Ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınır mı?

Kıdem tazminatı, işyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı ve tazminata esas alınması gereken ücrete ilişkin yasal dayanak 1475 Sayılı Eski İş Yasasının halen yürürlükte bulunan 14. maddesidir.

Ücretsiz izinde geçirilen günlerde iş sözleşmeleri askıda olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/27343 Esas, 2005/15958 Karar sayılı ve 09.05.2005 tarihli ilamında:

“ Davacı işçinin istemi ile gerçekleşen ücretsiz izin ve çalışılmayan bu sürenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması ve bu süre için ikramiye alacağının hesaplanması hatalı olduğunu belirtmiştir.”

Dolayısıyla işçinin ücretsiz izinde geçen günleri kıdem tazminatı hesaplamasında hizmet süresi tespitinde dikkate alınmayacaktır.

 

Avukat Melda Merve TEKCAN

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
İlginizi çekebilir:  İşçinin Alkol Kullanımının İş Akdine Etkisi