Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin düzenlenmesinin ardından bir sonraki adım olarak karşımıza vasiyetnamenin tenfizi çıkmaktadır. Vasiyetname miras bırakanın ölümünden sonra miras mallarının ne şekilde paylaşılacağına ilişkin iradesini ortaya koymasını sağlar. Düzenlenen vasiyetnamenin içeriğinin yerine getirilmesi de vasiyetnamenin tenfizinin yapılması gerekecektir.

İlgili Alan: Miras Hukuku

Vasiyetnamenin Tenfizi Ne Demektir?

Peki, vasiyetnamenin tenfizi ne demek? Vasiyetname bilindiği üzere bir kişinin ölümünden sonra mirası üzerinde belirttiği isteklerinin düzenlemesine denir. Peki düzenlenen vasiyetnamenin bir sonraki hukuki işlemi ne olacaktır buna değinmek gerekir. İşte bu tenfiz bu aşamada karşımıza çıkar. Vasiyetnamenin tenfizi demek kişinin vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için işlemlerin yapılmasıdır.

Bilindiği üzere vasiyetnamenin yapılmasıyla mirasçılar atanır ve mal paylaşımı gerçekleştirilir. Vasiyetnamenin yerine getirilmesinin, vasiyetnamenin tenfizi olduğunu belirttikten sonra vasiyetnamenin nasıl açıldığını da belirtmemiz gerekir.

Vasiyetname Nasıl Açılır?

Peki, vasiyetname nasıl açılır? Vasiyetname açılması için öncelikle Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurulur. Ayrıca vasiyetname resmi şekilde düzenlenmişse vasiyetnamenin yapıldığı Noterlik, Nüfus Müdürlüğüne bildirir ve vasiyetnameyi düzenleyen kişinin Nüfus kaydına şerh konulmasını sağlar. Bu noktada adli makamlara bildirimi Nüfus Müdürlüğü yapar. Önce Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır daha sonra Savcılık tarafından da Sulh Hukuk Hakimliğine bildirim yapılır.

Her türlü vasiyetnamenin Sulh Hukuk Hakimliğine bildirimi yapıldıktan sonra mahkeme bütün mirasçıları çağırır ve vasiyetnameyi açar.

Vasiyetnamedeki mirasçılar payları üzerindeki tasarruflarını vasiyetnamenin tenfizi şeklinde yapamazlar. Zira mirasçılara veraset ilamı olan mirasçılık belgesi verilir. O halde vasiyetname tenfizini kimler talep edebilir sorusu akla gelir.

Vasiyetnamenin Tenfizini Kimler Talep Edebilir Ve Kimlere Karşı Talep Edilir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi vasiyetnamede mirasçı olması istenilen ve belirtilen kişiler mirasçı sıfatına sahip olduklarından mahkemeden veraset ilamı alırlar. Veraset ilamıyla birlikte açılan vasiyetnamenin mirasçısı oldukları kayıt altına alınır. Dolayısıyla vasiyetnamenin tenfizini talep edemezler. Buradaki önemli nokta vasiyetname tenfizini vasiyet alacaklısının talep edebilmesidir.

Vasiyet alacaklısı işbu davayı açarken davalı olarak tüm mirasçılara karşı açmak zorundadır. Vasiyetnamedeki tüm yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılara karşı işbu dava açılır. Eğer tüm mirasçılara karşı açılmaz ise davanın sonunda bir üst mahkemeye gidilme ihtimalinde büyük olasılıkla tüm mirasçılara karşı davanın açılmaması bozma sebebi olarak gösterilir. Bu sebeple davanın açılışı sırasında taraflar eksiksiz ve tam bir şekilde belirtilmelidir.

Vasiyet Alacaklısı Kimdir?

Vasiyet alacaklısı vasiyetnamedeki miras üzerinde hak ve pay sahipliği olmayan sadece belirtilen herhangi bir malın kendisine bırakıldığı kişidir. Vasiyetnameyi düzenleyen kişinin herhangi bir malını özellikle kime bıraktığını belirtmesi o kişiyi vasiyet alacaklısı yapmaktadır. Örneğin vasiyetnameyi düzenleyen kişi antika yemek masasını ya da Kumburgaz’daki yazlığını kendisine bakan bakıcısına bırakması üzerine artık bakıcısı vasiyet alacaklısıdır.

Vasiyet alacaklısı kendisine bırakılan mal üzerinde tasarrufta bulunabilmesi, mirasçıların kendi paylarında tasarrufta bulunması kadar kolay değildir. Nitekim mirasçılar kendilerine bırakılan miras üzerinde veraset ilamını aldıktan sonra diledikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Ancak vasiyet alacaklısı tasarrufta bulunabilmesi için vasiyetnamenin tenfizini gerçekleştirmesi gerekir. Ayrıca, Vasiyetnamenin tenfizini isteyerek mirasçıların vasiyet alacaklısı olduğu malı kendisine verilmesini talep eder.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nedir Ve Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin Tenfizi
Vasiyetnamenin Tenfizi

Ayrıca, Vasiyetnamenin tenfizi davasını vasiyet alacaklısı açabilir. Vasiyet alacaklısı bu davayı mirasçılara karşı açar ve alacaklısı olduğu vasiyetteki malın kendisine verilmesini talep eder.

Vasiyet alacaklısına mirasçılar herhangi bir sorun çıkarmadan vasiyette belirtilen malı verebilecekleri gibi zorlukta çıkarma ihtimalleri de vardır. Dolayısıyla bu dava ile vasiyet alacaklısına hakkını alabilmesini sağlar.

Bu davanın açılabilmesi için ortada geçerli bir vasiyetnamenin olması gerekmektedir. Eğer mirasçıların vasiyetnamenin açılmasından itibaren 1 yıl içerisinde iptalini isteyip vasiyetnameyi geçersiz hale getirmezlerse bu dava açılabilir. Zira mirasçıların vasiyetnamenin açılmasından sonra 1 yıl içerisinde vasiyetnamenin iptalini isteme hakları vardır. Dolayısıyla vasiyetnamenin geçersiz kılınması halinde vasiyet alacaklısının alacağının düzenlendiği vasiyetnamenin geçersiz kılınmasıyla alacağı da ortadan kalkar.

Vasiyet alacaklısı tarafından vasiyetnamenin tenfizi davası vasiyetnamenin açılmasından itibaren açılabilir. Ancak yukarıda değindiğimiz mirasçılar tarafından 1 yıllık süre içerisinde vasiyetnamenin iptali davası açılırsa vasiyet alacaklısının açmış olduğu vasiyetnamenin tenfizi davası bekletici mesele yapılır.

Bu davaya Asliye Hukuk Mahkemesi bakmakla görevlidir. Vasiyet alacaklısı miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak işbu davayı açabilir.

Davanın ne olduğunu, kimlerin açabildiğini ve kimlere karşı açıldığını, nasıl açılabildiğini belirttikten sonra bir de açılmasında öngörülen bir sürenin olup olmadığına da değinelim.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Zamanaşımı Süresi

Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılmasına ilişkin bir zamanaşımı süresi değil açılmadığı takdirde açma hakkının kaybedilmesine ilişkin bir hak düşürücü süre öngörülmüştür. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin açılmasından itibaren hemen de bu davayı açabilir. Ancak vasiyet alacaklısı vasiyetnamede belirtilen bir malın kendisine bırakıldığını öğrendiği tarihten itibaren işbu davayı 10 yıl içerisinde açmalıdır. Yani kendisinin vasiyet alacaklısı olduğunu ve kendisine bir malın bırakıldığını öğrenmesiyle 10 yıllık hak düşürücü süre işlemeye başlar ve 10 yılın sonunda halen vasiyetnamenin tenfizi davası açmamışsa daha sonra bu davayı açma hakkını kaybeder.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasının Yargılaması

Vasiyet alacaklısının işbu davayı açtıktan sonra hakim söz konusu vasiyetnameyi inceler ve değerlendirir. Eğer mirasçılar vasiyetnamenin iptalini istemez ise bu davanın yargılaması devam edilir. Ancak mirasçılar vasiyetin hile, korkutma veya aldatma ile yapıldığını ileri sürer ise veya usul olarak şekil şartlarına aykırı yapıldığını ileri sürerlerse ve bu iddialarını da ispat ederlerse hakim vasiyetnamenin geçersiz olduğuna karar verebilir. O halde zaten yukarıda da değindiğimiz gibi vasiyet alacaklısının alacağı ortadan kalkar.

Aksi durumda ise mirasçıların vasiyetnamenin iptalini ileri sürmezlerse veya sürmüş olsalar bile iddialarını kanıtlayamazlar ise vasiyetnamenin tenfizi davasının yargılamasına devam edilir.  Yargılama sonunda vasiyet alacaklısının alacağı kabul edilirse mirasçılara verilen veraset ilamı belgesinden verilmez. Alacağı mahkemece kabul edilen vasiyet alacaklısına belge verilmeden miras olarak bırakılan gayrimenkulün tapu sicilinde kendisi adına kaydedilmesine karar verilir. Eğer vasiyet alacaklısına gayrimenkul bir mal değil de taşınır bir mal bırakılmış ise o halde de mirasçılardan davanın sonunda o malın vasiyet alacaklısına verilmesine karar verilir.

Ayrıca; vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi, vasiyetnamenin tenfizi yetkili mahkeme, vasiyetnamenin tenfizi hak düşürücü süre ve benzeri konularda büromuzun miras avukatı ile görüşebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER