Tazminat Hukuku Avukatı

AnasayfaTazminat Hukuku Avukatı
tazminat hukuku avukatı
Tazminat, haksız fiil veya başka bir haksız eylem neticesinde kişinin uğradığı zararın giderilmesi için ödenecek olan bedeldir. Bu anlamda tazminat hukuku ile birlikte bir çok hukuk dalının da uygulama alanı bulduğunu görmekteyiz. Tekcan Hukuk Bürosu tazminat avukatı ekibi ile birlikte en iyi tazminat avukatı hizmetini sunmak için çabalamaktadır. Tazminat avukatlarımız zararlarınızın tazmini için hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütmektedir.  

Maddi Tazminat Nedir?

Hukuka aykırı eylem veya uygulamalar neticesinde kişinin malvarlığında bir eksilme meydana gelecek olursa bu durumda oluşan zarar karşılığında ödenecek bedele maddi tazminat denilmektedir. Malvarlığında eksilme meydana gelmesini geniş anlamda yorumlamak gerekecektir. Kişinin yalnızca mevcut malvarlığında meydana gelen eksilmelerin yanı sıra malvarlığında meydana gelmesini hedeflediği artışlar, yoksun kalınan kar da bu anlamda maddi tazminata konu edilebilmektedir.  

Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminat, hukuka aykırı eylem veya uygulamalar neticesinde kişini duymuş olduğu acı, keder ve elem nedeniyle yıpranmasından kaynaklı olarak ödenecek bedeldir. Manevi tazminatın bedelini belirlerken hakim, takdir yetkisini kullanacak ve kişinin yaşı, ekonomik durumu, olayın doğurduğu etkileri de göz önünde bulundurarak bir tazminata hükmedecektir.  

Tazminat Nasıl Hesaplanır ve Ne Şekilde Talep Edilir?

Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir ve talepler ileri sürülebilir. Haksız fiilin meydana gelmesi, taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı davranışların sergilenmesi gibi durumlarda tazminat talep edilebilecektir. Tazminat talepleri göreve ilişkin farklı bir düzenlemenin olmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır. Tazminatın hesaplanmasında maddi tazminat taleplerinde zararın tespiti önem arz eder ve somut olarak Mahkeme tarafından hesaplama yapılır. Manevi tazminat talepleri ise soyut bir zararın tazmini için yöneltilir ve kişinin gelir durumu, olaydan ne derece etkilendiği ve sosyal durumu da önem arz eder.

Tazminat Davası Türleri

 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İdari işlem ve eylemden kaynaklanan zarar nedeniyle idareye karşı açılacak tam yargı davaları
 • İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepli dava
 • Doktor hatasından kaynaklanan (Malpraktis) maddi ve manevi tazminat davaları
 • Boşanma davası nedeniyle boşanmada kusurlu olan eşten talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları
 • Rekabet kanunu ihlalinden kaynaklanan kartel tazminatı davası
 • İşçilik alacaklarından kaynaklanan tazminat davaları
 • Bir suçun işlenmesi nedeniyle mağdurun uğradığı zararın tazmini talepli maddi ve manevi tazminat davaları
 • Taraflar arasındaki sözleşmenin haksız feshinden kaynaklı tazminat davaları
 • Sözleşmenin ihlalinden kaynaklı tazminat davaları

Tazminat Avukatı Ne İş Yapar?

Tazminat avukatı, uğramış olduğunuz zarar neticesinde meydana gelen mağduriyetinizi gidermek için yasal süreçler takip edecek, müzakere süreçlerini yönetecek, arabuluculuk ve uzlaşma aşamalarında aktif rol oynayacaktır. Alternatif çözüm yollarının akabinde ise tazminat davası açarak zararınızın karşılığı olan bedeli tahsil edecektir. Tazminat avukatı ile ilerlemeniz ve yaşadığınız süreçle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti almanız hak kayıplarına uğramamanız bakımından önem arz eder.

Avukatlar

avukat melda
Av. Melda Merve Tekcan

İstanbul, Avukat

Profili Görüntüle

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.