Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetname; bir kimsenin son istek arzuları ile ölümünden sonra bırakacağı mirasın paylaşım şeklini belirtmiş olduğu yazılı veya sözlü beyanıdır. Medeni Kanuna göre;

 1. Resmi,
 2. El yazısı
 3. Sözlü şekilde düzenlenebilmektedir.

Resmi vasiyetname, yasada belirtilen memur huzurunda iki tanığın katılımı ile düzenlenir. Resmi memur ise sulh hakimi, noter ile yasada kendisine yetki verilen kişilerdir. Yasaya göre fiil ehliyeti bulunmayanlar, mahkeme kararı ile kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, miras bırakacak kişinin eşi, altsoy, üstsoy ve kan hısımları ile kardeşleri vasiyetname tanziminde memur ya da tanıklık yapamazlar.

İlginizi Çekebilir: Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Türleri Nelerdir?

Yine vasiyetname ile; memur ve tanıkların eşi, altsoy, üstsoy kan hısımları ve kardeşlerine kazanımlar yapılamaz. Medeni Kanun esaslarına göre şekil ve geçerlilik şartlarını taşıyan vasiyetname uygulamada geçerlidir.

Ancak vasiyetname tek taraflı bir işlem olduğu için vasiyet bırakan tarafından, sebep göstermeye gerek olmaksızın her zaman iptal edilebilir.

Vasiyetten Dönme İşlemi

 • Yeni bir vasiyetname ile,
 • Vasiyetnameyi yok etme ile,
 • Sonraki tasarruflar nedeni ile yapılabilmektedir.
 • Vasiyetnamenin iptali davaları için geçerli sebepler yasada belirtilmiş olup buna göre;
 • Vasiyetname bırakanın, vasiyetname yapılırken tasarruf ehliyetinin bulunmaması,
 • Vasiyetnamenin içeriği ve sonuçları hukuka ve ahlaka uygun değilse,
 • Vasiyetnamenin şekli hukuka aykırı ise,
 • Vasiyetname yanıltma, aldatma, zorlama veya korkutma ile yapılmışsa, vasiyetnamenin iptali davası açılabilmektedir.

Vasiyetnamenin iptali davasını, vasiyetnamenin iptali ile menfaati bulunan mirasçılar tarafından açılabilir. Dava ile mahkemece vasiyetnamenin tamamı veya bir kısmı iptal edilebilir. Dava açma süreleri ise mirasçılar için öğrenme tarihinden itibaren bir yıl, her durumda iyi niyetli davalılara karşı on yıl ve iyi niyetli olmayan davalılara karşı için yirmi yıl olmaktadır.

Ayrıca, Hükümsüzlük ise def’i yolu ile her zaman ileri sürülebilmektedir. Miras davaları toplumda sık karşılaşılan ve aile bireyleri arasında tatsızlıkların yaşanmasına sebep olan davalardır. Davanın en kısa sürede sonuçlandırılması, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER