Tensip Zaptı

tensip zaptı

Tensip kelime anlamı itibariyle uygun görme, münasip görme demektir. Zabıt ise tutanak anlamına gelmektedir. Tensip zaptı mahkeme tarafından yapılan ilk incelemeler neticesinde verilen kararları barındıran bir tür hazırlık belgesidir. Duruşma öncesinde mahkemenin dosyaya ilişkin hazırlamış olduğu ilk evrak tensip zaptıdır.

Tensip Zaptı Ne Demek?

Bir diğer deyişle tensip tutanağı davanın açılmasından sonra hakim tarafında yapılan ilk inceleme neticesinde düzenlenen ve dava dilekçesi doğrultusunda talep edilen hususların ilk değerlendirmesinin yapılması sonrası mahkemece verilen ara kararların yazıldığı evraktır.

Tensip Zaptı Ne Zaman Hazırlanır?

Tensip zaptı dava açıldıktan sonra yaklaşık 15 gün içerisinde hazırlanmaktadır. Bu süre mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Dava açıldıktan hemen sonra ilk duruşmadan önce hazırlanır ve taraflara tebliğ edilir. Davacı taraf zaten dava dilekçesini sunmuş olduğundan davacıya yalnızca tensip zaptı tebliğ edilirken, davalı tarafa bunun ile birlikte dava dilekçesi ve ekleri de gönderilmektedir.

Tensip Zaptının İçeriği

Tensip zaptı ilk incelemenin neticesinde verilen ara kararları ihtiva eder. Mahkeme usulü ilk incelemelerinin ardından dava şartına yönelik bir eksiklik görmediyse bu hususu zapta geçer ve taraflara bildirir.

Örneğin Mahkeme davalı tarafa cevap dilekçesini ve eklerini delil listesi ile birlikte sunması için süre verebilecektir. Yahut arabulucuya başvuru zorunluluğu olan dosyalar bakımından Mahkeme, tutanak aslının mahkeme dosyasına ibraz edilmesi için de süre verebilir. Yine harç yönünden bir eksiklik olması durumunda harç yatırma zorunluluğu bulunan tarafın bu eksikliğin gidermesi ihtar edilecektir. Tensip zaptında yerine getirilmesi için kesin süre verilmiş olan ara kararların süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde mahkemeye bu konuda beyanda bulunması veya karar gereğini yerine getirmesi kesin süreye uyulmadığından sonuç doğurmayacaktır.

Tensip Zaptına Cevap Verilir mi?

Mahkemenin hazırladığı bir inceleme evrakı olduğundan bir takım hususların tamamlanması veya açıklanması mahkemece talep edilebilecektir. Bu durumda ilgili tarafın karar gereği işlem yapması yahut beyanda bulunması gerekir. Ancak bu gibi haller dışında tensip zaptına cevap verilmez.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

"<yoastmark

Tensip zaptının hazırlanması ile birlikte genelde basit yargılama usulüne tabi dosyalarda duruşma günü de belirlenir ve bu durum taraflara bildirilir. Basit yargılama usulüne tabi dosyalar İş Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeler, İcra Mahkemeler vb. görülen dosyalardır. Yazılı yargılama usulüne tabi olan dosyalar bakımından ise dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra duruşma günü verilmektedir. Bu nedenle de tensip zaptı duruşma günü ve saatine ilişkin bilgi içermez. Yazılı yargılama usulüne tabi dosyalar Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri vb. görülen dosyalardır. Tensip zaptının hazırlanmış olması dosyanın ilk incelemesinin yapıldığı ve karşı tarafa dava dilekçesi ve ekleri ile tensip zaptının gönderilmek üzere işlemlere başlandığı anlamına gelmektedir. Buna tensip zaptı hazırlandı denmektedir.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı

Ceza yargılaması iki temel aşamadan oluşmaktadır: soruşturma ve kovuşturma. Soruşturma evresi tamamlandıktan sonra iddianamenin düzenlenmesi akabinde ilgili ceza mahkemesinin iddianameyi kabulü ile kovuşturma aşaması başlamış olmaktadır. Şüpheli taraf hakkında düzenlenmiş olan iddianamenin kabulünden sonra görülecek ilk duruşma öncesinde yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi ve duruşma gününün tespit edilmesi bununla olmaktadır. Örneğin toplanması gereken bir delil var ise, tutukluluk söz konusu olduğunda kişi cezaevinden getirilerek duruşmada hazır edilecek ise bu işlemleri yapacak kurumların bilgilendirilmesi için yazı yazılması yönündeki kararlar tensip zaptında bulunur.

Ayrıca konuyla ilgili hukuk büromuzun ceza hukuku avukatı ile görüşebilir ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER