Ücretsiz İzindeyken Sigorta Primi Ödenir Mi?

ücretsiz izin sigorta primi

Ücretsiz izindeyken sigorta primi ödenir mi sorusu en çok sorulan soruların başında yer alıyor. Çalışma süresi içerisinde işçi izin almak isterse ve kanunda belirtilen ücretli izin sebeplerinden biri bulunmuyorsa işçi, ücretsiz izin talebinde bulunabilecektir. Bu talep işverene yazılı olarak yöneltilmeli ve işveren tarafından kabul görmelidir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda ücretsiz izni düzenleyen bir hüküm yer almamaktadır. Ücretsiz izin süresince iş sözleşmesi askıdadır.

İşçiye Zorla Ücretsiz İzin Kullandırılabilir mi?

İşçinin ücretsiz izne zorlanması mümkün değildir. Yine aynı şekilde işçinin de işverenin rızası olmaksızın ücretsiz izin kullanması söz konusu olamaz. Yani işçi ve işverenin bu konuda anlaşmış olması gerekmektedir. Tarafların birbiri ile uyumlu iradeleri neticesinde işçinin iş sözleşmesi askıya alınabilecek ve bu dönemde işçi ücrete hak kazanmayacaktır. İşçinin, ücretsiz izin kullanması konusunda baskı görmesi ve zorla ücretsiz izne çıkarılması halinde bu durum işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturacaktır.

Ücretsiz İzne Çıkan İşçiye Maaş Ödenir mi?

Ücretsiz izin süresince işçi çalışmayacak ve iş sözleşmesi askıda kalacaktır. Bu nedenledir ki ücretsiz izne çıkan işçiye maaş ödenmez. İşçi daha sonra ücretsiz izinde olduğu sürelerde ücret ödenmediğinden bahisle herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Ücretsiz İzin Süreleri Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin, aynı işyerinde fiilen çalışmış olduğu süre dikkate alınır. İş sözleşmesinin askıda olduğu süreler kıdem tazminatına esas hizmet süresinden sayılmaz. Bu nedenle ücretsiz izin süreleri kıdeme esas hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. Örneğin işçinin hizmet süresi ücretsiz izin hariç 11 ay ise ve 3 ay ücretsiz izin kullandıysa bu 14 aylık sürenin sonunda 1 yıllık fiili çalışma bulunmadığından işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz.

Ücretsiz İzne Çıkan İşçinin Sigortası Ödenir mi?

Ücretsiz izne çıkan işçi 10 güne kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. Ayrıca ücretsiz izinli gün için işveren SGK primi ödemeyecektir. Bu durumda işveren ücretsiz izin günlerinde işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapar. Bu süre zarfında işçinin başka bir işyerinde çalışması mümkün olamaz. Ücretsiz izin sona erdiğinde de işçinin sigorta primi işveren tarafından tamamlanmayacaktır.

 

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER