Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Vatandaşlık avukatı, yabancı ülke vatandaşlarına, vatandaşlık hukuku alanında giren dava ve hukuki işlerde destek sunan ve vatandaşlık hukuku alanında uzmanlaşan avukat olarak açıklanabilmektedir.  Vatandaşlık avukatı yalnızca Türk Vatandaşlığı Kanunu hakkında değil, Anayasa, Medeni Hukuk ve Uluslararası Hukuk hakkında da geniş bilgiye sahiptir ve bu bilgilerini müvekkillerinin istifadesine sunmaktadır.

Vatandaşlık Avukatı

Vatandaşlık avukatının yaptığı iş ve işlemler konusunda genel kapsam, vatandaşlık hukuku mevzuatı dahilindeki uyuşmazlıklara hukuki destek sağlamaktır. Bu kapsamda vatandaşlık hukuku avukatının genel görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vatandaşlık kazanılması işlemlerinin yapılması
 • Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinin yapılması
 • Çifte vatandaşlık uyuşmazlıklarının takibi
 • Çoklu vatandaşlık uyuşmazlıklarının takibi
 • Vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda dava sürecine girilmesi ve sürecin takibi

Vatandaşlık Hukuku Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler

Vatandaşlık hukuku avutanının verdiği hizmet, Türk Vatandaşlık Kanunu kapsamına giren konulardaki dava işlerde hukuki destek sağlanması şeklindedir. Bu kapsamda bir vatandaşlık hukuku avukatından alabileceğiniz hizmetler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yabancı vatandaşlarının oturma izni süreçlerinin takip edilmesi
 • Yabancıların Türk vatandaşlığını kazanma sürecinde başvuru işlemlerinin yapılması ve takibinin gerçekleştirilmesi
 • Yabancıların Türk vatandaşlığı kazanma sürecine hukuki destek sunulması ve takibinin gerçekleştirilmesi
 • Turkuaz Kart başvurusunun yapılması ve başvuru sürecinin takip edilmesi
 • Yabancı vatandaşların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri durumunda KDV muafiyeti talep edilmesi ve sürecin takip edilmesi
 • Çifte vatandaşlık başvurusu yapılması ve sürecin takip edilmesi

Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Vatandaşlık hukuku, vatandaşlıkla ilgili hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalı olarak açıklanabilmektedir. Her devletin kendisine vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişileri belirleme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlık hakkının kazanılması, kaybedilmesi yahut aktarılması gibi hususlar vatandaşlık hukukunun konusu olduğunu söylemek mümkündür.

Yabancılar Nasıl Türk Vatandaşı Olabilir?

Yabancıların Türk vatandaşı olması kapsamında incelenmesi gereken iki yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ilki doğum ile oluşan Türk vatandaşlığıdır. Doğumla Türk vatandaşlığı iki durumda mümkün olmaktadır:

 • Soybağı yoluyla
 • Doğum yeri yoluyla

Türk vatandaşlığı sonradan kazanmanın mümkün olduğu durumlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Gerekli şartların sağlanması koşuluyla yapılan başvuru sonucunda yetkili makam kararıyla
 • Turkuaz kart sahibi olma, sanayi tesisi getirme gibi istisnai bir durum ile kazanma
 • Evlat edinilme ile kazanma
 • Seçme hakkı ile kazanma
 • Türk vatandaşı ile evli olma sonucu kazanma

Türk Vatandaşlığını Kazanma Koşulları Nelerdir?

Türk vatandaşlığını kazanmak için sağlanması gereken şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 5 sene boyunca kesinti yapmaksızın Türkiye’de ikamet etmiş olmak gerekmektedir.
 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak gerekmektedir.
 • Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini taşınmak mal edinme, iş kurma yahut çalışma gibi bir şekilde kanıtlamak yahut Türkiye’de eğitim görmek, Türk vatandaşlı ile evlenmek ya da Türk vatandaşlığını daha önce kazanan birinci dereceden akraba sahibi olmak
 • Toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlık sahibi olmamak
 • Türkiye’ye uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmak
 • Türkiye’de geçinebilecek düzeyde gelir sahibi veya meslek sahibi olmak
 • Milli güvenliğe tehlike arz edecek bir hal sahibi olmamak
 • Kamu düzenine engel bir durumda olmamak

Evlenme Yoluyla Nasıl Vatandaşlık Kazanılır?

Evlenme yoluyla vatandaşlık kazanmak için sağlanması gereken koşullar Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 16’da hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma için sağlanması gereken şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Türk vatandaşı ile evliliğin en az 3 yıldan beri devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Eşlerin aile birliğini kurmuş ve devam ettiriyor olması gerekmektedir.
 • Evlilik birliğine aykırı bir faaliyette bulunmamak gerekmektedir.
 • Türk vatandaşlığına geçecek yabancı eşin kamu güvenliği için tehlike arz edecek bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz kart, kişilere Türkiye’de süresiz olarak çalışma ve ikamet etme hakkı veren bir karttır. 14 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Turkuaz kart sahibi yabancıların askerlik yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aynı şekilde seçme ve seçilme hakkından da yararlanmaları mümkün değildir.

Turkuaz karta ilişkin üzerinde durulması gereken en önemli husus, doğrudan vatandaşlık hakkı vermediğidir. Buna göre Turkuaz kart sahiplerini de vatandaşlık için başvuru yapması gerekmektedir.

Vatandaşlık Avukatı Vekalet Ücretleri

Vatandaşlık hukuku avukatı vekalet ücreti belirlemesi, belirli sınırlamalar dahilinde avukat – müvekkil ilişkisi çerçevesinde belirlenebilmektedir. Bu bakımdan vekalet ücreti belirlemesinin tarafların özgür iradesine bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte vekalet ücreti belirlemesinde bazı sınırlamalar da bulunmaktadır.

Avukatlık Kanunu gereğince avukatların ücretsiz iş ve işlem yapması yasaklanmıştır. Bu nedenle avukatın vekalet ücreti talep etmesi zorunludur. Bu noktadaki bir diğer düzenleme ise asgari ücret tarifesine ilişkindir. Her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Avukatların almış oldukları dava ve işlerde asgari tarifesinin altında vekalet ücreti alması yasaklanmıştır. Vekalet ücretinin asgari ücret tarifesi altında belirlenmiş olmasının tespit halinde sözleşmedeki ücret hükmü geçersiz kılınmakta ve asgari ücret tarifesi geçersiz olmaktadır.

Vatandaşlık Avukatı Arıyorum!

Vatandaşlık avukatı bulmak konusunda oldukça titiz davranmak gerekmektedir. Vatandaşlık hukuku, Anayasa, Medeni Hukuk, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve milletlerarası sözleşmeler gibi oldukça geniş bir mevzuata sahiptir. Vatandaşlık hukukun teknik bilgi gerektirmesi, alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile çalışmayı da zorunlu kılmaktadır.

Tekcan Hukuk Bürosu olarak bizler, vatandaşlık kazanılması, kaybedilmesi, yitirilmesi, çoklu vatandaşlık, çifte vatandaşlık, çalışma izni alınması, ikamet ve Turkuaz Kart başvuruşu gibi vatandaşlık hukuku kapsamındaki tüm konularda sizlere hukuki destek vermekteyiz. Avukat Melda Merve Tekcan ve avukat kadromuz, vatandaşlık avukatı olarak profesyonel hizmet sunarak sizlere çalışma, ikamet ve vatandaşlık gibi süreçleri uzman desteği ile rahat bir şekilde ilerletmenize yardımcı olmaktadır.