Uzaktan Çalışma Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Uzaktan Çalışma Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Uzaktan çalışma, çalışanların işyerine gelmeksizin işlerini yapmaya devam etmeleri anlamına gelmektedir. İşçinin, işin yapılabilmesi  için iş yerine gelmesi gerekmemektedir. Uzaktan çalışma, yapılacak işin çoğu zaman teknolojik iletişim araçlarının desteğiyle gerek telefon gerek bilgisayar gerekse televizyon aracılığı ile evden takip edilerek yerine getirilmesidir. Uzaktan çalışmak isteyenler, iş yeri dışından çalışma hariç olmak üzere diğer işçiler ile eşit haklara sahiptir ve yine işverenin sorumluluğu altındadırlar. İşte, uzaktan çalışma hakkı ile ilgili tüm ayrıntılar…

Uzaktan Çalışma Hakkı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

"<yoastmark

Peki, Uzaktan Çalışma Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 14. maddesiÇağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlığını taşımaktadır. Buna göre:

“Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu içerisinde iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında bir yerde ifa etmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.”

İşverenin Uzaktan Çalışma Durumunda Sorumlulukları Nelerdir?

İşçinin, yükümlülüklerini iş yerine gelmeden başka bir yerde yerine getirmesi halinde işveren de uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği işçinin yaptığı işin özelliklerini göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmeli, işin gereği olan eğitimleri vermek, sağlık önlemlerini almalı ve sağladığı ekipmanlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini temin etmelidir.

Bu açıklamalar ışığında özetlemek gerekirse uzaktan çalışma yöntemi kanununda düzenlenmiş ve genel çerçevesi oluşturulmuştur. İşçi ve işveren açısından işyerinde çalışma yapılması ile işyerinden uzakta çalışma yapılması arasında kanunun özü ve tarafların yükümlülükleri itibariyle bir farklılık bulunmamaktadır.

Uzaktan çalışma hakkı özellikle son dönemlerde ülkemizde de ne yazık ki etkisini göstermiş olan korona virüs nedeniyle gündeme gelmiş ve birçok iş yeri salgın hastalık önlemleri kapsamında uzaktan çalışma modelini uygulamaya koymuştur. İşçi ve işverenler mevcut düzenleme gereği yükümlülüklerinin bilincinde hareket etmek zorundadır.

Ayrıca; uzaktan çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik ve uzaktan çalışma hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için iş hukuku avukatımızla görüşerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER