Ücretsiz İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Ücretsiz İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir

Ücretsiz izin nedir? Bu izin 4857 sayılı İş Kanununda açıkça düzenlenmemiştir. Ancak İş Hukuku uygulamalarında sürekli karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca bu izin belirli sebeplerden dolayı işveren tarafından veya çalışanın duyduğu ihtiyaç nedeni ile uygulanabilir. Bu konu, Yargıtay kararlarıyla açıklığa kavuşturulmuş ve “tarafların ücretsiz izin konusunda anlaşmaları halinde, bu izin süresince iş sözleşmesinin askıda kalacağı” esası kabul edilmiştir.

Ücretsiz İzin İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İşveren İşçiyi Tek Taraflı İradesi İle Ücretsiz İzne Çıkartabilir Mi?

İşverenlerin işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izine çıkarma hakkı yasal olarak mevcut değildir. Bu bağlamda, işletme riskleri, ekonomik durumun iyi gitmemesi, satışların durması, stok fazlalığı, işletmenin verimlilik ve rekabet yeteneğinin artırılması gibi ekonomik güçlükler iş sözleşmesinin askıya alınması sonucunu kendiliğinden doğurmayacaktır. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde veya işyeri için akdedilen toplu iş sözleşmesinde bu izinle ilgili bir düzenleme yapılmış ise bu düzenlemeye uygun olarak ücretsiz izin kullanılabilecektir.

Ücretsiz Yol İzni Nedir?

İşçi yıllık ücretli iznini, işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirmek isteyebilir. Bu takdirde, iznini geçirmek istediği yere gidiş ve dönüşünde geçireceği zaman, yıllık izin süresinin azalmasına sebep olabilir. Verilecek yol izni en çok dört gündür; fakat bu hüküm her isteyene dört günlük ücretsiz yol izni verileceği anlamını taşımamaktadır. Bu sürenin belirlemesinde, işçinin iznini geçireceği yerin işyerinin kurulu bulunduğu yere “uzaklığı” ve kullanılacak “vasıta” göz önünde tutulur.

Ücretsiz Analık İzni Nedir?

4857 sayılı İş Kanununun “Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” başlığını taşıyan 74. maddesine göre kadın işçinin doğum öncesi ve sonrasında toplam on altı hafta çalıştırılmaması esastır.

İşçi İle İşverenin Anlaşması Halinde İzin

Uygulamada çoğu kez işverenlerin, tek taraflı olarak işçileri ücretsiz izne çıkarttığı görülmektedir. Böyle bir durum, ileride ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz üzere hukuka uygun olmayacaktır. Aynı şekilde işçinin, işverenin kabulü olmaksızın ücretsiz izne ayrılması da İş Kanununun işçilere tanıdığı bazı özel durumlar haricinde mümkün değildir. Bununla birlikte, işçi veya işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde yahut akdedilen toplu iş sözleşmesinde bu izinle ilgili bir düzenleme yapılmış ise, bu düzenlemeye uygun olarak bu izin gündeme gelebilecektir.

Ücretsiz İznin Süresi Nedir?

Uygulamada işverenlerin, iş güvencesi hükümlerinden kaçınmak ve ihbar tazminatı ödememek amacıyla, işçileri uzun ve belirsiz süreli ücretsiz izne yollayarak onları yeni iş bulmaya zorladıklarına sıkça rastlanmaktadır. İşverenin sözleşmeyi geçici bir süre askıya alma niyeti olmaksızın, bu izin görüntüsü altında sözleşmeyi sona erdirme niyeti, dürüstlük kuralları gereği fesih iradesi olarak yorumlanmalıdır.

Ücretsiz İzinde Geçirilen Süreler Kıdem Hesabına Dahil Edilir Mi?

Gerek Kanun gereği bu izin hakkının kullanılması sırasında gerek tarafların iradeleri ile kullanılan ücretsiz izinlerde, sözleşme askıda kabul edildiğinden kıdem süresi hesaplanırken ücretsiz izinde geçen süreler hesaba katılmaz.

Ayrıca; ücretsiz izin parası, ücretsiz izin formu, ücretsiz izin dilekçesi, ücretsiz izin ödeneği ve bunun gibi sorularınızda ya da konularınızda hukuk büromuzun iş hukuku avukatı ile görüşerek  hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER