hisse Devir Sözleşmesi Davaları
 • Kredi Sözleşmesi Davaları

Sözleşme Avukatı Sözleşme Tipleri

Sözleşme avukatlarında verilen danışmanlık hizmetleri tarafların hukuki açıdan doğru yöntemi izlemeleri için gereklidir. Hazırlanacak sözleşmeye dair avukatla anlaşıldığında, sözleşme metinlerinin hazırlanması ve temsil edilen tarafın haklarının hukuki yaptırımlarla garanti altına alınması önemlidir. Deneyim isteyen sözleşme hazırlama sürecinde sözleşme avukatı, olası mağduriyetleri önleme ve hakkın hukuki yollardan aranabilmesinin önünü açma noktalarında gereklidir. Avukattan şu sözleşme konularında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz:

 • Gayrimenkul geliştirme ve yönetim sözleşmeleri
 • Ortaklar arası sözleşmeler
 • İnşaat sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri
 • Kredi ve sigorta sözleşmeleri
 • Affilliate ortağı sözleşmeleri
 • Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • Proje finansman sözleşmeleri
 • Film dağıtım sözleşmeleri
 • Bulut sözleşmeleri
 • Hisse devir sözleşmeleri
 • ERP yazılım sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri
 • Alım – satım sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Yazılım hakemlik sözleşmeleri
 • Joint Ventures sözleşmeleri
 • Merchandising sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Franchise sözleşmeleri
 • Telif sözleşmeleri
 • Co-PRoduction sözleşmeleri
 • Tasarım sözleşmeleri
 • Marka tescil başvuruları

Kira Sözleşmesi Davaları

Kira sözleşmesine ilişkin davalar borcun tahsili, haksız kira artışının önlenmesi veya kiralananın tahsili gibi nedenlerle açılır. Ticari işletme ve konut kiralamasına ilişkin imzalanan sözleşme şartları doğrultusunda, her iki tarafa da avukat desteği alabilir.

İş Sözleşmesi Davaları

İş sözleşmesi davaları işçi ve şirket yetkilisi arasında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine açılır. Sigorta, maaş ödemesi veya kıdem tazminatı gibi konularda açılan davalara yönelik her iki taraf da sözleşme hükümleri doğrultusunda hakkını müdafaa etmek için avukat tutabilir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi Davaları

Finansal kiralama sözleşmesine ilişkin davalar noterde düzenlenen sözleşmede yaşanmış anlaşmazlıklar üzerine açılır. Kiralayan ve kiracı olarak sözleşmede yer alan taraflar, dava sürecinde avukatlık hizmeti alabilir.

Sigorta Sözleşmesi Davaları

Sigorta sözleşmesi davaları sigortalanan ile sigortalayan arasındadır. Sözleşme kapsamında yerine getirilmeyen yükümlülükler davanın ana konusudur.

Telif Hakkı Sözleşmesi Davaları

Telif hakkı sözleşmesi davaları yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına açılır. Telif sahibinin ekonomik çıkarlarının gözetilmesi doğrultusunda açılan davalarda, telif haklarının çiğnendiğine ve bu nedenle uğranan maddi zarar tutarının ispatı gereklidir.

Mimarlık Sözleşmesi Davaları

Mimarlık sözleşmesi davaları mimarlık ofisi ile işveren arasındadır. Karşılıklı olarak imzalanan mimarlık hizmet sözleşmesi hükümlerinde yaşanan uyuşmazlıklar, açılan davada çözüme kavuşturulur.

Gayrimenkul Sözleşmesi Davaları

Gayrimenkul sözleşmesi davaları kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde doğan uyuşmazlıklar konusunda açılır. Kat mülkiyeti kanunu ve gayrimenkul hukuku konusunda uzman bir avukattan dava süresince hukuki destek alınmalıdır.

Danışmanlık Sözleşmesi Davaları

Danışmanlık sözleşmesi davaları hizmeti alan ve veren taraf arasında gerçekleşir. Usul olarak hizmet sözleşmesi davaları ile benzer süreç ilerler. Sözleşmede açıkça belirtilen hak ve yükümlülükler noktasında yapılan kanunsuz uygulamalar mahkemede çözüme kavuşturulur.

Ticari Mal Alış ve Satış Sözleşmesi Davaları

Ticari mal alım ve satım sözleşmesi davaları satışı yapılan ürün nedeniyle oluşan borç ya da yapılan ödemeye ilişkin doğru ürün teslim yapılmadığı hallerde açılabilir. Termin süresi, satış nedeniyle alacak ve satıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi hususları çözümlemek için dava açılır.

Lisans Sözleşmesi Davaları

Lisans sözleşmesi davaları telif süreci ile benzer ilerler. Lisansın kötüye kullanımı nedeni ile açılan davada, her iki taraf da sözleşmeden doğan haklarını korumak için avukatlık hizmeti alabilir.

Ortaklık Sözleşmesi Davaları

Ortaklık sözleşmesi davaları geniş kapsama sahiptir. Ortaklık tipine bağlı olarak düzenlenen sözleşme şartlarına uygun davranışlar sergilenmediği noktada, ortaklardan birisi veya tamamı hukuki süreci başlatabilir. Afilliate ya da farklı ortaklık tipleri için imzalanan sözleşmeler, dava konusu olabilmektedir.

Hizmet Sözleşmesi Davaları

Hizmet sözleşmesi davası hizmeti alan ya da hizmeti veren tarafça açılabilir. Hizmetin sözleşmeye uygun verilmemesi ya da hizmet nedeniyle doğan alacağın tahsiline ilişkin tarafların yaşadığı uyuşmazlıklar, mahkemede çözüme kavuşur.

Hisse Devir Sözleşmesi Davaları

Hisse devir sözleşmelerine ilişkin davalar devreden veya devir alan tarafça açılabilir. Tarafların hisse devrine ilişkin karşılıklı olarak imzaya aldıkları sözleşme, davanın hukuki dayanağını oluşturur.

Kredi Sözleşmesi Davaları

Kira sözleşmesi davaları kiralayan ve kiracı arasındadır. Konut veya dükkan kiralamasına ilişkin imzalanan sözleşmenin şartlarına uyulmadığında, taraflar sözleşmeden doğan haklarını aramak için dava sürecini başlatabilirler.

Dava Hizmetlerimiz

 • Ortaklık Sözleşmeleri Davaları
 • Gayrimenkul Sözleşmeleri Davaları
 • Mimarlık Sözleşmeleri Davaları
 • Telif Hakkı Sözleşmeleri Davaları
 • Kira Sözleşmeleri Davaları
 • Danışmanlık Sözleşmeleri Davaları
 • Hizmet Sözleşmeleri Davaları
 • Hisse Devir Sözleşmeleri Davaları
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri Davaları
 • Alım-Satım Sözleşmeleri Davaları
 • Ortaklar Arası Sözleşme Davaları
 • Sigorta Sözleşmeleri Davaları
 • Lisans Sözleşmeleri Davaları
 • Alım/ satım sözleşmeleri davaları
 • Kredi sözleşmeleri davaları
 • İş sözleşmeleri davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • Proje Finansman Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Geliştirme Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri (Fidic Bazlı)
 • Mimarlık Sözleşmeleri
 • Acentelik Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Yönetim Danışmanlık Ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Telif Hakları Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ortaklar Arası Sözleşmeler
 • Joint Ventures Sözleşmeleri
 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Sigorta Sözleşmeleri
 • Affiliate Ortaklığı Sözleşmeleri (Kar Ortaklığı Sözleşmeleri)
 • Fikri Mülkiyet Haklarının Devriyle ilgili Sözleşme ve Beyannameler
 • Yazılım Telif Haklarının Devri için Sözleşmeler
 • Yazılım Geliştirilmesiyle ilgili İşbirliği Sözleşmeleri
 • ERP Yazılım Sözleşmeleri
 • Yazılım Lisans, Çözüm Ortaklığı ve Bakım/Destek Sözleşmeleri
 • Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sözleşmeleri
 • Kaynak Kod Sözleşmeleri
 • Yazılım Hukuku Konusunda Hakemlik Hizmeti
 • Bulut Sözleşmeleri
 • Yazarlar, Sanatçılar, Senaristler, Yönetmenler ve Tercümanlarla İmzalanacak Yayın ve Yayım Sözleşmeleri
 • Yayım ve Yazılı Basın Sözleşmeleri
 • Co-Production/Ortak Yapım Sözleşmeleri
 • İcracı Sanatçıların Mali ve Manevi Haklarıyla ilgili Telif Sözleşmeleri
 • Film Dağıtım Sözleşmeleri
 • Merchandising Sözleşmeleri
 • Temsilci / Menajer Sözleşmeleri
 • Telif Sözleşmeleri
 • Marka Tescil Başvuruları, İtirazlar dahil olmak üzere TPE nezdindeki her türlü işlem ve Marka Lisans Sözleşmeleri
 • Tasarım Sözleşmeleri

Sözleşme Hazırlarken Avukatın Önemi

Sözleşmeler, yapılacak işin niteliğine göre adlandırılmakta ve bir takım esaslar bu şekilde belirlenmektedir. Sözleşme hazırlanmadan önce taraflar arasındaki ilişkinin niteliği doğru belirlenmeli, sözleşmede belirlenecek şartlar taraflar arasında görüşülmeli ve bu şekilde ileride meydana gelebilecek uyuşmazlıklar önlenmelidir.

Bu noktada tarafların önleyici hukuk hizmeti adını verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetini almasının faydası olacaktır. Tarafların müzakere aşamasında profesyonel bir sözleşme avukatından destek alması gerek sözleşmenin hazırlanmasında hak kayıplarının önüne geçilmesi, gerekse ticari ilişkinin ilerleyen aşamalarında bir uyuşmazlık yaşanması halinde sözleşmenin ne şekilde uygulanacağının belirlenmesi için önem taşır.

Sözleşme Avukatı Arıyorum

Sözleşme avukatı arayanlar hukukun hemen hemen her dalında tecrübe sahibi isimler ile çalışmalıdır. Avukat Melda Merve Tekcan ve avukat ekibi sözleşmeler hukuku ve sözleşmeyi ilgilendiren tüm hukuk dallarında başvurulacak yetkin isimlerdir. Tekcan Hukuk Bürosu aracılığı ile sözleşmelere ilişkin danışmanlık ve sözleşmede yaşanan uyuşmazlıklara yönelik dava sürecinin açılması ve takibi işlemlerini yürütecek sözleşme avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.